Kolesarji izrazito nezadovoljni z novimi stezami

Površine za kolesarje so preozke, Mestna občina Ljubljana se sprejetega projekta ni držala.

Objavljeno
09. avgust 2017 18.54
Kolesarska steza na Šubičevi. V Ljubljani 8.8.2'17[Kolesarska steza.Šubičeva.kolesa]
Borut Tavčar
Borut Tavčar

Ljubljana – Pred mesecem smo dobili pojasnilo, da projekt prenove Šubičeve predvideva »sobivanje« kolesarjev, avtomobilov in avtobusov. Izvedba je drugačna in povsem neprimerna, pravijo kolesarji. Enako velja za Bohoričevo.

Projekt za izvedbo prenove Šubičeve so po naročilu občine pripravili v podjetju IZTR. Kot je pred mesecem pojasnil Gregor Rihar, je projekt na Šubičevi predvideval nadaljevanje načela souporabe ceste s Slovenske. Kolesarskih stez naj tako ne bi urejali, saj bi si kolesarji z drugimi delili kar 4,5 metra širok pas ceste.

Ljubljanska kolesarska mreža (LKM) opisuje novo ureditev za kolesarje na Šubičevi in Bohoričevi kot pomanjkljivo. »Čeprav smo veseli, da smo pridobili novo oziroma obnovljeno povezavo, pa je kar nekaj vidikov problematičnih in do kolesarjev neprijaznih. Načela projektiranja kolesarskih povezav velevajo, da mora biti kolesarsko omrežje hkrati varno, udobno, direktno, neprekinjeno in privlačno. V LKM menimo, da je bila v primeru Šubičeve in zlasti Bohoričeve ulice zapostavljena zlasti udobnost, pa tudi varnost in povezanost, kar ni v skladu s celostno prometno strategijo in prometno politiko MOL,« pravi Lea Ružič, predsednica LKM.

Preozka steza na novi Šubičevi

»Na Šubičevi je nov kolesarski pas širok 1,1 metra, kar je le malo več od trenutnih državnih minimalnih standardov (en meter), a daleč od optimalnih ter manj od minimalnih, določenih za MOL, ter od novih, žal na direkciji za infrastrukturo še ne uradno sprejetih tehničnih smernic za projektiranje prometne infrastrukture, v katerih bo določen minimum 1,5 metra. Širina je problematična tako z vidika varnosti kot udobja. Zožena je tudi kolesarska steza na severni strani, saj jo delno prerašča vegetacija na betonskem zidu,« opozarja Ružičeva. V LKM predlagajo širitev kolesarskega pasu na poldrugi meter.


Predsednica LKM Lea Ružič. Foto: Jure Eržen/Delo

Marsikje v Ljubljani so kolesarske steze speljane zastarelo, v valovih zaradi uvozov in izvozov za avtomobile. Kolesarji temu rečejo kar rodeo. »Mestna občina ima navodila za projektiranje uvozov, vendar jih projektanti v tem primeru niso upoštevali. Ureditev je neudobna, za otroke in starejše pa celo nevarna, lahko jih namreč vrže na cestišče,« pravi predsednica LKM, kjer predlagajo, naj kolesarsko stezo v celotni dolžini nadomesti kolesarski pas, saj bi s tem dosegli tudi enoten potek povezave. »Sicer pa mora kolesarska steza potekati v isti ravnini, klančina se naredi za vozila, oziroma je rahla klančina lahko na največ tri metre. Zdaj se steza spusti in dvigne v enem metru,« dodaja Ružičeva.

Zelo nevarno je izvedena tudi kolesarska steza, ki zavija desno s Prešernove na Šubičevo, saj ni povezana z novim kolesarskim pasom. »Ureditev je nevarna zaradi robnika, poškodovane površine in prehoda na cestišče. Novo infrastrukturo je treba vedno primerno povezati z dotedanjo,« pravijo v LKM. V sklopu prenove Prešernove bi tako morali urediti celotno križišče s Šubičevo.


Kolesarska steza na Šubičevi. Foto: Mavric Pivk/Delo

So takšne investicije sploh smiselne?

Tudi križišče s Slovensko je izvedeno pomanjkljivo, saj ni jasno vodenje s Šubičeve desno na kolesarski pas na Slovenski cesti, prav tako ni »cycling boxa« ali čakalne površine za kolesarje, ki zavijajo levo. Oster zavoj pri garažni hiši v smeri proti Prešernovi pa pomeni izgubo hitrosti in možnost trka v betonski zid. Nevarno je voden pas čez uvoz v garažno hišo. Namesto kolesarske steze bi morali urediti kolesarski pas, ki je v točki križanja v celoti obarvan rdeče, doda se opozorilna signalizacija. Na severni strani pa je del povezave tlakovan namesto asfaltiran, kar zmanjšuje udobje.

Na Bohoričevi je še slabše. Pomožni kolesarski pas je širok le meter. V LKM predlagajo zoženje voznega pasu, širitev pomožnega kolesarskega pasu na poldrugi meter in odstranitev sredinske črte, po potrebi pa tudi spremembo v enosmerni režim z dvosmernim za kolesarje.

Kolesarski pas se sicer nenadoma konča že pred križiščem z Njegoševo, torej se ne poveže na dosedanjo infrastrukturo. Pravzaprav se kolesarski pas tako začne in konča na obeh koncih nove povezave.

Najhuje pa je, da na novo zarisan kolesarski pas vodi čez globlje odtočne jaške, kar je zelo neudobno in nevarno za kolesarje. »Verjetno bo prenova realna ob prenovi ceste prihodnje leto. Vprašanje pa je, ali je bila to sploh smiselna investicija, če bo prenova potekala prihodnje leto,« poudarja Ružičeva.