Ikea še ne bo gradila tako kmalu

Okoljevarstveno soglasje za gradnjo IKEE izdano, a se bo eden od stanovalcev nanj pritožil, predvsem zaradi hrupa in azbestnega prahu

Objavljeno
12. maj 2017 17.22
Bodoča lokacija trgovine IKEA v ljubljanskem BTC-ju 3.3.2017 Ljubljana Slovenija [IKEA,BTC,trgovine,Ljubljana,Slovenija]
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek

Ljubljana – Okoljevarstveno soglasje, ki ga je Arso 3. maja izdal za gradnjo trgovskega objekta Ikee in infrastrukture na robu BTC, še več mesecev ne bo pravnomočno. Eden od stanovalcev se bo kot stranski udeleženec namreč nanj pritožil zaradi domnevno nezadostne protihrupne zaščite, prašenja, odstranjevanja azbestnih odpadkov in delovnega časa.

Čeprav so v okoljevarstvenem soglasju (OVS) podrobno navedeni pogoji, kako bi moral investitor zagotoviti čim manjše vplive na okolico med gradnjo in po začetku obratovanja trgovskega centra, še zlasti pri varstvu zraka, podzemnih voda, zaščiti pred pretiranim hrupom in vibracijami, pri odstranjevanju odpadkov in nevarnih snovi, se stanovalci Cilenškove, dela Kajuhove, Rožičeve in Šmartinske bojijo, da se jim bodo s prihodom Ikee močno poslabšale bivanjske razmere. Hiše ob Cilenškovi so od gradbišča oddaljene le nekaj metrov, druge nekaj deset. V primerjavi z drugimi Ikeinimi centri v soseščini (Villese, Zagreb, Celovec, Gradec) je ljubljanski daleč najbližje stanovanjskim hišam.

Predvideni ukrepi

Zaradi bližine stanovanjskih hiš je agencija za okolje predpisala, da rušitvenih in gradbenih del ni dovoljeno izvajati med prazniki in ob nedeljah ter med 18. in 6. uro, v večernem času so dovoljena le znotraj objekta. Tovornjaki bodo lahko vozili samo po dovozni cesti čez Ulico Ambrožiča Novljana, za zaščito objektov ob Cilenškovi, Rožičevi in Kajuhovi bo moral investitor postaviti protihrupno ograjo, visoko najmanj štiri metre, med rušenjem sedmih objektov in rekonstrukcijo križišča Šmartinske ceste in Ulice Ambrožiča Novljana pa začasno prekiniti dela na drugih delih gradbišča. Zaradi možnih vibracij in poškodb objektov bo moral investitor pred začetkom del izdelati kataster poškodb na bližnjih stavbah, potem pa ves čas gradnje spremljati stanje objektov. Ker bo v posameznih fazah rušenja in gradnje na gradbišče pripeljalo tudi 260 tovornjakov na dan, je Arso predpisal, da ti ne bodo smeli imeti prižganega motorja, če bodo stali več kot tri minute. Enako bi veljalo za drugo gradbeno mehanizacijo.

Po odprtju nakupovalnega središča OVS predpisuje, da strojna oprema za hlajenje ali prezračevanje ne sme biti na zahodni strani objekta, zunanji stiskalnici za odpadke sta dovoljeni le ob severni fasadi, pri čemer je obratovanje omejeno na čas med 7. in 18. uro. Vsa dostava in odvoz odpadkov bi bila dovoljena le po severni dovozni cesti čez Ulico Ambrožiča Novljana, na novih dovoznih cestah pa je predpisan »tihi asfalt«, ki hrup zmanjša za vsaj tri decibele.

