Letos novih vrtcev ne bodo več gradili

Investicije v vrtce se bodo zamaknile, prihodnje leto bosta končana samo enota Mravljinček vrtca Šentvid in vrtec Emonika.

Objavljeno
24. september 2012 17.17
SLOVENIJA,LJUBLJANA,24.09.2012.NOVA PRIDOBITEV VRTCA NA KARUNOVI 16A FOTO LJUBO VUKELIČ/DELO
Andreja Žibret
Andreja Žibret
Ljubljana – Kljub dolgemu čakalnemu seznamu zaradi pomanjkanja prostora v ljubljanskih vrtcih kaže, da bosta dva oddelka za 28 mlajših otrok v vrtcu Trnovo, ki so ju odprli na začetku septembra, edina do konca leta. Na MOL pa pravijo, da so letos nastali še trije zasebni vrtci.

Preureditev prostorov nekdanjega namensko zgrajenega materinskega doma v Karunovi ulici, kamor so preselili starejše otroke, v centralnem vrtcu Trnovo, ki se drži te zgradbe, pa je nastal prostor za mlajše, je po oceni iz javnega naročila skupaj z davkom stala 380.000 evrov. Vendar investicija finančno še ni končana, je povedala Marija Fabčič, vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Neizpolnjene obljube

Spomladanska obljuba, da bodo konec leta sprejemali otroke v šest oddelkov vrtca Šentvid, enote Mravljinček, pa ne bo izpolnjena. V pripravi je namreč šele javno naročilo za izbiro izvajalca del. Projekt bo predvidoma izveden do konca prihodnjega leta, vrednost investicije je ocenjena na skoraj tri milijone evrov skupaj z davkom (pri vseh zneskih v nadaljevanju je prištet DDV). Do takrat naj bi bil zgrajen tudi vrtec Emonika v Podutiku, s šestimi novimi oddelki, za katerega trenutno končujejo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Financiran bo iz dvomilijonske donacije Trigranita, razliko do ocenjene vrednosti investicije, 847.000 evrov, pa načrtuje MOL s sredstvi v letu 2013, pojasnjuje Fabčičeva.

Prihodnje leto je predvidena tudi dozidava treh oddelkov vrtca Vrhovci, enote Brdo, končali naj bi jo do septembra 2014. Trenutno poteka javno naročilo za izbiro projektanta za izdelavo projektne dokumentacije, ocenjena vrednost investicije je 1,66 milijona evrov. Čeprav je bila prihodnje leto predvidena tudi dozidava šestih oddelkov vrtca Galjevica, takrat načrtujejo šele izdelavo projektne dokumentacije, gradnjo prizidka pa šele v letih 2014 in 2015. Idejna zasnova 2,67 milijona evrov vrednega projekta je sicer narejena.

V letih 2014 in 2015 nameravajo preurediti prostore nekdanje otroške bolnišnice v Ulici stare pravde v vrtec s petimi oddelki. Pred začetkom investicije mora MOL pridobiti oziroma zamenjati zunanje površine ob stavbi, kjer bo zraslo novo otroško igrišče. Do takrat načrtujejo še ureditev prostorskih pogojev in zemljišč za potrebe vrtca. Vrednost investicije je ocenjena na 1,44 milijona evrov.

Zamaknilo se je tudi za leto 2014 predvideno odprtje oddelkov v nekaterih vrtcih. Po dodatni prostorski prevetritvi gradnje enote Zgornji Kašelj v vrtcu Pedenjped so se odločili, da bo na novo zgrajeni vrtec z novo samostojno kuhinjo namesto enajstih imel samo osem oddelkov. Trenutno teče postopek za razpis arhitekturnega natečaja, prihodnje leto načrtujejo izdelavo projektne dokumentacije, gradnja pa je predvidena v letih 2014 in 2015; ocenjena vrednost investicije je 3,37 milijona evrov.

V letih 2015 in 2016 je predvidena nadomestna gradnja petoddelčnega vrtca Otona Župančiča, enote Čebelica, ki naj bi po načrtih stala 1,61 milijona evrov. V tem obdobju načrtujejo tudi nadomestno gradnjo desetoddelčne enote Kekec v vrtcu Jarše, vredno 2,78 milijona. Še dlje, do leta 2017, pa se bo zamaknila gradnja desetih novih oddelkov vrtca v Dravljah, katere vrednost ocenjujejo na 2,34 milijona evrov. Fabčičeva poudarja, da so ocenjene vrednosti vseh naštetih investicij okvirne, pravi zneski bodo znani šele, ko bodo končana javna naročila. Prav tako opozarja, da so projekti zelo različni in med seboj neprimerljivi, ponekod je potrebna podkletitev, drugje novo zaklonišče, nova kuhinja itn.

Predvideni dve javno-zasebni partnerstvi

Predvideni sta bili tudi dve javno- zasebni partnerstvi. Spomladi so se dogovorili, da bodo zagotovili prostor v novem stolpiču v Celovških dvorih za vrtec s šestimi oddelki. Toda pogovori o morebitnem nakupu vrtca bodo stekli, ko se bo začela gradnja, saj občina ne more kupiti nečesa, kar še ne obstaja, pravi Fabčičeva. Projekt javno-zasebnega partnerstva za vrtec v ČS Šmarna gora pa je v mirovanju, ker morebitni zasebni partner še ureja zemljiške zadeve. Predviden je tudi vrtec s šestimi oddelki v stanovanjski soseski Črnuški bajer, vendar še ni dogovora, ali ga bo odkupila občina ali zasebni partner. Sicer MOL trenutno že sofinancira dvanajst zasebnih vrtcev, v prihodnje pa bo še tri, to so Sonce v Dobrunjah, Volkec v Mostah in Mali medvedki za Bežigradom.

Ministrstvo zamaknilo sofinanciranje

Lani je MOL na razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah iz državnega proračuna prijavila šest vrtcev; skupna ocenjena vrednost projektov je 14,7 milijona evrov, zaprošena vsota za sofinanciranje pa dobrih 3,4 milijona. Po zadnjih informacijah ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so projekte ob pripravi rebalansa državnega proračuna za letos zamaknili v obdobje od leta 2013 do 2017.