Kolikšna je površina vaše strehe?

32.000 ljudi bo po pošti prejelo prošnjo, naj preverijo podatke o površini streh na svojih objektih.

Objavljeno
26. september 2013 14.01
neurje
Mo. Z., Delo.si
Mo. Z., Delo.si

Ljubljana - Uporabniki JP Vodovod-Kanalizacija bodo v teh dneh po pošti prejeli prošnjo, naj preverijo podatke o površini streh na svojih objektih.

Kot sporočajo iz Javnega holdinga Ljubljana, ažuriranje podatkov poteka v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki za obračun storitev predvideva tudi omenjene podatke. Prošnjo za uskladitev evidenc bo po pošti prejelo 32.000 prejemnikov.

Skladno z omenjeno uredbo je predvideno, da se cene storitev javne službe po novem oblikujejo tako, da se ločeno obračuna odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ter ločeno storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Za potrebe oblikovanja cen storitev skladno z novo uredbo ima JP Vodovod-Kanalizacija vzpostavljeno evidenco površin in števila stanovanjskih enot po posameznem objektu. Podatki iz evidenc bodo uporabljeni za potrebe oblikovanja cen storitev skladno z novo metodologijo in pri kasnejšem obračunu storitev.

V teh dneh so uporabniki prejeli prošnjo in navodila za izpolnitev ankete, ki bo podlaga za uskladitev podatkov v teh evidencah. Oblikovanje cen storitev skladno z novo metodologijo bo opravljeno v začetku leta 2014, še sporočajo iz Javnega holdinga Ljubljana.