Celovita prenova OŠ Vide Pregarc bo draga

Prenova stare šole v Mostah, prizidek k njej in energetska sanacija, ki jo sofinancira EU, bodo brez davka stali pet milijonov evrov.

Objavljeno
06. september 2013 17.20
Osnovna sola Vide Pregarc
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Na javni razpis za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških in instalacijskih del pri gradnji prizidka in rekonstrukciji OŠ Vide Pregarc v Mostah se je prijavilo šest kandidatov. Ponudbe so bile zelo podobne – najcenejša je brez davka znašala 4,98, najdražja 5,3 milijona evrov.

Za enega največjih poslov v osnovnem šolstvu v glavnem mestu v zadnjih nekaj letih se bodo na pogajanjih za končno izbiro izvajalca potegovali Makro5 gradnje iz Kopra, Kolektor koling iz Idrije in ljubljanske družbe Gradis G, Givo, VG 5 in Dema plus. Samostojno ponudbo je oddalo le prvo podjetje, preostali so delo pripravljeni izvesti s podizvajalci (Givo pa s partnerjem Givom inženiringom).

Ponudniki so sicer morali priložiti reference, da so v zadnjih petih letih uspešno izvedli novogradnjo primerljive vrednosti (z davkom vredno vsaj milijon evrov) in sanacijo strehe v vrednosti najmanj 300 tisočakov. Izbrani bo moral predložiti tudi bančni garanciji (za vsako po 10 odstotkov od vrednosti del) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku.

V razpisu so predvidene gradnja prizidka in zaklonišča, rekonstrukcija osnovne šole, športnega igrišča in ograje ter energetska sanacija, ki jo delno sofinancirata EU iz kohezijskega sklada in država. Glavna investitorica je sicer ljubljanska občina.

Dela za dve leti

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt iz Krškega, predvideva, da izvajalec začne delati najkasneje 15. dan po uvedbi v posel. Prvo fazo mora končati v osmih mesecih, drugo v nadaljnjih šestnajstih, celoto pa najpozneje v 24 mesecih po sklenitvi pogodbe. Vsa dela, povezana z energetsko sanacijo šolskega poslopja, morajo biti obvezno opravljena že do 31. januarja 2015. Kot je razvidno iz gradbenega dovoljenja, izdanega 24. septembra lani, bodo v prvi fazi projekta na jugovzhodni strani šole zgradili pasažni objekt, prizidek in zaklonišče ter rekonstruirali vzhodni del šole.

Pasažni objekt bo povezoval staro šolo in staro telovadnico z novim prizidkom in se bo neposredno navezal na novo stopnišče in dvigalo, ki ju bodo zgradili na novo v vzhodnem delu šole. Tam bosta tudi ločen vhod za učence prvih treh razredov in dostop do obeh telovadnic, stare in nove v prizidku.

Dvigala za invalide in statična sanacija

Z rekonstrukcijo vzhodnega dela, ki bo potekala sočasno z gradnjo pasaže, bodo šolsko poslopje statično utrdili, prav tako bodo poskrbeli za novo stopnišče in dvigalo z osmimi postajami (invalidom bo omogočalo dostop do vseh starih in novih delov šole). V prizidku, ki bo imel klet, pritličje in dve nadstropji, bo kar 5522 kvadratnih metrov bruto površine, v njem pa bodo uredili šest učilnic in nekaj kabinetov. Tja se bodo preselili učenci prvega triletja, s čimer se bodo sprostili prostori v starem delu šole za potrebe učencev višjih stopenj. Šola bo še naprej imela približno 310 učencev, po besedah ravnateljice Darje Krivec pa bo po prenovi in dograditvi prizidka v njej manj gneče. Različne možnosti, kje bo potekal pouk med rekonstrukcijo, še proučujejo. Šola, ki je bila zgrajena v petdesetih letih prejšnjega stoletja, bo dobila tudi zaklonišče za sto oseb.

V drugi fazi bodo prenovili tlake v kletni etaži stare šole, poskrbeli za toplotno in hidroizolacijo, nova okna in fasado ter statično sanacijo (dobetonirali bodo temelje in nosilne stene ter popravili poškodovane nosilne elemente strešne konstrukcije). Okoli šole bo nekaj novih parkirnih prostorov (od 22 jih bo 13 označenih z modro cono za kratkotrajno parkiranje staršev), uredili bodo prostor za parkiranje 45 koles, zasadili 24 dreves, zemljišče na novo tlakovali, zazelenili in ogradili z različno visoko ograjo. Na južni strani bo novo šolsko zunanje igrišče, dolgo 125 in široko 55 metrov, primerno za košarko, rokomet in tek, na jugozahodni strani pa še igrišče za učence prvega triletja.