Kolesarske steze vzdolž Dunajske v prenovo

MOL išče projektanta za rekonstrukcijo štirih kilometrov stez, pločnikov in križišč od Linhartove do krožišča Ježica

Objavljeno
27. marec 2018 20.04
steza
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – MOL je v sodelovanju z državo in Evropsko unijo nedavno objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih poti ob Dunajski cesti. Rekonstruirali in dogradili naj bi pločnike za pešce in kolesarske steze od križišča z Vilharjevo do krožišča Ježica.

Čeprav je Dunajska cesta ena glavnih, najdaljših in najbolj prometnih mestnih vpadnic, ji na več odsekih manjkajo tako primerni pločniki kot kolesarske steze, da o nevarnih navezavah na stranske ceste niti ne govorimo. Tako je od križišča z Linhartovo do križišča z Ulico 7. septembra (pri Ruskem carju) urejena kot štiripasovnica, naprej proti severu oziroma do krožišča pri Ježici pa je le še dvopasovnica. Od križišča s Topniško do izteka v križišču s Slovensko in Tivolsko pa je rumeni vozni pas za avtobuse, po katerem je speljanih 20 linij avtobusnega prometa.

Na trasi, dolgi približno štiri kilometre, je kolesarski promet urejen deloma obojestransko po kolesarski stezi, marsikje pa te ni ozirma se prilagaja obstoječi pozidavi in prometni ureditvi. Tako imajo kolesarji ponekod na voljo dva metra širok vozni pas, drugod celo pol manjšega. Razen na nedavno obnovljenih delih so kolesarske steze oziroma površine v precej slabem stranju – marsikje so razpokane ali so se posedle, veliko je uničenih robnikov, neustreznih označb in nepravilno izvedenih uvozov.

Kaj predvidevajo

Zaradi dolžine Dunajske ceste so prenovo kolesarskih stez predvideli na osmih zaključenih odsekih. Namen je, da bi povezali obstoječe in predvidene odseke kolesarskih poti in pločnikov ter jih povezali v sklenjeno in varno omrežje. Obenem bi uredili cestno razsvetljavo in rekonstruirali križišča. Ponekod bi stare semaforje celo nadomestili s sodobnješimi. Vse prehode bodo prilagodili tudi invalidom in poskrbeli za menjavo poškodovanih ali dotrajanih prometnih znakov in opreme.Zato tiste, ki se bodo prijavili kot kandidati za izdelavo projektne dokumentacije, čaka zahtevna naloga. Upoštevati bodo morali najnovejše smernice za umeščanje kolesarjem prijazne infrastrukture v urbanih območjih. Rok je kratek, saj morajo ponudbe oddati do 10. aprila.

Roki za izvedbo

Izbrani izvjalec bo moral projektno dokumentacijo z vsemi popisi del pripraviti v 120 dneh, kar pomeni, da bi konec poletja lahko objavili razpis za izvajalca del in še letos začeli graditi nekaj odsekov. Prvi naj bi bili na vrsti odseki med Ruskim carjem in krožiščem Ježica, kjer je tudi sicer predvideno razkopavanje Dunajske ceste zaradi dograjevanja kanalizacije v okviru projekta aglomeracij.

Želje kolesarjev

Leo Rikato Ružić, predsednico Ljubljanske kolesarske mreže, veseli, da bodo rekonstruirali in prenovili dobršen del kolesarskih stez ob Dunajski cesti, hkrati pa je navedla več pripomb, ki da bi jih moral pri tem upoštevati projektant, če naj bi bile rešitve kolesarjem prijazne. Za vzor bi mu po njenem morale biti tehnične rešitve na južnem delu Dunajske med križiščema z Ulico Bežigrad in s Tivolsko cesto.

Zatem je opozorila na »črne« točke, ki bi jih bilo treba posebej obdelati. Prva je pri poslovni stavbi Petrol, kjer steza po ploščadih vijuga med drevesi, parkiranimi avti in betonskimi koriti. Še huje je na odseku od soseske Bežigrajski dvor do križišča Dunajske s Topniško, kjer že leta stoji dolga gradbiščna ograja. Tam je kolesarska steza zožena, po njej pa hodijo tudi pešci, saj zaradi dreves in kandelabrov ne morejo normalno hoditi po zožanem pločniku. Po njenem prepričanju bi morali odstraniti ograjo in drevesa, razširiti kolesarsko stezo in pločnik, drevesa po na novo zasaditi na državnem zemljišču nekdanje vojašnice, ki bi jo uredili vzhodno od njiju.

Namesto podhoda prehod

V bližini Mercatorjeve stolpnice zatem predlaga ureditev novega semaforiziranega prehoda za pešce in kolesarje, saj da je podhod pod Dunajsko neuporaben. Neprijazen je za vse, pravi Rikato Ružićeva. Pešce sili, da gredo dvakrat po stopnicah dol in gor, kolesarje, da se najprej spustijo po preozki klančini, nato pa da kolo porivajo v prestrm klanec. Povsem neprimeren pa da je do invalidov. Prehod prek Dunajske bi vsem skrajšal pot in preprečil, da bi delali prekrške.Pri centru WTC bi bilo po njenem mnenju treba umiriti avtomobiliste, ki iz smeri centra s preveliko hitrostjo zavijajo na desni zavijalni pas za obvoznico in pri prečkanju kolesarske steze in pločnika ogrožajo kolesarje in pešce. Tam bi postavila grbino. V okolici Ruskega carja, kjer se Dunajska zoža v dvopaspovnico, pa bi bilo treba ločiti pešce od kolesarjev. Tam je zaradi obcestnih hiš in stranskih uvozov tudi manjša preglednost.

Splošne pripombe

Na splošno pa v Ljubljanski kolesarski mreži menijo, da projektanti ne bi smeli pripravljati rešitev po minimalnih tehničnih standardih, temveč da je enosmerna kolesarska steza povsod široka vsaj 1,5 metra, še bolje kar dva. Kjer to ni mogoče, pa vsaj 1,3 metra, sicer je bolje, da je sploh ni, saj ni varna. Zanje je nesprejemljivo tudi spuščanje in dviganje nivojev stez. Želijo si ločenih stez od pločnikov, da bo v križiščih dovolj prostora za kolesarje in da bodo smeli prečkati Dunajsko na vseh semaforjih. Državo in občino pa prosijo, naj jih pri iskanju najboljših rešitev za urejanje kolesarskih stez ob Vodnikovi, Drenikovi, Njegoševi in Tržaški, ki naj bi prišle kmalu na vrsto za urejanje, za mnenje vprašajo že pred projektiranjem, ne šele, ko je načrt izveden.