Evropska sredstva za varčnejšo porabo energije

Energetska sanacija v Domu upokojencev Center, Tabor - Poljane, bo končana predvidoma julija.

Objavljeno
02. oktober 2012 20.23
Slovenija Ljubljana 01.10.2012 -dom upokojencev Tabor-Poljane enote Poljane Ulica Janeza Pavla II/4. Foto: Leon Vidic/Delo
Andreja Žibret
Andreja Žibret
Ljubljana – V Domu upokojencev Center so v obeh enotah, Tabor in Poljane, julija začeli energetsko sanacijo za zmanjšanje porabe energije. Dela bodo predvidoma končana julija 2013. Po zagotovilih direktorice si zaposleni prizadevajo, da bi bili stanovalci čim manj obremenjeni.

Energetska sanacija zunanjega dela stavb, to je ovoj stavbe, fasada, stavbno pohištvo in streha, bo predvidoma končana do konca novembra. Energetsko sanacijo notranjega dela stavb, ki vključuje elektro in strojne inštalacije, pa bodo po načrtih izvajali prihodnje leto in dela končali najpozneje do konca julija 2013, je povedala direktorica Doma upokojencev Center, Tabor - Poljane Jera Grobelnik.

Za obnovo so pridobili evropska sredstva. Kandidirali so na javnem razpisu za energetsko sanacijo domov za starejše, katerih ustanovitelj je država in so v pristojnosti ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter opravljajo socialnovarstveno dejavnost. Uspešno so pridobili 1,55 milijona evrov nepovratnih sredstev. Ta denar pokriva 90 odstotkov upravičenih stroškov za omenjena dela v obeh enotah doma, je povedala direktorica.

Brez ropota in prahu ne gre

V enoti Poljane biva 172 stanovalcev, v enoti Tabor pa 333. Na vprašanje, kako je med prenovo poskrbljeno za stanovalce, direktorica odgovarja, da so jih o tem obveščali že takrat, ko so se prijavljali na razpis za pridobitev evropskih sredstev. »Nato smo jih ves ta čas na skupnih srečanjih sproti obveščali o poteku del. Zaposleni si ves čas prizadevamo, da bi bili stanovalci zaradi tovrstnih del čim manj obremenjeni. Žal pa se ropotu in prahu ne moremo popolnoma izogniti. Vsem stanovalcem in zaposlenim se ponovno zahvaljujem za potrpljenje in sodelovanje.«

Najmanj čakajo ženske na dvoposteljno sobo

V domu je trenutno polnih vseh 505 postelj. Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je trenutno za ta dom 579 evidentiranih prošenj, 94 pa jih je aktualnih, kar pomeni, da prosilci tudi dejansko želijo v dom. Direktorica pa ugotavlja, da je čakalna doba odvisna tudi od tega, kdaj se kakšno mesto sprosti: »Najmanj se čaka za dvoposteljno sobo za ženske, najdlje pa za enoposteljno.«

Cena bivanja v tem javnem domu je najmanj 17,33 evra na dan (za osnovno oskrbo I, v dvoposteljni sobi s straniščem in brez balkona). Za najzahtevnejšo oskrbo (III a) pa stanovalci oziroma njihovi svojci odštejejo 30,92 evra na dan.

V enoti Poljane ponujajo tudi možnost za začasno nastanitev starejših za štiri stanovalce, in sicer v primeru daljše odsotnosti svojcev ali med daljšo rehabilitacijo po odpustu iz bolnišnice; direktorica pravi, da je največ zanimanja za to storitev poleti. Cena je enaka kot za vse druge: »Vse storitve nudimo vsem stanovalcem enako, ne glede na to, koliko časa so pri nas.« Prav tako tudi dostavljajo hrano na dom vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, vse dni v letu. Kosilo stane 5,10 evra, prevoz na dom na območju Ljubljane pa dva evra.