Črpanje evropskega denarja: realiziranih nič evrov

Ljubljanska občina iz sredstev EU letos pričakuje dobrih 14 milijonov evrov, v prvem polletju niso dobili niti evra.

Objavljeno
18. september 2012 17.17
jsu_deponija barje
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Mestna občina letos načrtuje dobrih 14 milijonov evrov iz proračuna Evropske unije. V prvih šestih mesecih na tej postavki ni realizirala niti evra. To kaže poročilo o izvrševanju proračuna od januarja do konca junija, ki ga bodo mestni svetniki obravnavali v ponedeljek.

Pri proračunski postavki 741, to so sredstva, prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije, je mestna uprava po prvem polletju vpisala ničlo, pričakovani prihodki do konca leta pa znašajo 14.118.478 evrov.

Razlogov za ničelno realizacijo mestna uprava v poročilu ne pojasnjuje, navaja le, za katere projekte so pri tej postavki predvidena sredstva, ki naj bi jih črpali še letos. Največji delež odpade na projekt regijskega centra za ravnanje z odpadki (Rcero) na Barju, za katerega je v januarskem rebalansu proračuna (oktobra se obeta še drugi) predvidenih 10,9 milijona evrov.

Poleg tega so pri pripravi proračuna predvideli črpanje 300 tisoč evrov za projekt rekreacijsko-izobraževalnega centra Sava, ki je bil odprt spomladi, in 760 tisoč za Emonsko promenado v središču mesta, ki naj bi bila končana jeseni. Za triletni projekt Openmuseum, s katerim bi radi izboljšali pogoje za delovanje Muzeja in galerij mesta Ljubljana in se skupaj z drugimi partnerji vključili v turistično ponudbo, so predvideli 178 tisoč evrov. Za nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter gradnjo povezovalnega kanala CO v MOL letos načrtujejo 257 tisoč evrov, 98 tisoč pa nameravajo pridobiti še za urejanje javne razsvetljave na Celovški cesti v okviru projekta Učinkovita raba električne energije.

Dobrih 1,3 milijona evrov so predvideli za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost, s katerim pa se mora občina še prijaviti na razpis, ki se izteče konec leta, tako da teh sredstev letos zagotovo ne bo mogoče črpati. »Do realizacije v prvem polletju še ni prišlo,« so za vse navedene projekte v polletnem poročilu zapisali na oddelku za finance in računovodstvo.

Pogodba za Rcero še ni podpisana

Kolikšna bo končna realizacija, iz teh podatkov seveda ni mogoče napovedati, saj država občini evropska sredstva lahko izplača v enem znesku. Vendarle pa preseneča počasnost pri nadaljevanju trenutno največjega projekta v občini, ki je daleč največji tudi po višini evropskega sofinanciranja. Celotna vrednost Rcera je bila pri načrtovanju projekta ocenjena na 144 milijonov evrov, a se bo zvišala, saj bo samo gradnja glede na ponudbo izbranega izvajalca stala deset milijonov več, kot je bilo sprva predvideno.

Evropska komisija je MOL glede na prvotno ocenjeni znesek odobrila 77,6 milijona evrov iz kohezijskih skladov. Gre za sredstva iz obdobja 2007–2013, zato je občina upravičena le do povračila stroškov, ki nastanejo do konca leta 2015. Če projekt do takrat ne bi bil izpeljan, pa obstaja verjetnost finančne korekcije oziroma zmanjšanja dodeljenih sredstev. Glede na trenutno dinamiko projekta je težko pričakovati, da bo gradnja do takrat končana, saj bo imel izbrani izvajalec Strabag zanjo na voljo 205 tednov ali skoraj štiri leta.

Ta rok pa še ni začel teči, saj občina kot nosilka projekta s Strabagom še vedno ni podpisala pogodbe, čeprav je odločitev o izbiri izvajalca postala pravnomočna že 23. avgusta. Na Snagi, ki je vodila postopek javnega naročila, so sklenitev pogodbe napovedovali za začetek septembra, zdaj pa pravijo, da je vse dejavnosti v zvezi s tem prevzela občina. Na občini nam včeraj niso znali povedati, kdaj bo podpisana, je pa župan Zoran Janković ob odprtju arhitekturne razstave Polje III napovedal, da naj bi se to zgodilo prihodnji teden. Velika počasnost je sicer zaznamovala že izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca za gradnjo Rcera. Namesto predvidenega leta in pol so od objave razpisa do dokončne odločitve minila več kot tri.