Kdaj podhod pod dolenjsko železnico?

Projekt železniškega podhoda pri Semenarni na Dolenjski cesti začasno ustavljen zaradi pomanjkanja denarja, težava je tudi odvodnjavanje.

Objavljeno
10. februar 2013 22.45
suhadolnik sneg
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – V pobudi na občinski spletni strani eden od meščanov predlaga gradnjo podhoda pod dolenjsko železnico, ki bi pripomogel k večji varnosti in mnogim skrajšal pot. Na MOL pravijo, da so nosilec projekta Slovenske železnice in da občina v njem samo sodeluje.

Občan v pobudi utemeljuje, da je na tej lokaciji zaradi bližine postajališča mestnega avtobusa priročne proge številka tri ter zaradi velike koncentracije poslovno-trgovskih objektov gost promet pešcev. Dogajajo se tudi smrtne nesreče, kljub »pogostim inkasantskim posegom policistov«.

Nekaj bi lahko primaknili tudi okoliški trgovci

Ugotavlja, da je železniška proga tam speljana po nasipu, zato gradnja ne bi bila zelo draga, po njegovi oceni »bi stala nekaj 100.000 evrov, ogromno pa bi naredili za varnost ter občutno skrajšali pot uporabnikom. Lahko bi kak cekin prispevali tudi okoliški trgovci,« v pobudi predlaga občan.

Na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti odgovarjajo, da je podhod pod dolenjsko železnico predviden v sklopu gradnje parkirišča P+R na lokaciji med Dolenjsko cesto in železniško progo. Nosilec projekta so Slovenske železnice, občina pri njem zgolj sodeluje. Kot pojasnjujejo, je njegova izvedba začasno ustavljena zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev. Opozarjajo pa, da je težava pri takem podhodu odvodnjavanje, ker poseže že v globino podtalnice, zato bi bilo treba neprestano izčrpavati vodo.

Slovenske železnice bi, ampak ...

Na Slovenskih železnicah pravijo, da bi morala urbanistična ureditev posameznih krajev oziroma sosesk že v osnovi zagotoviti ustrezno infrastrukturo. »V prometu se težave pojavijo predvsem po pozidavi posameznih območij, ko se poveča število prebivalcev. Zagotavljanje varnosti meščanov in navsezadnje tudi uporabnikov železniških storitev je zato skupna naloga investitorjev, lokalne skupnosti in SŽ.«

Kot so še povedali, so Slovenske železnice dale pobudo že ob začetku pozidave trgovskega središča na Rudniku, da bi uredili železniško postajališče. Vendar do dogovora niso prišli. »Vsekakor smo v sklopu svojih pristojnosti pripravljeni sodelovati tako z MOL kot z državo, ki je lastnica železniške infrastrukture, in podpiramo vsako rešitev, ki izboljša varnost.«