Gradnja Kolezije 2014., gimnastični center čaka na razpis

Neporabljena evropska sredstva: Ministrstvi razpis za investicije v športne objekte še usklajujeta

Objavljeno
14. oktober 2013 17.34
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Predviden začetek gradnje novega kopališča Kolezija je prestavljen v prihodnje leto. Nacionalni gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek pa čaka na razpis ministrstva za šport. To mora do konca leta razdeliti še skoraj 5,3 milijona evrov evropskih sredstev.

O nujno potrebni gimnastični dvorani se govori že vrsto let, a se projekt nikakor ne premakne z mrtve točke. Potem ko je Gimnastična zveza Slovenije več let neuspešno poskušala pridobiti sredstva za gradnjo, je julija odstopila od javno-zasebnega partnerstva z ljubljansko občino, v okviru katerega je bilo predvideno, da bo MOL v projekt vložila zemljišče na Viču, zveza pa poskrbela za gradnjo.

Na občini so takrat obljubili, da bodo preverili možnosti za uresničitev projekta v kakšni drugi obliki. Zato nas je zanimalo, ali je bil v preteklih mesecih dosežen kakšen napredek in ali so že vložili vlogo za gradbeno dovoljenje. Marko Kolenc, vodja oddelka za šport na mestni upravi, je odgovoril, da se bodo izvedbe projekta nacionalnega gimnastičnega centra lotili, če bo zagotovljenih dovolj evropskih sredstev. Zdaj čakajo na objavo javnega razpisa. V trenutni finančni perspektivi 2007–2013 je namreč še vedno na voljo dobrih pet milijonov evrov iz evropskih skladov, namenjenih za športno-rekreacijske objekte. Glede predvidenega časovnega načrta gradnje Kolenc pravi, da je odvisen od evropskega financiranja (če jim bo denar uspelo pridobiti še v tej finančni perspektivi, mora biti projekt zaključen najkasneje konec leta 2015). Stroški gradnje so po podatkih iz investicijskega programa iz leta 2011 ocenjeni na 7,2 milijona evrov. Občinski podrobni prostorski načrt za športni park Svoboda na Viču, ki omogoča gradnjo dveh športnih objektov, gimnastičnega centra in teniške dvorane, je v veljavi od februarja letos, za gradbeno dovoljenje pa občina še ni zaprosila.

Na voljo še 5,3 milijona evrov

Če se vrednost projekta ne bo bistveno spremenila, bo lahko občina na razpisu kandidirala za večji del sredstev za gradnjo. Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), je v skladu za regionalni razvoj v obdobju od leta 2007 do 2013 za športno-rekreacijsko infrastrukturo na voljo še 5.284.000 evrov – 85 odstotkov oziroma 4.491.400 evrov je delež EU, 15 odstotkov, torej 792.600 evrov, pa delež države oziroma integralnega proračuna.

Na ministrstvu sicer objavo razpisa napovedujejo že od začetka leta. Zakaj postopek traja tako dolgo, nismo izvedeli. Trenutno čakajo na soglasje ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer pravijo, da je razpis v fazi usklajevanja. Prav veliko časa ni več, saj morajo biti odločbe o sofinanciranju izdane do konca leta.

Gimnastični center je bil tudi ena od točk na srečanju predstavnikov MOL in vlade julija letos. Takrat so odločili, da se dvorana Cerar-Pegan-Petkovšek (enako kot plavalno-gimnastični center Ilirija, projekt, ki se zaradi pomanjkanja denarja na občini prav tako že leta ne premakne z mrtve točke) šteje za nacionalni projekt, in napovedali, da bo razpis objavljen še septembra.

Gradbeno dovoljenje za novo Kolezijo novembra?

Druga investicija na področju športne infrastrukture v Ljubljani, katere začetek je trenutno najbolj realen, a se tako kot gimnastični center že leta odlaga v prihodnost, je kopališče Kolezija. Potem ko so na občini rušenje starih objektov napovedovali že za konec leta 2012, jim je prejšnji teden naposled uspelo pridobiti gradbeno dovoljenje za ta dela. Kot so povedali, dovoljenje za novogradnjo pričakujejo novembra.

Naj spomnimo, vlogi za obe gradbeni dovoljenji je občina oddala že februarja, a ju je morala večkrat dopolnjevati. Pred dobrim tednom je objavila javno naročilo za izvedbo strokovnega nadzora za projekt kopališča Kolezija. Naročilo obsega strokovni nadzor nad izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ki bodo potekala v dveh fazah (odstranitev objekta in sanacija objekta Hribar-Vrhovšek ter novogradnja kopališča). Na občini napovedujejo, da bodo naročilo za izvedbo rušitvenih del objavili po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, naročilo za izvajalca gradbenih del za novogradnjo pa potem, ko bo izdano še drugo gradbeno dovoljenje. Tako naj bi začeli rušiti še letos, gradnja novega objekta pa naj bi stekla v začetku prihodnjega leta. Napovedi, kdaj naj bi bilo novo kopališče odprto, so se tokrat vzdržali. Kot smo že poročali, je župan Zoran Janković maja letos odprtje novega kopališča napovedal za 9. maj 2014 in nanj že vabil mestne svetnike. Že takrat smo zapisali, da je napoved nerealna, saj je projektant čas gradnje ocenil na vsaj 12 mesecev.

Zamenjava vlade ustavila negativen odgovor?

Tako bo morala MOL v rebalansu proračuna večino sredstev iz letošnjega leta (za Kolezijo je bilo zagotovljenih skoraj 1,4 milijona evrov) prenesti v prihodnje. Še vedno pa ni rešen spor med MOL in MIZŠ glede evropskega sofinanciranja projekta. Občina se je namreč s Kolezijo leta 2008 potegovala za evropski denar, vendar ni bila izbrana. Ministrstvo je takrat potrdilo dvanajst projektov, ki so zbrali več točk kot Kolezija, a je nato pogodbe o sofinanciranju podpisalo le s šestimi, tako da niso porabili vseh razpisanih sredstev in so jih prenesli. Na MOL so menili, da bi morali zaradi odstopa drugih projektov za Kolezijo dobiti 1,5 milijona evrov, in leta 2009 sprožili upravni spor. Sodišče je tožbi občine ugodilo in zadevo vrnilo v odločanje ministrstvu, to pa je leta 2011 ponovno odločilo enako. Zato je občina ministrstvo znova tožila in tožbo junija lani spet dobila. Sodišče je zadevo vnovič vrnilo v odločanje MIZŠ.

Tam pa jim v več kot letu dni še ni uspelo znova odločiti. In to čeprav so nam 13. februarja letos odgovorili, da bo odločitev ministrstva v tej zadevi občini »posredovana predvidoma še v tem tednu«. Po takratnih neuradnih informacijah naj bi bila odločitev enaka (torej zavrnitev sofinanciranja Kolezije). A potem se je zamenjala oblast, nastopila je Jankoviću bolj naklonjena leva vlada. Z ministrstva so tokrat sporočili, da je minister »imenoval strokovno komisijo za izvedbo ponovnega postopka strokovnega pregleda in ocenjevanja vloge MOL. Komisija zaradi kompleksnosti primera odločitve še ni sprejela, pričakujemo pa, da jo bo še v tem mesecu.« Naj dodamo, da je bilo financiranje Kolezije tudi ena od točk na julijskem sestanku predstavnikov MOL in vlade.