Dobro razumejo hvala, oprosti in rad te imam

V učnih načrtih vrtcev bi bila nujna tudi etika, ugotavljajo v mednarodnem projektu Etične vrednote za predšolske otroke, v katerem sodelujeta  dva ljubljanska zasebna vrtca in turški vrtec.

Objavljeno
14. september 2015 17.39
Vrtec Biba v Ljubljani, 12. marca 2015
Andreja Žibret
Andreja Žibret
Ljubljana – Predšolski otroci prav dobro razumejo vrednote, kot so sodelovanje, reševanje sporov po mirni poti, posojanje igrač prijateljem. Zanimajo se za počutje ljudi okrog sebe, veseli so pozornosti. Zavedajo se, da prijaznost in lepo vedenje prispevata k dobremu počutju.

Otroci poznajo tudi vrsto vljudnih in prijaznih besed in izrazov, na primer prosim, hvala, oprosti in rad te imam. Tako povzema ugotovitve iz raziskave med otroki Jurij Marinko, vodja mednarodnega projekta Etične vrednote za predšolske otroke, ki poteka v okviru Erasmusa.

Vrednot se zavedajo

Projekt koordinira podjetje za izobraževanje in raziskovanje Leila z Brezovice. V njem sodelujejo zasebni vrtec Mala akademija na Mencingerjevi v Ljubljani, ki deluje v sklopu omenjenega podjetja, Uršulinski zavod z Angelinim vrtcem, ki dela po načelih montessori pedagogike, in turški vrtec Gulten ve Omer Unlukahraman Anaokulu iz mesta Kilis. Projekt se je začel s preteklim šolskim letom, iztekel pa se bo avgusta prihodnje leto. Na koncu nameravajo pripraviti e-priročnik o etični vzgoji in izobraževanje vzgojiteljev oziroma staršev v video obliki, s pomočjo katerih bodo lahko učitelji in starši prispevali k boljši etični vzgoji otrok.

V raziskavi je sodelovalo 38 otrok iz vseh treh vrtcev, starih od tri do šest let, seveda z dovoljenjem staršev, ter 96 staršev, starih med 25 in 40 let, pri obojih je bilo pol žensk in pol moških. Prejeli so tudi 89 odgovorov na vprašanja za vzgojitelje, pretežno od vzgojiteljic, starih od 20 do 45 let. Z otroki so se pogovarjale vzgojiteljice. Analiza je pokazala, da se predšolski otroci zavedajo vrednot in jih tudi razumejo, denimo sodelovanje, reševanje sporov, pomoč drugim, pozornost, vljudnost, spoštovanje in prijateljstvo. Zanimajo se za občutke drugih otrok, cenijo dobre odnose, poznajo precej vljudnih besed. Vedo, da so pravila v vrtcu potrebna, prav tako poznajo nekatere načine, kako je treba skrbeti za naravo in okolje. To pa pomeni, da je otroke treba vzgajati tudi v etiki.

Lasten zgled in vsakodnevni pogovori

Sodeč po odgovorih si starši želijo, naj vrtci njihovim otrokom posredujejo zlasti vrednote: vljudnost in spoštovanje, pomoč drugim, sodelovanje, odgovornost, prijateljstvo, razumevanje o tem, kaj je prav in kaj narobe, ter razvijanje domišljije. Med učinkovitimi načini za posredovanje vrednot so omenili predvsem lasten zgled in vsakodnevne pogovore z otroki o vrednotah, ki izhajajo iz različnih situacij. Ugotovili so, da starši pri vzgoji zaupajo vrtcem in z njimi sodelujejo.

Vzgojiteljicam se zdijo vrednote zelo pomembne, želijo si jih razvijati pri sebi in otrocih, zlasti spoštovanje, poštenost, ljubezen, odgovornost in hvaležnost. Vendar ugotavljajo, da te aktivnosti v vzgoji predšolskih otrok niso načrtovane. Tudi učitelji, enako kot starši, menijo, da se vrednote najbolje prenašajo z zgledom, prav tako v pogovorih z otroki, z zgodbami in igrami. Vzgojitelji pa pogosto razpravljajo o vrednotah tudi s starši. V analizi je bilo ugotovljeno, da je treba razviti več konkretnih dejavnosti, ki bi vzgojiteljem in staršem pomagale pri razvoju vrednot med predšolskimi otroki. Poleg tega bi bilo raziskavo treba razširiti na večji vzorec in še v druge države.

V analizi slovenskega in turškega učnega načrta za vrtce ter načrta vrtca montessori so ugotovili, da imata Slovenija in Turčija enak problem. Pri matematiki, jeziku, naravoslovju, umetnosti učni načrti za vrtce vsebujejo opise številnih aktivnosti, s katerimi si lahko vzgojitelji pomagajo. Pri etiki pa je v učnem načrtu vzgojiteljem na voljo samo nekaj osnovnih načel, medtem ko bi aktivnosti morali razviti sami. Poleg tega so ugotovili, da vzgojitelji med visokošolskim študijem o etiki ne izvedo skoraj nič. Med predmeti je zelo veliko pedagogike, didaktike, psihologije, ni pa etike. Pregledali so tudi programe slovenskih univerz in ugotovili, da ponuja etiko kot izbirni predmet, torej ne obvezni, le ena.

Etiko v učne načrte

Tako ugotavljajo, da bi bilo v učne načrte vrtcev nujno uvesti tudi etiko, in to tako, da bi dodali še opise aktivnosti, ki jih lahko izvajajo vzgojitelji. Prav tako bi bilo nujno uvesti v učne programe bodočih vzgojiteljev vsaj en obvezni predmet o etiki oziroma vrednotah, ki pa naj bi bil čim bolj praktičen.