Državno podjetje na črno postavlja »digitalne velikane«

Divji zahod v zunanjem oglaševanju: V TSmedii bi Ljubljano spremenili v »drugi London«.

Objavljeno
23. maj 2014 22.23
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – »Mreža edinstvenih, izjemno velikih digitalnih zaslonov na posebej izbranih elitnih lokacijah«, kot svoje nove objekte za oglaševanje predstavljajo v TSmedii, nastaja brez potrebnih dovoljenj. Hčerinska družba državnega Telekoma Slovenije tako še prispeva k številnim kršitvam na področju zunanjega oglaševanja v glavnem mestu.

Na območju Emonike, ob križišču Dunajske ceste in Trga OF, so ta teden postavili velik elektronski prikazovalnik, namenjen oglaševanju. Kot je razvidno iz podatkov na spletni strani TSmedie, njegova površina presega 55 kvadratnih metrov. Za tako velik objekt bi moral investitor pridobiti gradbeno dovoljenje. Zakonodaja namreč pri oglaševalskih objektih dopušča izjeme za objekte s površino do 12 kvadratnih metrov. V teh primerih gre za enostavne objekte, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno. Oglaševalski objekti s površino od 12 do 40 kvadratnih metrov se po zakonu o graditvi objektov in uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje štejejo za nezahtevne objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, ki se pridobi po enostavnejšem postopku. Za večje objekte pa se gradbeno dovoljenje pridobi po običajnem postopku.

»Novi digitalni svet«

TSmedio smo vprašali, ali so za postavitev tega objekta pridobili ustrezna dovoljenja, katera in kdo jih je izdal. Odgovorili so, da so pridobili »vsa potreba dovoljenja«. Jerneja Končan Babič, predstavnica za odnose z javnostmi, je pojasnila, da je objekt na območju Emonike »eden izmed digitalnih velikanov, ki predstavlja del največje in prve mreže edinstvenih, izjemno velikih zunanjih digitalnih zaslonov. TSmedia te dni v Ljubljani postavlja tehnološko napredne LED-zaslone, ki bodo stali na najbolj vidnih krajih ob mestnih vpadnicah, v središču mesta in v bližini nakupovalnih središč.« Trenutno že stoji šest takšnih objektov (tudi v mestnem središču mesta in BTC), Končan Babičeva pa je napovedala, da se bo mreža še širila. Na vprašanje, koliko takšnih objektov nameravajo še postaviti in kje, ni odgovorila, po nekaterih informacijah naj bi jih bilo okoli dvajset.

Gre za digitalne zaslone velikosti od 13 do 55 kvadratnih metrov, »ki več kot pritegnejo pozornost mimoidočih«, so zapisali na spletni strani podjetja. Napovedujejo še, da »Slovenija postaja novi, digitalni svet – Ljubljana postaja drugi London!«. Iz video predstavitve pa je razvidno, da poleg drugih lokacij tudi ob križišču Celovške in Tivolske ceste načrtujejo postavitev kar 37 kvadratnih metrov velikega zaslona.

Dali niso niti vloge

Gradbeno dovoljenje in dovoljenje občine sta poleg soglasja lastnika zemljišča glavna dokumenta, ki bi ju moral pridobiti investitor. Sandra Šeligo, v. d. načelnice upravne enote Ljubljana, pa je pojasnila, da »UE Ljubljana ni prejela nobene vloge za postavitev oziroma gradnjo objektov za oglaševanje in posledično niso bila izdana nobena dovoljenja«.

Tudi na mestni občini soglasja za postavitev oglaševalskega objekta na območju Emonike niso dali. »Prav tako nismo izdali soglasja za postavitev drugih podobnih objektov. Prikazovalnik namreč ni v skladu z občinskim odlokom o oglaševanju,« so sporočili z oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. Pravijo, da so s postavitvijo tega objekta seznanjeni, a ker ne gre za zemljišče v lasti občine, inšpektorat MOL ne more ukrepati, pač pa je to v pristojnosti republiške inšpekcije. Omenjeni objekt na območju Emonike (to je sicer kot bodoči potniški, trgovski in poslovni center v izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta opredeljeno kot območje vseh vrst objektov za oglaševanje) je med drugim v nasprotju z določili strateškega dela OPN. Ta namreč velikost svetlobnih prikazovalnikov v glavnem mestu omejuje na največ 20 kvadratnih metrov. Kršen je tudi OPN v primeru prikazovalnikov TSmedie v središču mesta. Podjetje namreč oglašuje dve lokaciji (Šestica in Šubičeva ulica), kjer sta digitalna zaslona nameščena že dlje časa. Znotraj notranjega mestnega obroča pa OPN tovrstnega oglaševanja sploh ne dopušča.

TSmedio smo še enkrat prosili, naj navedejo, katera dovoljenja so pridobili, in pojasnijo, zakaj niso pridobili gradbenega dovoljenja oziroma zaprosili zanj. Odgovorov nismo prejeli.

Prijava na inšpektorat

Z inšpektorata za promet, energetiko in prostor so sporočili, da so v zvezi z objektom pri Emoniki prijeli prijavo, ki je bila evidentirana in bo obravnavana v skladu s prioritetami dela gradbene inšpekcije. »Ugotovitveni postopek še ni bil uveden, zato na vaše vprašanje o konkretnih posegih ne moremo odgovoriti. V inšpekcijskem postopku pa bo treba najprej ugotoviti, ali namestitev digitalnega zaslona sploh predstavlja objekt, kot je opredeljen v zakonu o graditvi objektov.«

Kdaj, če sploh, bo inšpektorat ukrepal, je težko napovedati, saj je znano, da nadzor nad tovrstnimi objekti ni med njegovimi prednostnimi nalogami. Tudi zato je v prestolnici kup kršitev na področju zunanjega oglaševanja. Vlada sicer razmišlja o prenosu pristojnosti nadzora nad enostavnimi objekti na občinsko raven, a se je ta rešitev, kot smo poročali pred časom, prav tako izkazala za sporno. Ljubljanska občina po ugotovitvah AVK namreč omejuje konkurenco pri zunanjem oglaševanju, pa tudi sicer bi se občine lahko znašle v navzkrižju interesov, saj jim oglaševanje prinaša precejšnje prihodke iz taks.