Kanalizacija tudi v občini Brezovica

Kanalizacijo in čistilno napravo bodo najprej dobili v Vnanjih in Notranjih Goricah, zatem pa še v naseljih Podpeč in Preserje.

Objavljeno
24. julij 2013 16.02
Podpis pogodbe Brezovica
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Brezovica – Župan Metod Ropret in predstavnik podjetja CGP Novo mesto Marjan Pezdirc sta podpisala skoraj osem milijonov evrov (z DDV) vredno pogodbo za gradnjo kanalizacije v krajevnih skupnostih Vnanje Gorice in Notranje Gorice-Plešivica.

Kot je dejal brezoviški župan Metod Ropret, gre za doslej največji projekt te male občine na obrobju Ljubljane. Z njim bo kakšnih štiri tisoč krajanov obeh krajevnih skupnosti dobilo približno 30 kilometrov primarne in sekundarne kanalizacije.

Ker je projekt del večjega projekta Čista Ljubljanica (vanj so vključene še sosednje občine Borovnica, Vrhnika, Logatec, Cerknica, Pivka, Postojna in Škofljica), ki ga podpira tudi Evropska unija, bo večina potrebnega denarja zagotovljenega iz evropskih kohezijskih skladov, preostanek pa bosta prispevali država in občina Brezovica.

Glavnemu izvajalcu CGP bosta kot soponudnika pomagala še podjetji Hidroinženiring in Hidrotehnik. Delo naj bi začeli konec avgusta, in sicer v krajevni skupnosti Vnanje Gorice. Trajalo bo približno 450 dni, nato bodo morali ljudje, ki so doslej imeli samo greznice, te opustiti in svoje hiše priključiti na kanalizacijski sistem.

Čistilna naprava v Vnanjih Goricah

Z istimi tremi izvajalci, le da je takrat vodilno vlogo imel Hidroinženiring, je brezoviški župan pred enim mesecem podpisal že pogodbo za gradnjo biološke čistilne naprave v Vnanjih Goricah; stala bo ob železniški progi Ljubljana–Postojna. Vrednost projekta je dobre tri milijone evrov, z njo pa bodo zagotovili čiščenje odplak za 4300 prebivalcev (torej imajo še nekaj malega rezerve za morebitne novogradnje). Graditi jo bodo začeli v prvih dneh avgusta in mora biti končana v 15 mesecih. Nanjo bodo priključili prej omenjeno kanalizacijo iz obeh KS, pri čemer je predvideno enoletno poskusno obratovanje.

Dobili bodo še plinovod

Sočasno s kanalizacijskimi cevmi bo Energetika v zemljo polagala tudi cevi za plinovod. Občina se s Telekomom dogovarja, da bi v obeh krajevnih skupnostih izkope izkoristili še za položitev optičnega kabla, sama pa bo na nekaterih odsekih poskrbela za zamenjavo dotrajanih vodovodnih cevi – zlasti tam, kjer so še iz salonita.

V bližnji prihodnosti bodo v tej občini začeli izvajati še en podoben komunalni projekt, skoraj 18 milijonov evrov vredno gradnjo kanalizacije za območje Podpeči in Preserja s čistilno napravo. Izvajalec je že izbran, na občini čakajo le še na potrditev projekta na ministrstvu za okolje in prostor.