Proračun MOL za 2013 in 2014: največ denarja za odpadke

Poleg tega še za Stožice in obnovo gradu. Katere investicije bodo morale na denar počakati?

Objavljeno
12. oktober 2012 08.20
Posodobljeno
12. oktober 2012 09.00
Slovenija, Ljubljana, 05.03.2012. Ljubljanski grad in secnja dreves na hribu pod Ljubljanskim gradom. Foto: Uros HOCEVAR/Delo
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Regijski center za ravnanje z odpadki (Rcero), stožiška dvorana in Ljubljanski grad bodo v prihodnjih dveh letih dobili največ denarja iz mestnega proračuna. Ilirija, Ena hiša v Cukrarni in Rog pa bodo na sredstva za zagon investicije morali počakati na naslednji županski mandat.

Osnutek proračuna Mestne občine Ljubljana (MOL) za leto 2013 je določen v višini 323,8 milijona, za leto 2014 pa v višini 327,4 milijona evrov. Gradivo bodo svetniki obravnavali na oktobrski seji, predlog odloka pa najverjetneje na zadnji letošnji. Do končnega predloga je mogoče pričakovati še kar nekaj sprememb, saj je ministrstvo za finance prejšnji teden določilo nižjo povprečnino, kar bo nekoliko znižalo občinske prihodke, po drugi strani pa naj bi se v prihodnjih tednih z vlado dogovorili za zmanjšanje nekaterih zakonskih nalog občin, s čimer želijo znižati stroške.

Po drugi strani so vsi dosedanji proračuni MOL med izvajanjem z rebalansi doživeli veliko sprememb, saj je občina kot po pravilu preveč optimistična glede prihodkov iz prodaje nepremičnin (v prihodnjih dveh letih naj bi vsako leto iz tega naslova dobili dobrih 30 milijonov); ker ciljev ne doseže, mora nato zmanjševati investicijske odhodke. Predsednica odbora za finance Jadranka Dakić je pred kratkim pojasnjevala, da je razlog za to, da zaradi počasnosti pri pridobivanju dovoljenj ne vedo, katere projekte jim bo sploh uspelo uresničiti do točke, da se bo investicija lahko začela.

Preverili smo, katerim večjim investicijam so pripravljavci proračuna dali prednost in katere od odmevnejših bodo morale počakati na nov mandat. S proračunoma za leti 2013 in 2014 se bo namreč končal drugi mandat Zorana Jankovića, o naslednjem proračun pa bo že odločal mestni svet v novi sestavi.

Tudi za dvorano za curling

Največji projekt občine je gradnja Rcera na Barju, za katero občina namenja največ denarja (glej tabelo), končan pa naj bi bil leta 2016. Skoraj sedem milijonov znova namenjajo za stožiško dvorano, in sicer za dvorano, zunanjo ureditev, parkirišča in vzpostavitev montažne dvorane za curling. Dodatno financiranje bo namenjeno tudi nadaljevanju obnove Ljubljanskega gradu, prenovi Hribarjeve dvorane, trgovine s spominki, poročnih dvoran, dogradnji energetskega bloka in ureditev muzeja lutk.

V komunali bo največji projekt nadgradnja centralne čistilne naprave. Zagotovljen je tudi denar za gradnjo kanalizacije Vevče–Slape, 900.000 evrov bo občina namenila za urejanje kanalizacije v Vintercu. Dobrih 600.000 evrov bo namenjenih za kanalizacijo na Rakovi jelši, za katero predvidevajo še kandidiranje za evropski denar. Zagotovljen je tudi denar za sekundarne vodovode Trebeljevo, Mali vrh in Volavlje, podaljšanje vodovoda Podutik in vodovod Toško čelo.

Urejanje bregov Ljubljanice se bo nadaljevalo s Petkovškovim nabrežjem, občina bo nadaljevala tudi urejanje pročelij v projektu Ljubljana – moje mesto. Prihodnje leto naj bi začeli prenovo stavbe Pod turnom 4 – Švicarija, ki bo menda končana leta 2015. V stavbi bodo uredili umetniške ateljeje in rezidence. Določen je tudi začetek obnove Plečnikove hiše, ki bo stala dobra dva milijona evrov.

V zdravstvu je edina predvidena investicija obnova bežigrajske enote ZD Ljubljana, za kar je namenjen dober milijon evrov. Več bo investicij v nove cestne povezave. Za podvoz Vič (povezovalno cesto od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce) bo MOL namenila dobre štiri milijone evrov, za Zaloško cesto (kot priključek na avtocesto po pogodbi med MOL in Darsom) pa več kot dva milijona. Končanje obeh projektov je sicer načrtovano za leto 2015, ko bo morala biti zagotovljena tudi večina denarja (po šest milijonov za vsak projekt). Občina zagotavlja 1,5 milijona evrov za ureditev pločnika ob Cesti dolomitskega odreda, več kot milijon pa za urejanje območja ob Fabianijevem mostu. Projektu Ljubljana za zeleno mobilnost sta namenjena dva milijona evrov, a mora občina uspešno kandidirati za evropska sredstva. Predlagano je tudi nadaljevanje in končanje širitve pokopališča Žale, na področju stanovanjske gradnje pa bosta glavna projekta soseski na Cesti španskih borcev in Polje III.

Več sreče v novem mandatu ali z zasebnimi partnerji?

Za gradnjo garaže pod osrednjo tržnico je MOL v 2014 zagotovila dobrih 700.000 evrov, 20 milijonov pa naj bi vložil zasebni partner, ki pa ga občina še ni našla. Projekt je zaradi državne zaščite tržnice trenutno ustavljen. Za Center sodobnih umetnosti – Rog v prihodnjih dveh letih ni namenjenega niti evra, a MOL pričakuje, da bo 40 milijonov evrov vložil zasebni partner. Pri iskanju tega so bili doslej neuspešni. Tudi za Kolezijo bo morala MOL še najti zasebnega partnerja, ki naj bi vložil štiri milijone evrov.

Vsaj do leta 2015 bodo skladno z razvojnim programom čakali tudi gradnja dveh parkirnih hiš (Moste in Arhiv RS), most čez Ljubljanico na Grablovičevi cesti ter povezava med Cesto na Brdo in Cesto Dolomitskega odreda. Občina v prihodnjih dveh letih namenja več sto tisočakov za širitev pokopališč Sostro in Vič, a na večino sredstev bo treba počakati še do leta 2015 ali dlje. Niti evra ni v letih 2013 in 2014 zagotovljenih za nakup stanovanj. Na prihodnji mandat bodo morali počakati tudi sanacije in dozidave več osnovnih šol in vrtcev ter urejanje mestnih vrtičkov.

Čeprav so v prihodnjih dveh letih precejšnja sredstva namenja za sanacijo Cukrarne, bo moral projekt Ene hiše oziroma novega mestnega upravnega središča, ki naj bi nastal v tej stavbi in je ocenjen na 156 milijonov evrov, počakati na alternativne vire financiranja. Tudi sofinanciranje Plavalno-gimnastičnega centra Ilirija je preloženo vsaj v leto 2015, poleg tega bo občina za projekt, ki je v proračunu ocenjen na kar sto milijonov evrov, morala zagotoviti še druge vire (država, zasebni investitor).