Kolizej: Zaveze, dane ob rušitvi, že pozabljene

V osnutku prostorskega načrta za Kolizej je koncertna dvorana še bila, v dopolnjenem osnutku je ni več.

Objavljeno
04. september 2013 17.46
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Osrednji prostor novega objekta bo namenjen kulturi, je bilo določeno, ko je leta 2009 takratna ministrica za kulturo Majda Širca odobrila rušitev Kolizeja. To je danes, kot kaže, pozabljeno, dopolnjeni osnutek prostorskega načrta za to območje investitorju ne določa nobenih obveznosti glede ureditve kulturnih prostorov.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Kolizej je še določal, da bo v pritličju novega objekta koncertna dvorana, dopolnjeni osnutek OPPN (jutri se začne enomesečna javna razgrnitev, mestni svetniki pa ga bodo obravnavali 16. septembra) pa dvorane sploh ne omenja več. Kot so pojasnili na oddelku za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana, so »spremembe posledica spremenjenih načrtov investitorja. OPPN v novem kompleksu dopušča ureditev koncertne dvorane, ki pa ni obvezna.«

Na MOL še pravijo, da je dopolnjeni osnutek OPPN za Kolizej nastal po smernicah ministrstva za kulturo. Je torej tudi ministrstvo opustilo zaveze, da bo v novem objektu osrednji prostor namenjen kulturi?

Na ministrstvu smo izvedeli, da so smernice izdali maja, in sicer k osnutku OPPN za Kolizej. »Iz osnutka je razvidna umestitev večnamenske (koncertne) dvorane z 200 sedeži,« pravijo. Potrdili so, da je bila v kulturnovarstvenem soglasju za odstranitev investitorju naložena izvedba izravnalnih ukrepov. »Eden izmed njih določa, da mora biti osrednji prostor v novem objektu na mestu odstranjene enote dediščine namenjen kulturni dejavnosti.«

Na vprašanje, kako komentirajo dejstvo, da v dopolnjenem osnutku dvorane ni več, na ministrstvu odgovarjajo, da v postopku priprave OPPN sodelujejo ob osnutku in predlogu akta, v vmesnih fazah pa ne. »Zato ne moremo komentirati, kakšen je dopolnjeni osnutek.« So pa zagotovili, da bodo upoštevanje naloženega ukrepa iz soglasja za odstranitev »obravnavali takrat, ko bomo dobili vlogo za mnenje k predlogu OPPN za Kolizej«.

Širca: Ukrepi brez natančnih opredelitev

Za mnenje o izpadu koncertne dvorane iz prostorskega načrta smo vprašali tudi Majdo Širca, ki je kot ministrica za kulturo podpisala soglasje za odstranitev Kolizeja. Širca je povedala, da z aktualnim prostorskim aktom ni seznanjena. Je pa poudarila, da »dejavnost, namenjena kulturi, v novem objektu mora biti, ker je bil to eden izmed pogojev soglasja za odstranitev objekta«. Povedala je še, da soglasje ni natančno opredeljevalo vrste kulturne dejavnosti ali velikosti prostora zanjo. »Takrat je bilo samoumevno, da bo to koncertno-operna dvorana, saj je bila v vseh načrtih investitorja zelo natančno opredeljena.« Investitor, Kranjska investicijska družba (KID), je takrat sicer načrtoval gradnjo dvorane s skoraj dva tisoč sedeži.

Potem ko strokovna komisija ministrstva lani ni soglašala z načrti investitorja o 70 metrov visoki stolpnici, novi OPPN višino objektov omejuje na 30 metrov. Čeprav se postopki sprejemanja potrebnih prostorskih aktov nadaljujejo, pa je precej negotovo, kaj bo z omenjeno investicijo. Jože Anderlič je, kot smo že poročali, zemljišče za Kolizej v začetku leta prenesel na novoustanovljeno podjetje Tivoli Projekt, njegov KID, ki je lani ustvaril skoraj 25 milijonov evrov izgube, pa ima od sredine junija (že drugič letos) blokiranih večino bančnih računov. Za pojasnila smo se obrnili tudi na Anderliča, a odgovorov nismo dobili.