Čakanje na vrtec tudi do dva meseca krajše

Na čakalnem seznamu je bilo na začetku marca 169 otrok, mlajših od treh let, in dva starejša. Ob letošnjem vpisu je kup novosti.

Objavljeno
22. marec 2018 19.37
acr zamaški
Andreja Žibret
Andreja Žibret
Ljubljana – V ljubljanski občini pričakujejo še več prostih mest v vrtcih in večji vpis novincev kot lani, so ob nedavno končanem vpisu v 23 javnih vrtcev povedali na MOL. Iz vrtcev namreč odhajajo številnejše generacije, kot vanje vstopajo; lani so prejeli 3727 vlog, podatki za letos pa bodo znani sredi aprila.

Podatka o številu prostih mest še nimajo, ker na to med drugim vplivajo tudi odločitve o odložitvi šolanja in prestrukturiranje oddelkov, da bi zagotovili prostor za čim več otrok. Po zasedanju komisij, ki bodo od 3. do 5. aprila odločale o sprejemu otrok, bodo staršem 6. aprila poslali obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalni seznam.

Razširili možnost izbire na tri vrtce

Ob letošnjem vpisu je kar nekaj novosti. Med drugim so imeli starši možnost navesti še vrtec tretje izbire (do zdaj so lahko navedli samo dva). Na mestnem oddleku za predšolkso vzgojo in izobraževanje pravijo, da gre za izboljšavo za starše: "Za to možnost smo se določili iz izkušenj preteklih let, saj starši praviloma najprej navedejo vrtce, ki so lokacijsko najbližje njihovemu stalnemu prebivališču, in se tudi pri pozivih s centralnega čakalnega seznama (CČS) praviloma odločajo le za najbližje vrtce, ne pa za vključitev v vrtec na drugi lokaciji, zato menimo, da bo razširitev možnosti izbire staršem bolj ustrezala." 

S skrajšanjem časa za podpis pogodbe med vrtcem in starši s 15 na pet delovnih dni pa na MOL pričakujejo, da se bo čakalna doba skrajšala za vsaj 10 dni: "Tako bodo starši še pred poletjem pravočasno dobili informacijo o sprejemu njihovega otroka v vrtec. Če so nekateri starši do zdaj z zavrnitvijo ponujenega postega mesta praviloma čakali do zadnjega možnega dne, kar je skupaj 23 dni, in nato ponujeni vrtec v povprečju še trikrat odklonili, ta sprememba za tiste starše, ki imajo otroke na CČS in resnično potrebujejo vrtec, pomeni, da bodo do vpisa v vrtec lahko prišli vsaj dva meseca prej."

Z odklonitvijo na dno seznama

Letošnja novost je tudi, da če bodo starši ob vpisu v šolsko leto 2018/2019 trikrat zapovrstjo odklonili vrtec prve, druge, tretje izbire ali če so obkrožili tudi točko 4, ki pomeni, da bi otroka vpisali tudi v katerikoli ljubljanski javni vrtec, bo njihov otrok uvrščen na zadnje mesto CČS, ne glede na doseženo število točk. Na MOL namreč ocenjujejo, da ti starši vrtca za svojega otroka ne potrebujejo tako zelo nujno. Pprepričani so še, da bodo vse omenjene spremembe omogočile hitrejše pozivanje staršev k podpisu pogodbe, zato se bo skrajšal CČS. Ob tem pa bodo dobili še jasnejšo sliko o potrebah Ljubljančanov po vrtcih na posamezni lokaciji.

Na CČŠ je bilo v začetku marca 169 otrok, mlajših od treh let in dva starejša. Od mlajših otrok na seznamu bi jih 31 šlo v katerikoli vrtec. Na MOL pojasnjujejo, da so že vsi dobili ponudbo najmanj enega vrtca, vendar so ponujeno mesto odklonili. Starši še 138 mlajših otrok na CČS pa so navedli le prvo in drugo izbiro vrtca. Od teh je drugo izbiro odklonilo 31 staršev, prvo izbiro 8 in obe izbiri starši dveh otrok, kar je skupaj 41. Od ostalih 97 otrok na seznamu jih je 47 iz drugih občin, ostali pa ne izpolnjujejo pogoja o stalnosti bivanja v MOL (petnajst mesecev stalnega bivališča obeh staršev) ali pa za vpis v vrtec še niso dovolj stari (še niso dopolnili 11 mesecev).

