Janković: Stožice so dokaz uspešnega partnerstva

Svetniki so pričakovano potrdili rebalans proračuna MOL za leto 2013. Stožicam še 4,5 milijona evrov.

Objavljeno
08. julij 2013 23.17
Slovenija Ljubljana 24.1.2013 Kompleks Stozzice Foto Jozze Suhadolnik
Nina Krajčinović, Ljubljana
Nina Krajčinović, Ljubljana

Ljubljana – Mestni svetniki so danes po skoraj štiriurni razpravi o občinskem proračunu za leto 2013 potrdili njegov rebalans. Ta znižuje prihodke za 3,5 milijona evrov, pri čemer je največje znižanje pri kapitalskih prihodkih, ki so ocenjeni 3,4 milijona nižje kot v sprejetem proračunu.

Prihodki so v rebalansu proračuna tako določeni v višini 312,3 milijona evrov. Odhodkov bo po novih izračunih občine za dobra dva milijona evrov manj, načrtovani so v višini 310,2 milijona. Zaposleni na občini so tako v rebalansu ocenili nespremenjeno višino pravic porabe na oddelku za varstvo okolja, pri mestnem redarstvu in v nadzornem odboru, več denarja so namenili sekretariatu mestne uprave, oddelku za ravnanje z nepremičninami, oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje, oddelku za kulturo, oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo ter četrtni skupnosti. Manj denarja kot načrtovano pa bodo dobili oddelek za finance in računovodstvo, oddelek za urejanje prostora, oddelek za zdravje in socialno varnost, služba za razvojne projekte in investicije, inšpektorat, služba za lokalno samoupravo in oddelek za šport. Natančno 15.000 evrov manj kot načrtovano pa bo namenjenih tudi županu.

Stožice – uspešen projekt?

Z rebalansom občina zmanjšuje sredstva za obnovo športne dvorane Tivoli, saj je prenova, ki je bila načrtovana letos in bi meščane stala približno devet milijonov evrov, padla v vodo. Nekateri svetniki, predvsem opozicijski, so že pred sprejetjem opozorili na nerealnost in prenapihnjenost proračuna, veliko ostrih besed pa je bilo izrečenih tudi na račun dodatnih 4,5 milijona evrov, ki jih bo občina namenila za center Stožice.

Župan Zoran Janković je kljub svetniškim pomislekom prepričan, da je javni del Stožic dokaz uspešnosti javno-zasebnega partnerstva, saj da je v mestni proračun zaradi tega projekta priteklo 111 milijonov evrov, medtem ko je bilo porabljenih 114 milijonov evrov. Zneski so brez davka na dodano vrednost.

»Kdor ima Ljubljano in Ljubljančane rad, tega rebalansa ne more podpreti,« je dejala Mojca Kucler Dolinar, svetnica Nove Slovenije. Kot slabo odločitev je označila zmanjšanje sredstev za razvojne projekte in investicije, tudi njo je zmotilo povečanje sredstev za Stožice.

Do teh je bil kritičen tudi Jernej Pavlin iz SDS, ki je dejal, da se je tako kot avtocestni križ napihnil tudi projekt Stožice: »S tem, ko Stožicam dajemo 4,5 milijona evrov, nadaljujemo zgodbo, zaradi katere je v krču vsa država. V celotno zgodbo Stožic, ki jih financira MOL, ste vpletli še NLB, ki je kreditirala komercialni del projekta. Menim, da je to vredno razprave in ni tema, zaradi katere se ukinjajo mikrofoni.«

Zadnji stavek je letel na župana, ki je Pavlinu vzel besedo, rekoč, naj se drži vsebine proračuna. »Pri Stožicah se ne moremo znebiti vtisa, da po tem, ko je ustavno sodišče zavrnilo vašo tožbo, nadaljujete propadli projekt,« je še dejal Jankoviću.

Ta je na to dejal, da bi, če bi bilo takšnih projektov več, gradbena industrija v državi še vedno živela, in Pavlinu dejal, da razume, da »morate nastopati pred kamerami, ampak Stožice so uspešen projekt«.

Rebalans ni zadnji

Breda Brezovar Papež iz SD je dejala, da se z rebalansom znova potrjuje nerealnost proračuna in da je »prepričana, da ta rebalans ni zadnji«, čemur je prikimal tudi Janković, enako mnenje pa je imel Anže Logar iz SDS.

Meta Vesel Valentinčič, svetnica Desusa, pa je poudarila, da bi morali več pozornosti nameniti programom za socialno varstvo starejših, saj da je v mestu veliko starejših ljudi, »demenca pa predstavlja velik problem«.

Svetnica Liste Zorana Jankovića Maša Kociper pa je dejala, da gre pri zadolževanju za nove projekte, ne pa za dolgove in da je ključno, da MOL svoje kredite tudi poplačuje, Ljubljančani pa da lahko konkretne rešitve tudi vsak dan vidijo.