Avtobusi LPP še ne povsem prilagojeni invalidom

Taktilnih in optičnih oznak na postajališčih LPP v središču mesta še ni.

Objavljeno
09. oktober 2012 15.26
Posodobljeno
10. oktober 2012 06.00
ace_ULICE IN CESTE
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Na LPP ne vedo, kdaj bo vozni park prenovljen v celoti in tako popolnoma prilagojen vsem vrstam invalidov. Zagotavljajo pa, da pri nakupu novih avtobusov skrbijo, da imajo opremo, potrebno za prevoz gibalno oviranih oseb.

Do leta 2020 bo po vsej državi treba zagotoviti dostopnost do javnega prometa gibalno in senzorno oviranim invalidom, tako določa zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Zimi), sprejet pred dvema letoma.

Na LPP pravijo, da je trenutno od 214 mestnih avtobusov 186 nizkopodnih, ki nimajo stopnic, z možnostjo nagiba in prostorom za gibalno ovirane in otroške vozičke. Stoosemindvajset vozil, kar je približno tri petine, ima vstopno oziroma izstopno klančino za potnike na invalidskem vozičku ali s hojico ter za starše z otroškimi vozički.

Brez zvočnih napovednikov

Z zvočnimi napovedniki postajališč in pregradnimi drogovi, ki olajšajo vožnjo slepim in slabovidnim, je opremljenih 183 mestnih avtobusov; prav toliko jih ima tudi notranje prikazovalnike nad voznikom za lažje potovanje gluhih in naglušnih. Z zunanjimi elektronskimi prikazovalniki, ki omogočajo boljšo vidnost številke in ime proge, je opremljenih 199 vozil.

Obljuba iz akcijskega načrta za občino po meri invalidov za leti 2011 in 2012, da bodo do 22. septembra lani postavljene taktilne in optične oznake ter robne črte za slepe na štirih do šestih najbolj obiskanih postajališčih LPP v središču mesta, pa ni izpolnjena. Na LPP pravijo, da je bil izdelan šele načrt talnega taktilnega vodilnega sistema za slepe in slabovidne; kje ga bodo uredili in do kdaj, ni znano.

Prevoz na klic

Na LPP sicer nimajo natančnejših podatkov, koliko invalidov uporablja mestni avtobus. Od uvedbe urbane do danes so izdali 2568 brezplačnih terminskih kartic za invalide s spremljevalcem. Po štirimesečnem poskusnem obdobju so septembra v sodelovanju z društvi in zavodi uvedli novo storitev na mestnih avtobusih, imenovano prevoz na klic. Storitev deluje tako, da invalid pokliče prometnonadzorni center LPP na številko 01/58-22-425 ali 051/449-992, pove, kateri dan, kdaj in kam se želi peljati, in takoj dobi informacijo o možnosti prevoza. Center nato to sporoči vozniku, ki ob določenem času in na določenem kraju ustrezno sprejme invalida na avtobus. Tako je voznik vnaprej seznanjen s potnikom, ki potrebuje pomoč, in lahko temu prilagodi potovanje, potnik pa potuje varneje. Januarja načrtujejo redno letno izobraževanje o tem, kakšno pomoč potrebuje potnik, ki je gibalni ali senzorni invalid.

Na storitev prevoz na klic se je do zdaj prijavilo 17 potnikov, ki vsak dan ali večkrat na teden uporabljajo mestni avtobus. Kot pravijo na LPP, se veliko potnikov na invalidskem vozičku pelje z avtobusom tudi brez najave. Največ pa mestni prevoz uporabljajo varovanci zavoda Janeza Levca, ki se z njim redno vozijo na delo.

Varno na bus

Sicer pa so letos pripravili seminarje v okviru projekta Varno na bus, potekali bodo še prihodnje leto. Na njih vse potnike s posebnimi potrebami in tudi starejše s praktičnimi nasveti poučijo o lažjem vstopu na avtobus in izstopu, o primerni komunikaciji z voznikom, varni drži pri oprijemu droga, ko po avtobusu ne hodimo, o pravilni hoji in opremi potnika na avtobusu med vožnjo ter o načrtovanju potovanja. Prav tako so izdali brošuro s tem naslovom in izdelali napotke za prevoz na klic. K prijavi na seminarje vabijo tudi ustanove in domove za starejše občane, saj pridejo z avtobusom do izbrane lokacije in tam seminar tudi izvedejo.