Bo MOL izgubil del evropskih milijonov?

Nov krog pogajanj s kandidati za gradnjo več kot sto milijonov vrednega Rcera.

Objavljeno
09. julij 2012 11.02
Posodobljeno
09. julij 2012 12.00
jsu_deponija barje
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana - Komisija mestne občine Ljubljana bo s kandidati za izvajalca gradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki (Rcero) izvedla nov krog pogajanj. Tako se je odločila, potem ko je državna revizijska komisija razveljavila njeno odločitev o izbiri Strabaga. Medtem pa je nevarnost, da občina zaradi zamud ne bo mogla črpati vseh evropskih sredstev, vse večja.

Občina oziroma Snaga namreč že hudo zamujata pri izvedbi projekta, ki naj bi ga Evropa sofinancirala s 77,5 milijona evrov iz kohezijskih skladov. Razpis namreč traja že dobra tri leta (objavljen je bil 7. julija 2009), napoved dodatnega kroga pogajanj s tremi kandidati pa pomeni, da izvajalec ne bo izbran vsaj še nekaj tednov. Tako je praktično že nemogoče, da bi bila dela na Rceru na Ljubljanskem barju končna do konca leta 2015, s čimer bi bil projekt upravičen do celotnega pridobljenega zneska, ki sicer predstavlja skoraj 66 odstotkov vrednosti celotnega projekta (preostanek bodo sofinancirale država, MOL in občine sovlagateljice).

In kje so razlogi za take zamude? Pritožb na odločitve razpisne komisije je bilo veliko (šlo je za tristopenjski postopek), dvakrat pa je izbor komisije razveljavila DRK. A zamude ne gre pripisovati le temu, pač pa tudi (pre)počasnemu vodenju postopka izbire izvajalca. V razpisu je bilo s terminskim načrtom predvideno, da bo pogodba z izvajalcem podpisana decembra 2010, več kot leto in pol kasneje pa še vedno niso blizu temu.

Za hitrejšo gradnjo in podaljšanje obdobja črpanja

Z občine sicer sporočajo, da se je po preučitvi odločitve DRK, »ki je ni moč enoznačno razlagati«, naročnik odločil, da bo najverjetneje in ob upoštevanju zahtev DRK izpeljal dodatni krog pogajanj. »Proces izbire bi bilo moč izvesti razmeroma hitro,« menijo. Glede ogroženosti črpanja evropskih sredstev do konca leta 2015 pa so dejali, da se »bo naročnik trudil v dveh smereh, in sicer bo z izbranim ponudnikom skušal poiskati rezerve znotraj roka za izvedbo, poleg tega pa bo z usklajeno akcijo prek države skušal doseči delno podaljšanje obdobja črpanja sredstev«.

Trije ponudniki, ki so ostali v igri za posel v zadnjem krogu (poleg Strabaga še Riko in Gorenje) so namreč za rok izvedbe v svoji ponudbi določili 205 tednov. Kar pomeni, da bi se dela zavlekla v leto 2016 in zanje ne bi mogli črpati odobrenih evropskih sredstev.

Ministrstvo: Trenutno ni osnove za podaljšanje roka

Z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je odgovorno za kohezijska sredtva, so sporočili: »Da se upravičencu za projekt povrnejo vsa z odločbo dodeljena sredstva, mora investicijo končati in izvajalcem plačati opravljeno delo do konca leta 2015. To pomeni, da v letu 2016, skladno s sprejetimi evropskimi direktivami s področja kohezijske politike, črpanje kohezijskih sredstev iz obdobja 2007-2013 ni več mogoče. V primeru, da projekt, ki je sofinanciran iz kohezijskega sklada, ne bi bil zaključen do konca leta 2015, obstaja verjetnost finančne korekcije, saj cilji projekta ne bi bili doseženi.«

Z občine sporočajo, da verjamejo, da je projekt mogoče končati pravočasno. Z ministrstva pa, da trenutno ni osnove za podaljšanja roka sofinanciranja s sredstvi kohezijskega sklada preko leta 2015.