Bo hostel po prenovi še podoben sedanji Celici?

KUD Sestava meni, da gre za rekonstrukcijo, za katero bi bila nujna gradbeno dovoljenje in konservatorski načrt

Objavljeno
22. februar 2018 16.53
Z leve Vesna Krmelj - j predsednica Kud sestava,Žiga Okorn- slikar in Janko Rožič - arhitekt vodja kulturnega programa so predstavili vsebino odprtega pisma glede Hostla Celica naslovljenega na Mestno občino. V Ljubljani 30.11.2017[Hostel
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Javni zavod Ljubljanski grad je v torek na spletu objavil razpis za investicijsko-vzdrževalna dela v hostlu Celica na Metelkovi. Interesenti morajo ponudbe oddati do 28. februarja, kar pa je glede na obsežen popis del (pre)kratek rok. Prav tako je malo verjetno, da bi izbrani ponudnik dela lahko izvedel v 65 dneh.

Da pri notranji prenovi Celice ne bo šlo le za manjše popravke, dokazujejo podrobni opisi gradbenih in obrtniških del. Predvidena so obsežna rušitvena dela (odstranjevanje keramičnih stenskih in talnih oblog v sanitarijah in kuhinji, tlakov v vseh prostorih in zimskem vrtu, odstranitev 52 notranjih in štirih protipožarnih vrat, demontaža vseh napeljav za ogrevanje, vodovod, elektriko, odstranitev vseh spuščenih stropov, kanalizacijskih cevi v pritličju, 390 kvadranih metrov lesenih talnih in 500 kvadratnih metrov notranjih stenskih oblog in ometov, kompletno rušenje notranjih predelnih sten s posameznimi preboji nosilnih sten, pa tudi odstranjevanje balkonov ter »grafične notranje in zunanje opreme«).

Pri zemeljskih delih izstopa utrjevanje gradbene jame na površini 100 kvadratnih metrov, pri betonskih potreba po dveh tonah različno debele armature, pri zidarskih vertikalna hidroizolacija sten in betoniranje tal v prostorih na 460 kvadratnih metrih površine. Očistili in pokrpali naj bi 750 kvadratnih metrov fasade in jo nato prebarvali, enako velja tudi za 300 kvadratnih metrov velik pomožni objekt. Pri obrtniških delih izstopajo krovska dela (nove obrobe, odtoki in žlebovi, sanacija dimnika, izdelava replik 12 strešnih svetlobnikov in deset strešnih oken). K temu je treba dodati še obsežna keramičarska in slikopleskarska dela.

Jih bodo obiskali inšpektorji?

Na upravni enoti Ljubljana smo spraševali, ali takšno prenovo lahko izvedejo le na podlagi projektne naloge in popisov del ali pa bi vendarle morali zaprositi za gradbeno dovoljenje. Odgovorili so, da bi bilo glede na pomembnost objekta in dejstvo, da bo namenjen bivanju hotelskih gostov, priporočljivo, da jih uradno prosijo za mnenje, ali je nujno pripraviti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tako bi se izognili tudi težavam pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za ho(s)tel in obiskom gradbene inšpekcije.

Janko Rožič,
arhitekt iz KUD Sestava
, je dejal, da se že po popisih gradbenih in obrtniških del vidi, da je investicijska prenova preobsežna. Brez pravega razloga naj bi zamenjali skoraj vse tlake v pritličju skupaj s parketi in kamnitim tlakom hodnika, porušili bi celo mansardo in odstranili vse predelne stene v njej, zamenjali bi vse steklene volumne na strehi in znova izvedli kleparska dela. Po njegovem mnenju materiali po 15 letih (Celica je bila obnovljena leta 2003) niso iztrošeni, poleg tega so to pomembni detajli, ki so integralni del Celice.

Rožič: Nujno gradbeno dovoljenje

Številni preboji za nove strojne inštalacije in preboj vrat 120 centimetrov v nosilni zid so posegi v konstrukcijo, pravi Rožič, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje. Ob takšnem obsegu zamenjave materialov se mu odpira tudi vprašanje požarne varnosti. »Posebno nerazumno je zamenjati skoraj nov sistem ogrevanja in hlajenja, ki je izveden za mansardo, sprojektiran pa tudi za nadstropje. Ta sistem s toplotno črpalko smo pred šestimi leti izbrali zato, da smo se izognili prevelikim posegom in prebojem v konstrukcijo. Tudi temeljita prenova kanalizacije je nepotrebna, saj bi se spet razrahljale stare stene. Popisi kažejo, da v izhodišču projektiranja očitno ni bilo kulturnovarstvenih pogojev, kaj šele konservatorskega načrta, ki bi bil za kulturno dediščino vsekakor potreben.«

Rožič dodaja še, da avtorji projekta ves čas trdijo, da je v sklopu investicijske prenove treba najprej zamenjati notranja vrata, prenoviti kopalnice in popraviti obrobe dimnikov na strehi, kar bi bilo mogoče narediti ob delovanju hostla do sezone, možnih večjih posegov pa bi se lotili v naslednjih turističnih medsezonah. Kajti z vsakim tednom zaprtja hostla se dela neprimerno večja škoda, ki je prenova ne bo mogla namestiti. Prenova, razvidna iz popisov, bi bila za Rožiča tudi nedopusten poseg v celostno umetniško delo in celovit sklop avtorskih pravic, ki so vezane na celotno stavbo. Ne gre le za nerazumljivo zapravljanje javnega denarja, temveč za nerazumno uničevanje enkratne in unikatne »svetovne znamenitosti«.