Gimnastični center je korak bližje, a še vedno daleč

Gradnja novega športnega objekta v Ljubljani je odvisna predvsem od evropskih sredstev.

Objavljeno
14. september 2012 17.48
lvi*Petkovsek
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana - Gimnastična zveza Slovenije (GZS) je oddala ponudbo na javni razpis za izbiro zasebnega partnerja Mestne občine Ljubljana (MOL) za izvedbo projekta Nacionalni gimnastični center. Nadaljevanje projekta bo odvisno predvsem od uspešnosti pridobivanja evropskih sredstev.

Včeraj se je iztekel rok za oddajo prijav na javni razpis, ki ga je občina objavila že novembra lani. Ker GZS kot edini interesent ni uspela pridobiti dokazila o dostopu do ustrezne višine finančnih sredstev, je občina rok za prijavo kar štirikrat podaljšala. Razpis je namreč določal, da mora biti iz finančnega načrta prijavitelja razvidno, da ima kandidat »v trenutku oddaje prijave dostop do virov financiranja ali lastna finančna sredstva vsaj v višini pet milijonov evrov«.

Kot je za Delo pojasnil generalni direktor GZS Edvard Kolar, so zdaj le uspeli pridobiti izjavo banke, ki bo pomagala pri financiranju, »v kolikor do izvedbe projekta pride«. To bo odvisno predvsem od uspešnosti pri kandidiranju za evropska sredstva sklada za regionalni razvoj, za katera naj bi bil razpis objavljen v kratkem - da se sploh lahko prijavijo, pa morajo skleniti pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.

Brez evropskih sredstev projekta najverjetneje ne bo mogoče izvesti, saj bo tudi mesto v partnerstvu sodelovalo le z vložkom zemljišča na območju športnega parka Svoboda na Viču, katerega vrednost je ocenjena na dobre tri milijone evrov. Dodatnih deset milijonov naj bi stala realizacija projekta.

Odprtje 2014?

Novi objekt (o njegovi gradnji se govori že več let, medtem pa je »posvojil« ime Pegan-Petkovšek) bo dolg 66 metrov, širok 43 metrov ter zgrajen v treh etažah. Osrednji del bosta zavzemali dvorani za športno in ritmično gimnastiko, ki bosta ločeni s premično pregrado. V objektu so predvideni še prostori za aerobiko, ples in druge športe, fitnes, ter tribune s 450 sedišči. V zgornji etaži so predvideni upravni prostori, spalni del z enajstimi sobami in center športne medicine. Akt o javno-zasebnem partnerstvu predvideva, da zasebni partner prevzame obveznosti projektiranja in gradnje, pridobi potrebna dovoljenj in soglasja ter v celoti zagotoviti tudi financiranje projekta.

Po besedah Kolarja je medtem že v pripravi občinski podrobni prostorski načrt za to območje, vzporedno pa pripravljajo tudi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da bi - če bodo uspešni pri pridobivanju evropskega denarja - lahko hitro začeli graditi. »V tem primeru bi bilo odprtje objekta lahko v letu 2014,« pravi Kolar.

Po zaključku gradnje naj bi javni in zasebni partner sklenila sporazum o delitvi etažne lastnine, javni partner pa bo na zasebnega prenesel dogovorjeni sorazmerni delež lastninske pravice na zemljišču in objektu ter zasebnemu partnerju podelil pravico, da ekonomsko koristi in upravlja z javnim delom projekta v koncesijskem obdobju. Podrobnosti bodo natančneje dogovorjene v fazi konkurenčnega dialoga med občino in gimnastično zvezo, ki bo sledil, če bo razpisna komisija, ki vodi postopek, ugotovila, da prijava GZS ustreza razpisnim pogojem.