Garaža Kozolec II spet z večmesečno zamudo

Občina ni gradila v skladu z gradbenim dovoljenjem, zato zdaj ne more pridobiti uporabnega.

Objavljeno
19. maj 2017 17.01
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek

Ljubljana – Gradbena dela v garažni hiši Kozolec II bi morala biti končana že do začetka marca, uporabno dovoljenje zanjo pa pridobljeno do konca marca. A to se ni zgodilo in odprtja garaže ni bilo niti v okviru številnih slovesnosti ob nedavnem prazniku mesta, kot so mnogi pričakovali. Zapletlo se je z dokumentacijo.

Čeprav med Slovensko cesto in Kersnikovo ulico že nekaj časa ni več gradbenih strojev, novo urejena ploščad ostaja ograjena z gradbiščinimi ograjami, trietažna parkirna hiša pa za voznike zaprta. Tudi dve leti potem, ko je občina enostransko razdrla pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu in samostojno nadaljevala z izvedbo projekta, brez težav ne gre.

Spomnimo, dolga zgodovina načrtovanja druge faze garažne hiše Kozolec je polna zapletov, težav, neuresničenih napovedi in preobratov in sega že v začetek tega tisočletja. Občina je pogodbo z ZIL Inženiringom podpisala konec leta 2009 in takrat so določili, da bo druga faza garaže končana marca 2011. Nato se je zapletalo z gradbenim dovoljenjem, ki so ga pridobili šele leta 2013. Tega leta so vendarle začeli izvajati gradbena dela, a so jih že v začetku leta 2014 ustavili, saj je ZIL Inženiringu zmanjkalo denarja.

Maja 2015 je MOL s soglasjem mestnega sveta enostransko razdrla pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za parkirno-garažno hišo Kozolec II. Še skoraj leto je nato minilo do objave razpisa za novega izvajalca gradnje, na katerem je bil na koncu izbran novomeški CGP. Ta je junija lani nadaljeval gradnjo na gradbišču, kjer je bila slaba tretjina del že izvedena, po pogodbi pa bi moral vsa zaključiti v začetku marca letos.

Namesto pojasnil umik vloge

To se je sicer zgodilo, a zapletlo se je z dokumenti. MOL je že v začetku leta vložila zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, a jo je v marcu nato umaknila. Zakaj? Kot pojasnjuje Tjana Matjašič Prijič, vodja izpostave Center ljubljanske upravne enote, so po pregledu projekta izvedenih del ugotovil, da se del projektne dokumentacije nanaša na gradnjo (paviljon s pergolo ob fasadi objekta Knjižnice Otona Župančiča), ki ni predmet odločb, navedenih v zahtevi investitorke (MOL) za izdajo uporabnega dovoljenja. »Glede na navedeno je UE Ljubljana, Izpostava Center, z dopisom 22. februarja pooblaščenko investitorke pozvala, da se v roku 8 dni od prejema dopisa izjavi o dejstvu, da gradnja, kot je razvidna iz projekta izvedenih del, ni izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem upravnega organa,« je pojasnila Matjašič Prijičeva. Temu je sledil umik zahteve MOL za izdajo uporabnega dovoljenja.

Poslovni paviljon opustili

Težava je torej v paviljonu na ploščadi. V prvotnem projektu, ko je bilo še aktualno javno-zasebno partnerstvo in na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, je bil predviden večji paviljon, z neto površino skoraj 600 kvadratnih metrov, v katerem naj bi imel zasebnik poslovne prostore. Z razdrtjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu potreb po takšnem objektu ni bilo več. Ob Knjižnici Otona Župančiča je tako urejen le manjši vstopno-izstopni objekt za garažo.

Čeprav so na MOL, preden je CGP nadaljeval z gradbenimi deli na Kozolcu lani spomladi naročili spremembe projektne dokumentacije, pa, kot kaže, niso pomislili, da bi opustitev paviljona terjala spremembo gradbenega dovoljenja. Zato to zdaj pridobivajo naknadno. Vlogo za spremembo so oddali v začetku aprila, o njej pa upravna enota še ni odločila. Šele po spremembi bo občina lahko znova zaprosila za uporabno dovoljenje, preden bo to izdano pa bo potreben še tehnični pregled.

V mestni službi za razvojne projekte in investicije so pojasnili, da so vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja umaknili, »ker na osnovi predložene dokumentacije UE ni želela razpisati datuma tehničnega pregleda. Zavzeli so stališče, da izveden izhod iz garaže, ki je bil po projektu, na podlagi katerega je zasebni partner pridobil gradbeno dovoljenje, del paviljona, ni skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem in da je treba za ta del zaprositi za spremembo gradbenega dovoljenja.« Dodajajo, da bodo za uporabno dovoljenje zaprosili takoj, ko bodo dobili pravnomočno novo gradbeno dovoljenje. »Garažna hiša je v gradbeno-tehničnem in arhitekturnem smislu na terenu zaključena, zato načrtujemo odprtje takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja,« odgovarjajo na vprašanje, kdaj jo bodo predali namenu.

Pogodbeni rok so tako izvajalcu gradnje kot pripravljalcu dokumentacije podaljšali do konca junija. Ali bo takrat garaža res odprta, je težko napovedati, saj mora UE najprej odločiti o zahtevani spremembi, nato mora odločba postati pravnomočna, potreben bo treba opraviti še tehnični pregled, na katerem bi bila lahko ugotovljene pomanjkljivosti ...

Najprej v prodajo, nato v oddajo

Z odprtjem druge faze garažne hiše, se bo število javnih parkirnih mest v Kozolcu podvojilo. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) trenutno upravlja s 248 parkirnimi prostori, širitev jih bo prinesla še 249. Kot je znano, je bilo sprva predvideno, da jih bo občini pripadlo le 95, ostala pa zasebnemu partnerju.

Garaža Kozolec je eno od javnih parkirišč, kjer na mesečni najem parkirnega prostora čaka kar nekaj interesentov. Vodja sektorja parkirišč Darja Pungerčar iz LPT je pojasnila, da še ni znano, koliko mest v razširjeni garažni hiši bodo namenili abonentom. »Najprej bodo preverjali interes za nakup parkirnih mest, ko bo znano, koliko jih bo prodanih, pa bo sprejeta odločitev o številu mest za abonente,« je povedala. Ocenjuje, da bo abonentom verjetno namenjena ena etaža, kar pomeni 83 parkirnih mest. Če se bo to uresničilo, bodo vsi na čakajoči listi dobili možnost za najem parkirnega prostora.

Največ zanimanja za mesečni najem je na zunanjih parkiriščih v Tivoliju in na Mirju, ob Tržaški cest nasproti Tobačne. Na teh parkiriščih je čakalna vrsta nekajkrat daljša od števila razpoložljivih mest. Podobno je tudi na parkirišču Petkovškovo nabrežje. Precej manj zanimanja za najem pa je v Centru Stožice, P+R Studenec ob Chengdujski cesti, na parkirišču Žale IV ob Koželjevi ulici in ob Štembalovi ulici, kjer so na voljo prosta mesta za abonente.