Izvoz iz Frankopanske na Celovško urejen le začasno

Bolj kot izvoz iz Frankopanske bi potrebovali semaforizirano križišče iz Ulice MiIana Majcna, pravijo prebivalci Stare Šiške.

Objavljeno
16. februar 2015 15.35
Frankopanska ulica/izvoz
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Člani društva DUO, Odbora za lepšo Staro Šiško, že dolgo opozarjajo, da bi bolj kot izvoz iz Frankopanske na Celovško, ki ga je občina na hitro uredila konec preteklega leta, potrebovali semaforizirano križišče pri izvozu iz Ulice Milana Majcna na Celovško cesto.

Menijo, da bi glede na pomanjkanje denarja v občini morala MOL na območju Stare Šiške dati prednost semaforiziranemu križišču, kjer je že izvoz iz Ulice Milana Majcna na Celovško cesto, pri slaščičarni Mihalek. Ta izvoz je zelo nevaren, saj vozila, ki zavijajo na Celovško, nimajo nobenega pregleda in se morajo ustavljati na kolesarski stezi, ki pa je prav tako nepregledna. Tako je brez semaforja vključevanje v gost promet na Celovški zelo oteženo. Na občini so društvu DUO obljubljali, da bo to križišče urejeno in semaforizirano že maja 2014, potem pa so prejeli odgovor, da se izvedba prenaša v letošnje leto, saj so lani že zelo zgodaj počrpali sredstva za tovrstne ureditve.

Kdaj bo semafor, ni znano

Na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet niso pojasnili, kdaj v tem letu bodo začeli urejati omenjeno semaforizirano križišče. Povedali so le, da gre pri tem za različne izvajalce in različne letne pogodbe, za cestnoprometno signalizacijo in semaforizacijo pa imajo sklenjeno pogodbo s podjetjem LPT. Na vprašanje, koliko bo stala ureditev križišča, odgovarjajo, da bo cena znana bo popisu del in izdelanem projektu za izvedbo (PZI). Letos pa predvidevajo tudi gradnjo pločnikov v Gasilski ulici in Ulici Milana Majcna.

Vseeno pa se tamkajšnji prebivalci čudijo, da se je občina odločila prej urediti izvoz iz Frankopanske ulice na Celovško cesto (pri gostilni Keršič), ki ni narejen tako, kot je bilo dogovorjeno in načrtovano, poleg tega po njihovem mnenju ni tako potreben, dokler ne bo novih stanovalcev v soseski Belle vie Tivoli s 195 stanovanji, na nekdanjem območju Slovenijavina, kjer je za zdaj še velika gradbena jama Energoplana. Po zadnjih podatkih bo jama kmalu prodana in takrat bo znan novi investitor stanovanjske soseske. Investitor, ki bo od DUTB odkupil projekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem, bi po sedanjem dovoljenju na svoje stroške moral urediti tudi izvoz iz Frankopanske ulice na Celovško, kar pa je decembra lani na hitro storila MOL na občinske stroške. Po nekaterih informacijah je odločitev o hitri ureditvi tega izvoza prišla s samega občinskega vrha. Za dela, ki jih je izvedlo podjetje KPL po koncesijski pogodbi, je občina odštela približno sto tisoč evrov, za projekt, ki ga je izdelala družba K Projekt L, pa skupaj z davkom še dobrih šest tisočakov.

Križišče bi moral zgraditi kupec

V gradbenem dovoljenju za sosesko Belle vie Tivoli iz marca 2010, po katerem je načrtovanih 195 stanovanj, piše, da je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za sosesko uporabno dovoljenje za javno prometno in komunalno infrastrukturo za dela območij urejanja ŠS1/1-2 Stara Šiška in ŠR1/2-1 Bellevue, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje 29. januarja 2010. To pa med drugim vključuje tudi ureditev semaforiziranega križišča med Celovško cesto in Frankopansko ulico. Po naših informacijah je takrat občina Energoplanu odpustila plačilo komunalnega prispevka za sosesko Belle vie Tivoli v znesku 400 tisoč evrov, če bo zgradil omenjeno križišče.

Ob vsem tem smo občino prosili za pojasnila, zakaj je dala prednost izvozu iz Frankopanske na lastne stroške. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so povedali, da gre za začasno ureditev Frankopanske ulice z izvozom desno na Celovško cesto. Ta pa je bila po njihovem potrebna, ker so konec leta 2013 in na začetku leta 2014 na območju, ki ga omejujejo Celovška, Gasilska in Ruska cesta ter gorenjska železniška proga, spremenili prometno ureditev in uvedli enosmerne ceste s plačljivim parkiranjem, skladno z občinsko prometno politiko. Zaradi boljše pretočnosti prometa na tem območju so izvedli začasno rešitev izvoza na Celovško cesto. Kar zadeva ureditev ceste po gradbenem dovoljenju in obveznosti investitorja nove soseske, pa bodo podrobnosti dorečene, ko bo ta znan, še pravijo na občini.

Težave s prometom v Stari Šiški

Prebivalci opozarjajo še na mnoge druge težave s prometom v Stari Šiški. Društvo DUO tako zanima, kdaj bodo dokončane še manjkajoče talne oznake za kolesarje v Lepodvorski in Žibertovi ulici. Na delu Žibertove še ni zarisanih parkirnih prostorov, čeprav parkomati delujejo že več kot leto. Na občini odgovarjajo, da so kolesarske steze tam, kjer to dopušča prostor, ustrezno označene, v nasprotni smeri vožnje. V enosmernih ulicah pa promet kolesarjev poteka v smeri vožnje motornih vozil, brez označenih kolesarskih stez. Pojasnili so še, da bo izris parkirišč na Žibertovi, Frankopanski in drugih okoliških ulicah, kjer jih še ni, končan letos, ko bo to dopuščalo vreme, predvidoma zgodaj spomladi. Pravijo, da bi to uredili že konec lanskega leta, pa niso mogli zaradi neustreznih vremenskih razmer.

Stanovalce tudi zanima, kdaj bo urejen enosmerni promet okoli osnovne šole Spodnja Šiška in označeni kratkotrajni parkirni prostori, kot je bilo predvideno v projektu. Na občini pravijo, da je za to treba najprej pridobiti soglasje lastnika ali upravljavca zemljišča za šolo, po katerem bi tekel enosmerni promet, pri čemer so za pomoč prosili tudi društvo DUO. Železnikarjeva in Mazijeva ulica sta namreč kategorizirani kot slepi ulici, cesta za šolo mimo garaž, ki ju povezuje, pa je v zasebni lasti. V društvu DUO pravijo, da teh lastnikov ne poznajo. Na vprašanje, kdaj bo urejena šolska pešpot čez zelenico pred šolo in zavarovana tako, da na njej ne bo mogoče parkirati, na občini pravijo, da bo šolska pešpot predvidoma urejena spomladi, za preprečevanje parkiranja pa bodo postavljeni količki.