Maja nova enota vrtca Pedenjped v Kašlju

Največ otrok je vključenih v vrtce Ciciban (970), Mojco (813) in Najdihojco (809). Najdaljši CČS pa ima vrtec Pedenjped; na MOL pravijo, da bodo to rešili z odprtjem nove osemoddelčne enote v Kašlju v maju. Vendar pa ravnateljica vrtca Pedenjped Marjana Zupančič ugotavlja, da kljub lepi novi enoti, ki se je zelo veselijo, še vedno ne bo dovolj prostora; v vrtcu Pedenjped so lani morali odkloniti sto otrok. 

V četrtni skupnosti Rožnik so v eni od pobud meščanov opozorili tudi na močno prezasedenost vrtca Vrhovci. Kot pravijo, se lani v jasli ni moglo vpisati 40 otrok, razloga pa sta novo naselje Zeleni Gaj in delovna mesta v Tehnološkem parku. Kot pravijo, je v tej enoti vrtca veliko otrok staršev, ki delajo v Tehnološkem parku, živijo pa drugje, tisti, ki pa so domačini, pa so ostali pred vrati. Na mestnem oddelku za predšolsko vzgojo so na to med drugim odgovorili, da imajo prednost pri vpisu v javni vrtec višje točkovani otroci staršev s stalnim bivališčem v MOL in s stalnostjo bivanja najmanj petnajst mesecev, kar so tudi pogoji za sprejem otroka v javni vrtec: "Ta merila, če že ne odpravljajo, pa zagotovo zmanjšujejo možnost samovoljnega odločanja in posledično omogočajo sprejem vsaj nekaterih otrok v vrtec pod enakimi in vnaprej znanimi pogoji," so še odgovorili na pobudo. Na naša dodatna vprašanja pa so še odgovorili, da sedemoddelčna enota Tehnološki park vrtca Vrhovci po njihovih podatkih o vpisu, ki jih bodo spremljali še naprej, zadostuje potrebam po prostih mestih s tega območja.

Kot so še dejali na MOL, je bilo v preteklem šolskem letu v vrtce vključenih 91 odstotkov predšolskih otrok s stalnim bivališčem v Ljubljani, povprečje v Sloveniji je 78,7 odstotka. V zadnjih desetih letih so odprli novih 96 oddelkov in zagotovili več kot 2588 dodatnih mest.

Letos za 8 oddelkov mlajših otrok več

Glede na to, da na prosto mesto v vrtcih večinoma čakajo otroci, mlajših od treh let, nas je zanimalo, ali v MOL razmišljajo, da bi ponudili še več mest za mlajše otroke. Na mestnem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje odgovarjajo, da so letošnje šolsko leto povečali število oddelkov prvega starostnega obdobja za 8. Ljubljanski vrtci pa tudi dosledno vključujejo do štiri mlajše otroke v posamezne oddelke drugega starostnega obdobja, kar omogoča Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Po končanem vpisu vsako leto skupaj z vrtci tudi pregledajo optimalno organizacijo oddelkov. Glede na vpis, starostno strukturo otrok in število otrok z odločbami po potrebah oblikujejo oddelke prvega in drugega starostnega obdobja, oddelke od 3- do 4-letnih otrok ter kombinirane oddelke, ki vključujejo otroke prvega in drugega starostnega obdobja. 

Pobud o "gospodarskih" vrtcih ni veliko

Lani oktobra sprejeta novela zakona o vrtcih je med drugim prinesla še več sprememb. Razširjene so možnosti odpiranja javnih vrtcev; občina se lahko z gospodarsko družbo, ki opravlja svojo dejavnost na njenem območju, dogovori, da lahko v prostorih te družbe zagotovi izvajanje programa za predšolske otroke, če prostor in oprema izpolnjujeta predpisane pogoje. V ljubljanski občini takšnih pobud ni veliko, pravijo na mestnem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Takšna organizacija vrtca je vzpostavljena le v okviru družbe Lek d.d, ki deluje na dislocirani lokaciji DE LEK v Alešovčevi ulici 82. Medsebojna razmerja bodo s to družbo ustrezno pravno uredili. V Ljubljani pa se je od leta 2007 zelo povečalo število zasebnih vrtcev: s pet na letošnjih 25.