Lepotni popravki Hale Tivoli za tri milijone evrov

Občina pričakuje, da bo investicijo za EP v košarki v celoti krila z evropskim denarjem, kar pa je malo verjetno.

Objavljeno
28. september 2012 17.11
SLOVENIJA,LJUBLJANA,01.02.2012.HALA TIVOLI.FOTO LJUBO VUKELIČ/DELO.
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana – Hala Tivoli, ki je bila kot eno od štirih prizorišč evropskega prvenstva v košarki 2013 potrjena šele pred nekaj tedni, bo morala pred tem doživeti prenovo. Ta bo po načrtih ljubljanske občine stala dobre tri milijone evrov. Na občini pričakujejo, da bodo dela v celoti krili iz evropskih sredstev, a glede na konkurenco pri kandidiranju za evropskih denar, je to malo verjetno.

Konec preteklega meseca so v Košarkarski zvezi Slovenije potrdili vsa štiri prizorišča predtekmovanj na evropskem prvenstvu v košarki prihodnje leto. Med njimi se je po odpovedi drugih kandidatov znašla tudi Hala Tivoli, ki pa jo pred tem čaka nova prenova.

In kaj bo ta zajemala? V odgovoru, ki so nam ga posredovali z mestnega oddelka za šport in javnega zavoda Šport Ljubljana, piše, da predvidena dela za rekonstrukcijo Hale Tivoli zajemajo ureditev garderob (4 velike garderobe s sanitarijami, ostale manjše za sodnike) in prostorov za komisarje in delegate, sobe za prvo pomoč, prostorov za novinarje, tehnične službe, vadbo – fitnes, »VIP«, tehnološko posodobitev prezračevanja s hlajenjem, posodobitev razsvetljave dvorane in zamenjavo fasade in stavbnega pohištva.

Poleg tega predvidena investicija zajema še dobavo in montažo opreme, in sicer montažne tribune za gledalce, športnih semaforjev in stranskih svetlečih reklamnih panojev ter ureditev novinarskih in komentatorskih mest.

Občina bi krila samo DDV

Na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki ga je MOL posredovala pristojnemu ministrstvu, je predviden znesek za prenovo Hale Tivoli 3.364.435 evrov, so sporočili z občine. »Pričakujemo, da bo rekonstrukcija Hale Tivoli v celoti sofinancirana iz naslova evropskih sredstev, vrednost DDV, ki znaša 672.881 evrov, pa bo pokrila MOL,« so dodali.

Na vprašanje, kakšen je terminski načrt obnove dvorane, pa so odgovorili: »Hala Tivoli je bila kot prizorišče prvenstva potrjena šele pred kratkim. Trenutno smo v fazi pridobivanja ponudb za izvedbo zgoraj naštetih del in končna cena prenove bo znana, ko bodo ponudbe izbrane. Okvirni terminski načrt predvideva, da bodo dela končana najkasneje do 15. avgusta prihodnje leto.« Dodajmo, da se prvenstvo začne 4. septembra.

Kot je znano, bo ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za obnovo treh športnih objektov, ki bodo gostili prvenstvo (poleg Hale Tivoli, še koprska in jeseniška dvorana) namenilo 6,1 milijona evrov evropskih sredstev. Na vprašanje, kdaj bo znana odločitev o razdelitvi tega denarja, so z ministrstva sporočili: »Občine prirediteljice tekmovanj so bile pozvane, da do 14. septembra na ministrstvo posredujejo investicijsko dokumentacijo. Trenutno poteka pregled investicijskih dokumentacij ter analiz stroškov in koristi. Iz pregledanega bo moč ugotoviti, ali vsi projekti izpolnjujejo merila operativnih programov za regionalni razvoj ter določiti delež upravičenih stroškov oziroma višino sofinanciranja posameznega projekta.«

Manj razvitim več, bolj razvitim manj

Po naših informacijah je ministrstvo dokumentacijo koprske in jeseniške občine sicer prejelo šele konec prejšnjega tedna, z ljubljanske občine pa šele ta teden. Kot smo pisali nedavno, naj bi obnova jeseniške Podmežakle stala približno 6,5 milijona evrov, obnova koprske Bonifike pa približno dva milijona. Kakšne so torej možnosti, da Ljubljana res pridobi skoraj 3,4 milijona evrov, kot pričakujejo na občini?

Glede na to, da gre za sredstva iz regionalnih razvojnih programov, majhne. Pri teh razpisih imajo namreč prednost manj razvite regije oziroma mesta, saj se dodeljujejo glede na kriterije, kot je na primer velikost pokritih športnih površin na prebivalca, pa število novih delovnih mest, ki jih projekt, za katerega se namenjajo evropska sredstva, prinese.

Tako bosta Jesenice in Koper v tem primeru v precejšnji prednosti v primerjavi z Ljubljano, ki ima sploh po odprtju novih objektov v Stožicah precej boljše pogoje na področju športne infrastrukture. Po mnenju poznavalcev bo največji delež od 6,1 milijona evrov tako pripadel Jesenicam (po okvirnih ocenah bi lahko dobili približno dve tretjini sredstev), preostanek pa Kopru in Ljubljani, pri čemer je prvi v prednosti.

Halo Tivoli so sicer prenavljali že lansko jesen, pred svetovnim hokejskim prvenstvom skupine B. Takrat je javni zavod prenovil vzhodno fasado in pisarne, zamenjal okna ter obnovil strojnico in toplotno postajo, kar jih je stalo slabega pol milijona evrov. Dolgoročni načrti občine za ta objekt sicer predvidevajo širitev južne tribune, tako da bi imela hokejska dvorana 8000 sedežev.

Tudi o tej možnosti naj bi pred pošiljanjem dokumentacije na ministrstvo razmišljali na občini, a očitno gre za predrago in preveč zamudno investicijo, tako da se bodo zaenkrat lotili le za organizacijo prvenstva nujno potrebnih lepotnih popravkov dvorane, ki bo čez tri leta praznovala petdesetletnico.