Brez posojila bo litijska občina še hitreje shirala

Ne novemu zadolževanju. Za 9 milijonov neplačanih računov.

Objavljeno
23. december 2015 17.03
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek

Litija, Ljubljana – Prezadolženost in poroštvi, izdani občinskemu podjetju SVC, so glavni razlogi, da država finančno shirani litijski občini ni izdala soglasja za dolgoročno zadolžitev v skupnem znesku 2,25 milijona evrov.

Poleg računskega sodišča, ki je tej lokalni skupnosti zaradi kopice kršitev javnofinančne zakonodaje v torek izdalo negativno mnenje, povrhu pa poročilo o poslovanju z ugotovitvami vred predalo policiji, občinskim funkcionarjem krati spanec še finančno ministrstvo. Župan Franci Rokavec je včeraj za Delo povedal, da občina do konca leta ne bo mogla poplačati nekaterih obveznosti, in napovedal, da bodo tako kot vse leto 2015 iskali čim boljše rešitve za konsolidacijo občinskih javnih financ.

Da bi lokalna skupnost pridobila soglasje ministrstva, bi morala umakniti patronatski izjavi, s katerima jamči za izpolnjevanje finančnih obveznosti občinskega podjetja SVC. To je namreč pri NLB pred petimi leti najelo dve posojili za skupno skoraj deset milijonov evrov. Rokavec je ves čas zatrjeval, da ne gre za poroštvi, potem pa ju je, vsaj tako je bila prepričana javnost, le umaknil. Toda na ministrstvu so ugotovili, da jih je občina spet hotela peljati žejne čez vodo, saj sta obe patronatski izjavi še v veljavi, le da sta zdaj vezani »na druga jamstva«. Katera, v NLB zaradi poslovnih odnosov s posameznimi komitenti ne razkrivajo.

Prikriti blagovni krediti

Po zakonu o financiranju občin je dovoljena letošnja zadolžitev litijske občine 945.000 evrov. Z upoštevanjem trenutne zadolžitve in predvidenim novim posojilom bi odplačilo anuitet in obrokov naneslo 3,2 milijona evrov, s čimer bi občina kar za 2,3 milijona presegla dovoljeno zadolževanje, zato se dodatno ne more zadolžiti. Finančniki pravijo, da ima za dobrih devet milijonov neplačanih računov, kar je 28 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

»Iz podatkov nedvoumno izhaja, da imajo prikrite blagovne kredite, ki jih zakon ne dopušča, in da kršijo zakon tudi z nepravočasno poravnavo obveznosti,« pravijo na ministrstvu. Občina k vlogi za soglasje ni priložila seznama blagovnih kreditov, niti ni o tem poročala prek spletne aplikacije. Povsem enako je občinsko vodstvo ravnalo že leta 2013, ko je prikrilo izdani patronatski izjavi in tako protipravno pridobilo soglasje k zadolžitvi. Toda pozor. Prav Rokavec je nedavno pisno obvestil vsa vodstva občinskih javnih zavodov (šol, vrtcev, glasbene šole, knjižnice ...), ki jim občina dolguje več kot pol milijona, da bodo po zakonu o izvrševanju proračuna plačali 2500 evrov globe, če bodo ustvarili primanjkljaj na plačnih kontih.