Bežigrajski stadion ostal brez okoljevarstvenega soglasja

Arso je zavrnil zahtevek za izdajo dokumenta, ki je ključen za nadaljevanje projekta. Investitor ni dokazal, da ne bo škodljivih posledic za okolje.

Objavljeno
26. april 2013 15.32
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana - Agencija RS za okolje (Arso) je zavrnila zahtevek za izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo novega Bežigrajskega stadiona. Dokument je osnovni pogoj za nadaljevanje projekta.

Kot je na svoji spletni strani v sporočilu za javnost sporočil Arso, je agencija zavrnilno odločbo izdala včeraj, kot razlog za takšno odločitev pa je navedla, da invesitor, družba Bežigrjaski športni park (BŠP), ni ustrezno dopolnila svoje vloge in ni uspela dokazati, da škodljivih posledic na okolje pri realizaciji projekta, kot je predviden, ne bo.

Spomnimo, BŠP je vlogo za okoljevarstveno soglasje za novi Plečnikov stadion, ki vključuje tudi gradnjo stolpnice in poslovnih vil na severnem delu, dala že v začetku leta 2011. Arso ga je konec maja lani že izdal, a so se nanj pritožili okoliški stanovalci. Oktobra ga je tako ministrstvo za kmetijstvo in okolje odpravilo in zadevo vrnilo v ponoven postopek na Arso.

Brez soglasja ni gradbenega dovoljenja

"V ponovnem postopku je bila stranka BŠP dvakrat pozvana, da vlogo dopolni v skladu z ugotovitvami in zahtevami, ki so bile navedene v odločbi ministrstva za kmetijstvo in okolje kot organa druge stopnje," so zapisali na Arsu, kjer so po pregledu dopolnjene dokumentacije ugotovili, da investitorju ni uspelo dokazati, da škodljivih posledic načrtovanega posega na okolje ne bo.

Poleg tega BŠP po ugotovitvah Arsa ni v celoti sledil napotilom, ki jih je dalo ministrstvo, prav tako niso upoštevali pripomb stranskih udeležencev. "Agencija RS za okolje je ugotovila, da za odločanje nima vseh potrebnih podatkov." Brez okoljevarstvenega dovoljenja investitor Joc Pečečnik ne more nadaljevati projekta, saj brez tega dokumenta ne more pridobiti gradbenega dovoljenja.

Ni bilo ustrezne presoje vplivov na človekovo zdravje

Nadalje na Arsu svojo odločitev utemeljujejo, da investitor pri presoji vplivov na okolje ni predložil številnih podatkov: celotne ocene hrupa med obratovanjem stadiona, ni ovrednotil vseh vplivov, ki so povezani s posegom, ni predložil vseh podatkov, ki se nanašajo na prevoz izkopane zemljine in prevoz drugih materialov, ni se opredelil do emisije hrupa vseh strojev, ki naj bi se uporabljali na prostem, ni podal opisa in ocene morebitnega medsebojnega učinkovanja vseh že identificiranih vplivov, ni opravil kvantitativne ocene vplivov hrupa od druge do sedme faze gradnje in nenazadnje ni dopolnil presoje vplivov na okolje v delu, ki obravnava medsebojne učinke različnih vplivov na človekovo zdravje.

Vse to je v nasprtoju z uredbo o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave, so zaključili na Arsu.

Možnost pritožbe

Na agenciji so za Delo pojasnili, da se investitor lahko v 15 dneh na njihovo odločitev pritoži. O pritožbi odloča drugostopenjski organ, ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Če ta pritrdi odločitvi Arsa, ima BŠP še možnost, da sproži upravni spor na sodišču. Če pa bodo v BŠP sprejeli odločitev Arsa, lahko spremenijo projekt in ga prilagodijo zahtevam ter vložijo novo vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja, je še povedala Inga Turk, direktorica urada za varstvo okolja in naravo na Arsu.

Največja težava hrup

Kot izhaja iz zapisa Arsa, je največjo težavo predstavljal nivo hrupa med gradnjo in samim obratovanjem stadiona. Da bi to lahko oviralo napredovanje projekta, se je izkazalo že januarja letos, ko je BŠP ob spremembah občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana dal predlog, da občina za območje Fondovih blokov dovoli manj strožjo, 3. stopnjo varovanja pred hrupom, namesto 2. stopnje, ki je predpisana v občinskem prostorskem načrtu. A je MOL pobudo BŠP zavrnila.

Kaj sledi?

Investitorja Joca Pečečnika, ki gradnjo novega stadiona načrtuje že vse od leta 2007, za komentar nismo uspeli priklicati, saj je v tujini. Vodja projekta v BŠP Maja Štefula pa je za Delo povedala, da odločbe še niso prejeli, zato je še ni mogla komentirati. Povedala pa je, da takšne odločitve niso pričakovali. Tako bo treba na odgovor, kaj odločitev Arsa pomeni za sam projekt - ali bo Pečečnik vztrajal, se na odločbo Arsa pritožil ali morda spremenil projekt - še počakati.