Krajinski park Tivoli bodo upravljali s Povšetove

Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib: prihodnje leto iz proračuna za upravljanje 300.000 evrov in ne pol milijona.

Objavljeno
09. oktober 2017 19.24
Andreja Žibret
Andreja Žibret

Ljubljana – Največji in najbolj obiskan park v Ljubljani bi moral upravljavca dobiti že lani, ko je bila Ljubljana zelena prestolnica Evrope. Na MOL pravijo, da bo koncesijska pogodba za upravljanje KP Tivoli z JP Snaga za pet let podpisana še ta mesec, vendar natančnega datuma podpisa še ni.

Postopki za začetek upravljanja se vlečejo zelo dolgo. Občinski odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je sicer mestni svet sprejel že septembra 2015. Konec lanskega leta, ko bi se upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib moralo že začeti – tako je namreč predvideno v občinskem programu varstva okolja 2014–2020 –, je mestni svet sprejel spremembe tega odloka. Z njimi so odločili, da bodo koncesijo za upravljanje podelili Snagi z upravno odločbo, in ne tako, kot je bilo predvideno sprva, da bo koncesija podeljena pravni ali fizični osebi na podlagi javnega razpisa. Takrat je bilo tudi rečeno, da se bo upravljanje začelo šele leta 2018.

V proračunu 200.000 evrov manj za zagon

Na mestnem oddelku za varstvo okolja računajo, da bo Snaga z upravljanjem parka začela v začetku prihodnjega leta. Predvideno je, da bo upravljanje financirano večinoma iz občinskega proračuna. Sprva je bilo za zagon upravljanja KP Tivoli v prvem letu predvidenih pol milijona evrov, vendar pa bo z rebalansom proračuna za leto 2018 za to predvidoma zagotovljenih samo 300.000 evrov; glede na to, da bo prvo leto upravljanja ekipa šele nastajala, nove zaposlitve pa bodo postopne, so ocenili, da upravljavec za svoje delo v prihodnjem letu ne bo potreboval več kot toliko, so zmanjšanje sredstev pojasnili na mestnem oddelku zavarovanje okolja.

Predvidena sta dva nadzornika

Upravna odločba za predajo koncesije Snagi je bila izdana že 12. januarja letos. Občinski odlok o KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib upravljavcu nalaga, da mora pripraviti program za upravljanje in smernice za pet let, potrebno pa je tudi podpisati koncesijsko pogodbo za upravljanje. V JP Snaga so povedali, da je program dela za leto 2018 že pripravljen in bo sestavni del koncesijske pogodbe, ki bo predvidoma podpisana ta mesec. Priprava začasnih upravljavskih smernic pa je v zaključni fazi. Pojasnili so še, da je sistemizacija delovnih mest že urejena in bodo s postopki za zaposlovanje pričeli takoj po sklenitvi koncesijske pogodbe. Kot je določeno, morajo zaposliti najmanj pet delavcev, ki imajo izkušnje s področja ohranjanja narave in so strokovnjaki s področja biologije, gozdarstva, ohranjanja narave, krajinske arhitekture ali geografije, od tega dva naravovarstvena nadzornika.


Koncesijska pogodba, ki je ob napovedi, da bo MOL upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib dodelila komunalnemu podjetju Snaga, dvigovala veliko prahu, naj bi bila podpisana še ta mesec. Foto: Matej Družnik/Delo

Sedež krajinskega parka bo na Povšetovi

Na Snagi so še razložili, da so že dopolnili svoj ustanovitveni akt za upravljanje parka in se že registrirali za dodatne dejavnosti, kot so dejavnosti botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot, splošna dejavnost javne uprave in obdelava podatkov ter s tem povezane dejavnosti. V okviru sektorja za urejanje javnih zelenih površin je tudi že ustanovljena nova delovna enota Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Sedež krajinskega parka pa bo na sedežu JP Snaga na Povšetovi. KP Tivoli pa bodo začeli upravljati takoj, ko bo za to zbrana in zaposlena ekipa.

Občinski mestni odlok tudi določa, da bo lahko koncesionar sredstva za upravljanje KP pridobival tudi z donacijami, vstopninami, sredstvi iz upravljanja nepremičnin, ki so v občinski lasti, pa tudi iz programov in projektov za sofinanciranje, iz državnih, evropskih in mednarodnih skladov, prihodkov od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja koncesionar itd. Te določbe pa so v javnosti sprožile burne odzive, ali bo za vstop v park potrebno plačevati. Na mestnem oddelku za varstvo okolja so takrat zatrdili, da vstopnin ne bo. Tudi tokrat so nam odgovorili, da so bile vstopnine mišljene za morebitna strokovna vodenja po krajinskem parku ali za vstop v programski del informacijskega centra, če bi ga morda kdaj imeli. Višino te vstopnine pa bo določil ljubljanski mestni svet. V zvezi s prihodki od prodaje blaga in storitev pa je tu mišljena prodaja spominkov in publikacij na temo krajinskega parka.

Park potrebuje nepristranskega upravljavca

Na to, da KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib nujno potrebuje nepristranskega upravljavca nad vsemi sektorskimi interesi, je opozarjala že leta 2010 narejena študija o obremenjenosti in zmogljivosti gozdnega dela tega parka; pod vodstvom dr. Aleša Smrekarja jo je izvedel geografski inštitut Antona Melika pri ZRC SAZU. Opozorili so, da je ob precejšnjem obisku park ogrožen predvsem zaradi posegov ljudi, prometa in gradbenih posegov. Anketa pa je pokazala, da obiskovalci niso naklonjeni različnim komercialnim prireditvam in koncertom. Anketiranci so menili, da v takšen park spadajo tako imenovane mehke dejavnosti, množične prireditve pa bi bilo treba omejiti, še posebno na Cankarjevem vrhu in okolici. Z vsem tem pa se bo morala spoprijeti Snaga, ko bo začela z upravljanjem parka.