Center za mediacije bo vodilo društvo mediatorjev

Center bo v središču Ljubljane začel delovati oktobra, namenjen bo občanom MOL, pa tudi pravnim osebam.

Objavljeno
08. avgust 2013 12.26
ADAMIC LUNDROVO NABREZJE
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Na razpisu za izbiro izvajalca, ki bo prihodnjih pet let izvajal mediacije pri mestni občini, je bilo z največjim številom prijavljenih mediatorjev izbrano Društvo mediatorjev Slovenije. Po napovedih predsednice društva Mirjane Kranjčevič bodo začeli delati predvidoma oktobra.

Kot je pojasnila Janja Domitrovič, vodja odseka za pobude meščanov na ljubljanski mestni upravi, je odločitev o izbiri izvajalca (na razpis so prejeli tri prijave) že pravnomočna. Društvo mediatorjev Slovenije je bilo izbrano, ker je prijavilo največje število mediatorjev. Pogodba je v pripravi, ko jo bo občina društvu poslala, bo imelo to na voljo mesec dni za podpis, po podpisu pa še mesec dni za začetek izvajanja mediacij v okviru centra, ki bo deloval v pisarni MOL na Adamič-Lundrovem nabrežju. Občina je z rebalansom proračuna vsa sredstva za center v letošnjem letu umaknila, zato stroškov ne bo. Po pojasnilu Domitrovičeve bodo pogoje za delo zagotovili z razpoložljivimi sredstvi (opremo, računalniško podporo in podobno). Občina bo skrbela tudi za administrativno pomoč in redno vzdrževanje.

Za spodbujanje zunajsodnega reševanja sporov

Predsednica društva mediatorjev Mirjana Kranjčevič je povedala, da so za izvajanje mediacij v okviru Mediacijskega centra Ljubljana prijavili 68 mediatorjev. Društvo sicer združuje več kot štiristo članov, po besedah Kranjčevičeve pa je bilo ustanovljeno, da bi spodbujalo in širilo idejo mediacije kot najboljše alternativne oblike reševanja sporov. »Mediacija je dokazano najbolj prijazen, hiter in stroškovno ugoden način rešitve spora, zato se tudi drugje čedalje bolj uveljavlja. Po našem mnenju je mediacija civilizacijski dosežek, ki je premalo izkoriščen,« pravi predsednica društva. »Stranke dobijo možnost, da druga drugo slišijo, zaradi česar se medsebojni odnosi običajno izboljšajo, prav tako je dana možnost za lažjo in boljšo nadaljnjo komunikacijo ter izogibanje novim sporom.«

In prav Ljubljana kot največja občina v državi, kjer nastaja veliko različnih sporov, jim ponuja možnost, da uresničijo svojo idejo in poslanstvo, pomen novega centra opisuje sogovornica. Mediacija pri nas namreč še vedno ni dovolj uveljavljen postopek, zato pričakujejo, da bodo pozitivne izkušnje tega mediacijskega centra prepričale tudi druge večje občine v državi, da se bodo odločile za tak projekt.