Kdo bo končal vhod v garažo pod Kongresnim trgom?

Gradbiščna ograja več kot leto dni po odprtju garažne hiše pod Kongresnim trgom še vedno kazi vhod v garažo.

Objavljeno
17. september 2012 16.43
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Gradbiščna ograja več kot leto dni po odprtju garažne hiše pod Kongresnim trgom še vedno kazi vhod v garažo ob nekdanji Bukvarni. Kdo bo dela končal in kdaj, očitno ne vedo niti na občini, ki jo je gradnja garaže že stala dobrih 22 milijonov evrov.

Nedokončani vhod pri Bukvarni je zmotil tudi občanko, ki je prek aplikacije Pobude občanov na spletni strani občine vprašala, zakaj območje še vedno kazijo gradbiščne ograje in kdaj bodo projekt zares končali. S službe za razvojne projekte in investicije so ji odgovorili, da »dela na območju samih Severnih emonskih vrat (Bukvarne) stojijo in niso bila dokončana zaradi stečajnih težav izvajalca del«.

»V času gradnje in tudi po zaključku del je bil dostop do atrija Bukvarne otežen zaradi formalnih sodnih postopkov, ki so potekali v zvezi z izpraznitvijo prostorov Bukvarne. V nadaljevanju pa je bil proti tedanjemu izvajalcu Gradis skupini G uveden postopek prisilne poravnave in z njim ni bilo mogoče skleniti pogodbe za dokončanje del. V pripravi je javno naročilo, s katerim bodo oddana dela za dokončanje atrija Bukvarne,« so zapisali.

Nasprotujoči si odgovori

Tako na občini pred dobrim mesecem. Ko smo jim nekaj dni po objavi navedenega poslali vprašanja, povezana z omenjenim novim javnim naročilom (zanimalo nas je, za katera dela konkretno gre, kolikšna je njihova ocenjena vrednost, kdaj bo javno naročilo objavljeno in koliko časa načrtujejo za dokončanje del), smo deset dni kasneje dobili popolnoma drugačen odgovor.

S službe za razvojne projekte in investicije so nam na zastavljena vprašanja odgovorili, da »gre za plačilo že opravljenih del v sklopu vhoda v GH Kongresni trg pri Emonskih vratih. Dela niso bila vključena v pogodbo za gradnjo GH Kongresni trg, ker je na sodišču potekal sodni spor z najemnikom prostorov Bukvarne. Zaradi tega sodnega spora je izvajalec šele julija 2011 lahko dostopal na območje Emonskih vrat, zato je nujno potrebna dela za varnost ljudi ob vstopanju in izstopanju v garažo izvedel tik pred tehničnim pregledom objekta GH Kongresni trg.«

»Po tem so potekala usklajevanja med MOL in izvajalcem glede cene za izvedena dela. Cena je bila usklajena marca 2012. Ker pa je Gradis skupina G napovedal prisilno poravnavo, MOL z njim zaradi takrat veljavne zakonodaje ni mogla skleniti pogodbe. To je možno šele po razveljavitvi člena zakona, ki je prepovedoval podjetjem v prisilni poravnavi sodelovanje v postopkih javnega naročanja, MOL pa lahko sklene z Gradis skupino G pogodbo za opravljena dela. Ocenjena vrednost del je 80.000 evrov z DDV.«

Na občini molčijo

Na naše opozorilo, da si odgovora nasprotujeta, in dodatna vprašanja, kaj je torej z javnim razpisom, ki so ga napovedali na svoji spletni strani, ter kdo bo opravil končna dela na vhodu in kdaj bo odstranjena gradbiščna ograja, pa jim na občini v treh tednih ni uspelo odgovoriti.

Projekt garažne hiše Kongresni trg se je sicer v času gradnje močno podražil, kar za četrtino. Na prvotno pogodbo z Gradisom skupino G v vrednosti 17,7 milijona evrov je MOL do začetka letošnjega leta sklenila kar sedem aneksov, tako da je bila vrednost gradbenih del skupaj z davkom nazadnje več kot 22 milijonov evrov.