Bodo v Rožni dolini ščitili staroselce ali le investitorje

Geologi odsvetujejo gradnjo večjih objektov, saj ima ta lahko hude vplive na sosednje hiše v daljnji okolici

Objavljeno
23. marec 2018 18.51
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek

Ljubljana – »Predvidene pozidave velikih zemljiških kompleksov (Habjanov bajer, pod vrtnarijo Herzmansky in Mijaksova luksuzna stanovanja z Mercatorjevim centrom) so nasilje nad naravo in stanovalci Rožne doline.«


To je glavna misel četrtne svetnice Žive Vidmar, ki je včeraj na Magistratu v imenu ČS Rožnik organizirala predstavitev študije Petre Meglič in Joerga Prestorja iz Geološkega zavoda Slovenje z naslovom Hidrogeološke razmere in ocena vplivov gradbenih jam in gradenj na območju Rožne doline. Opozorili so še, da jim med nizkimi vilami investitorji vsiljujejo betonske bloke ter da kanalizacijski sistem ne bi prenesel tisoč novih prebivalcev.

Ugotovitve

Joerg Prestor je povedal, da gre na območju Rožne doline za izjemno heterogeno in za gradnjo neugodno sestavo barjanskih tal ter da so sloji podzemne vode največkrat tik površjem. Po njegovem prepričanju se je treba izogibati vsakršni gradnji, ki bi segala globlje kot dva metra pod površino. Za vsako gradbeno jamo, globljo od treh metrov, bi poleg popolnega tesnjenja morali poskrbeti še za dodatno zaščito in pred gradnjo pregledati še stanje sosednjih objektov zaradi možnih poškodb (posedanje tal), nato pa izvajati obvezen monitoring stanja med gradnjo in po njej. Vpliv gradbene jame na objekte v okolici bi po njegovih kalkulacijah lahko segal od štiri pa vse do 80 metrov daleč.

Mlačen Gajškov odziv

Marina Praprotnik iz Civilne iniciative za Rožno dolino je dejala, da se tam kleti od nekdaj ne gradi in da so se tega vsi držali, zadnjih 20 let pa jih je vse več, ki starih dognanj ne upoštevajo. Vidmarjeva jo je dopolnila, da je prva večja zgradba z veliko kletjo ob Cesti II pri sosedih povzročila težave, ki jih še zdaj ob vsakem večjem nalivu rešujejo s črpanjem vode. Vidmarjeva je od vodje oddelka za urejanje prostora Mirana Gajška zaman zahtevala zagotovila, da jih bo občina s pomočjo študije zaščitila pred investitorji, ki jih zanima le dobiček. Če jih bodo vprašali za mnenje, jih bodo le opozorili na usmeritve in omejitve pri gradnji. Vidmarjeva mu je odvrnila, da je bistvena naloga ščititi okolico, ne pa gradbenih jam.