Upoštevanje pripomb

Za pripombe sosedov, ki so vezane na izpolnitev občinskih obljub (nove dovozne ceste, pridobivanje zemljišč ...), je Arso pred izdajo soglasja ugotovil, da niso del upravnega postopka za gradnjo Ikee. Kar zadeva hrup, so stanovalcem pojasnili, da je vsa dostava izdelkov na dom predvidena na severni strani, ne več na zahodni kot prej, in da bo potekala do platoja na severni strani s Šmartinske ceste in Ulice Ambrožiča Novljana. Agencija prav tako meni, da zaradi štirih novih cest in prerazporejanja prometa med obratovanjem Ikee 5480 vozil dnevnih obiskovalcev ne bo povzročilo čezmernega preseganja hrupa in izpustov.

Medtem ko OVS delovnega časa Ikee ne omejuje, stanovalci Cilenškove zahtevajo obratovanje največ do 21. ure, ker da bodo deležni hrupa še eno uro po zaprtju trgovine. Poudarjajo, da »analize modelov hrupa nikoli ne zajamejo resničnosti življenja«. Ker je predvideno, da bi velike količine vode prepustili ponikanju, nikjer pa ni navedeno, kje bo to izvedeno, jih skrbi, da bi se to dogajalo preblizu stanovanjskih hiš, zaradi česar bi jim lahko zalivalo kleti.

Glede priključka Cilenškove ulice na novo cesto, ki bo podaljšek Kavčičeve do Ameriške, Arso v soglasju pojasnjuje, da se je največ stanovalcev ob izrekanju na županovo pobudo zavzelo, da tam ni navezave na novo cesto in da postaneta Rožičeva in Cilenškova slepi ulici.

Vsebina pritožbe

Za status stranke v postopku si je prizadevalo 12 posameznikov, a ga je Arso priznal le enemu, čeprav živijo le nekaj metrov narazen v isti ulični liniji. Civilna iniciativa z več deset člani bo tako svoje interese poskušala zaščititi prek omenjenega posameznika, ki živi tri metre od predvidenega gradbišča. Kot pravi, bo v pritožbi zahteval najmanj šest metrov visoko protihrupno ograjo, ne zgolj štirimetrsko, in da v nočnem času ne bo dovoljeno izvajati del niti v notranjosti objekta, saj je bil za stanovalce zelo moteč hrup, ko je tam ponoči delovalo še skladišče Živexa. Poleg tega po njegovem iz OVS ni razvidno, kako bodo skoraj dve leti sosedje zaščiteni pred prahom – pred gradnjo bo treba odstraniti devet ton nevarne azbestne kritine – in kaj bo zaradi tega z njihovimi vrtovi in zelenicami. Zahteval bo rokovnik in opis zahtevanih ravnanj, predvsem, kdo bo nadziral odstranjevanje azbesta; rušenje objektov nekdanjega Živexa bo predvidoma trajalo tri mesece.

Pravi, da iz OVS ni jasno niti, kakšna ograja je predvidena na meji centra, ki bo deloval vse dni v tednu, in kako bodo zagotovili, da jim ne bo jemala svetlobe. Prepričan je, da bi moral investitor za zmanjšanje hrupa na svoji strani trimetrske zelenice zasadi živo mejo in drevje. Opozarja, da v dovoljenju ni opredeljena pričakovana količina svetlobnega onesnaževanja, prav tako ne, kako bodo med gradnjo urejene sanitarije in ali bodo dovolj oddaljene od stanovanjskega naselja.

Odgovori Ikee

V trgovskem velikanu, ki smo ga seznanili s pomisleki stanovalcev in vsebino njihove pritožbe, se do navedb še ne želijo opredeljevati. Kot pravijo, bodo to storili, ko bodo o vsebini pritožbe uradno obveščeni. Kljub vsemu upajo, da bodo vsa soglasja in gradbeno dovoljenje vsaj za pripravljalna in rušitvena dela dobili najpozneje junija. A se zavedajo, da lahko pritožbe na posamična soglasja in dovoljenja občutno vplivajo na trajanje pridobivanja in začetek gradnje njihove trgovine v Ljubljani.