Črnuče dobivajo prvega od sedmih blokov

Družba V 7, za katero stoji LUZ, ob Okrogarjevi podrla staro hišo, kjer bo blok s 23 stanovanji.

Objavljeno
28. december 2015 17.13
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Z rušenjem starejše hiše se je v Okrogarjevi ulici v Črnučah začela gradnja stanovanjskega bloka s 23 stanovanji sicer precej večjega projekta, ki predvideva še šest blokov ob Petkovi ulici s skupno 138 stanovanji. Četudi ima investitor le gradbeno dovoljenje za blok ob Okrogarjevi, je civilna iniciativa proti gradnji blokov ob Petkovi na nogah in je neoznačeno gradbišče že prijavila inšpekciji.

Stanovalci Petkove ulice, katerih vrstne hiše so bile zgrajene v 80. letih prejšnjega stoletja, nikoli niso bili navdušeni nad tem, da bi jim zasebni investitorji pozidali zeleni pas oziroma travnik med železniško progo v Spodnjih Črnučah in cesto ob zadnjem nizu hiš. Ko pa so pred petimi leti zvedeli za lastnike, ki so načrtovali gradnjo precej višjih blokov in ne vrstnih hiš, kakršne so njihove, so ustanovili civilno iniciativo proti gradnji in zbrali 151 podpisov.

Takrat so jim investitorji namreč dali vedeti, da bi radi na poldrugem hektaru zgradili šest visokih blokov s po 23 stanovanji (K+P+3+T), ki bi imeli v skupni kleti kar 185 parkirnih prostorov, zunaj pa dodatnih 138 (skupaj 323). In civilna iniciativa se je začela boriti proti pozidavi nekdanjih kmetijskih zemljišč (odkupljenih od kmetov) tako na ravni četrtne skupnosti Črnuče kot MOL in ministrstev.

Uporni sosedje

Ob vsakokratnih spremembah izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta (OPN) so sosedje dali vedeti, da se na območju z oznako ČR 535 ne bi smelo graditi visokih in dolgih blokov, saj je to v nasprotju s strateškim delom OPN. Ta namreč na tem območju predvideva nižjo in manj gosto zazidavo.

Ker pa je LUZ pripravljavec vseh dolgoročnih prostorskih občinskih načrtov, hkrati pa v opisanem primeru prek podjetja V 7 posredno tudi investitor, si je lahko ob pomoči MOL pripravil tako teren za pozidavo kot tudi prilagodil pogoje zazidave travnika ob progi. Torej višinske in druge gabarite, tip objektov, gostoto pozidave, odmike, regulacijske linije, skratka vse, kar potrebuje za izvedbo načrta z najvišjimi možnimi ekonomskimi učinki na stanovanjsko enoto.

Povezave

V navezi z mestnim oddelkom za urbanizem je tako LUZ zlahka odbil vse napade na »svojo« parcelo in način izvedbe. Gladko je zavrnil predlog stanovalcev Petkove ulice, da bi bilo treba za ureditev zazidalnega območja pripraviti in potrditi podrobni občinski prostorski načrt (OPPN) in da tamkajšnje stanovanjsko naselje ne prenese tako velike dodatne prometne obremenitve, kot bi jo predstavljalo 138 stanovanj in približno 300 avtov. Petkova ulica je namreč že zdaj prometno zelo zahtevna zaradi enosmernega prometa in številnih slepih krakov ter težavno prometno navezavo na Okrogarjevo oziroma Šlandrovo ulico.

Preslišana opozorila

Zaleglo ni ne mnenje ministrstva za okolje in prostor ne mnenje ČS Črnuče, da bi moral biti za to območje izdelan OPPN. Tako rekoč sami sebi so pripravili le mile pogoje izvedbe. Še več, s spremembo OPN so si dodali še en blok v križišču Okrogarjeve in Petkove ulice in tako sosesko povečali na sedem blokov in 161 stanovanj. So pa hkrati predvideli novo cesto, ki ne bi dodatno obremenila Petkove ulice, temveč bi se priključila na Okrogarjevo, nato pa nadaljevala proti Šlandrovi.

Četudi je civilni iniciativi na ravni četrtne skupnosti Črnuče 5. junija 2012 uspelo prepričati četrtni odbor za urbanizem, da je ta sprejel sklep, da mora investitor Okrogarjevo ulico rekonstruirati po predloženem projektu še pred pričetkom gradnje, se to še ni zgodilo.

Je pa dejstvo, da so hišo ob Okrogarjevi sredi decembra začeli rušiti in v dveh dneh odstranili še zadnje ostanke. V civilni iniciativi trdijo, da si je podjetje, katerega lastniki do obisti poznajo pravila gradnje, privoščilo celo njen začetek brez postavitve zaščitnih ograj in oznak gradbišča. Ker je rušenje starega objekta del gradbenega dovoljenja za postavitev novega (izdano je bilo 20. decembra 2013 in bi ta mesec poteklo), sklepajo, da bi moralo biti gradbišče označeno že zdaj.

Zato bo v prihodnjih dneh zanimivo videti, kako bo na vloženo prijavo domnevno nepravilno označenega in zaščitenega gradbišča in rušitve dvonadstropne hiše tik ob prometni Okrogarjevi cesti reagiral gradbeni inšpektor. Stanovalci Petkove in Okrogarjeve se novih stanovalcev v blokih bojijo, saj menijo, da se bo močno povečalo število zastojev v jutranjih in popoldanskih konicah v križišču obeh ulic z glavno Šlandrovo ulico. Še posebej, ker v tamkajšnjo Mercatorjevo trgovino hodijo po nakupih celo iz Gameljn.

Prezgodnja skrb

Lastniki hiš v Petkovi ulici si vsaj za zdaj lahko oddahnejo, saj smo na LUZ izvedeli, da investitor namerava zgraditi le blok ob Okrogarjevi (ta bo imel klet s 25 parkirnimi prostori, pritličje in štiri nadstropja). Glede na trenutne razmere na nepremičninskem trgu in gospodarski krizi pa predsednik uprave Tadej Pfajfar sploh ni hotel napovedovati, kdaj bo prišlo na vrsto preostalih šest blokov ob Petkovi. Odgovoril ni niti, koliko bo stal prvi od sedmih blokov in koliko vsi. Je pa razkril, da je investitor prvega njihovo podjetje Lin nepremičnine, V 7 pa pri tem sodeluje le kot projektno podjetje. In da bodo prva stanovanja ob Okrogarjevi vseljiva v začetku leta 2017. O milijonskih bančnih hipotekah na zemljiščih in njihovi zapadlosti (največkrat se pojavlja Banka Celje), ki so jih investitor in oziroma ali njegovi lastniki dobili za posojila, je Pfajfar dejal le, da »pogovori z banko potekajo in da je videti, da gredo v pravo smer«.

Je pa prepričan, da po zakonu o gradnji objektov za podiranje objekta ni treba postaviti gradbiščne ograje, da OPN MOL pač ne predvideva izdelave OPPN za območje ČR 535 in da nova soseska ne med gradnjo ne po njej ne bo obremenjevala Petkove ulice, saj se bo napajala z vzhodne strani mimo nje.