Ljubljanski gasilci bi se selili v prvi velik javni objekt v lesu

Arhitekturni natečaj: V mestni hiši bo od danes na ogled podoba bodočega centra zaščite in reševanja ob Kranjčevi ulici.

Objavljeno
07. julij 2014 17.07
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Na javnem arhitekturnem natečaju za novi center za zaščito in reševanje ob Kranjčevi ulici je zmagal biro Ravnikar Potokar. Žirija je izbrala dražjo rešitev, prepričala jih je tudi trajnostna naravnanost projekta.

Nova lokacija za center zaščite in reševanja je predvidena na 20 tisoč kvadratnih metrov velikem območju pri križišču Kranjčeve ulice in Štajerske ceste. V njem bi nove prostore našli gasilska brigada, oddelek mestne uprave za zaščito, reševanje in civilno obrambo, gorska reševalna služba, vodniki reševalnih psov in mestno redarstvo. Tako bi občina na enem mestu združila vse sorodne dejavnosti s področja zaščite in reševanja. Razlog za izvedbo natečaja je bil tudi, da funkcionalnost sedanjih gasilskih objektov ob Vojkovi ulici ni ustrezna, prav tako so omenjali slabo navezavo na prometno infrastrukturo.

Prvi velik projekt po Stožicah

Center zaščite in reševanja bo, ko bo izveden, prvi projekt velike javne mestne infrastrukture po športnem centru Stožice, ki nedokončan še ne deluje s polnimi kapacitetami in s tem na mesto nima vpliva, ki bi ga lahko imel, je v zaključnem poročilu zapisala ocenjevalna komisija pod vodstvom Vase Perovića. Nova stavba bo stala »v tipični predmestni situaciji, obdana s samopostrežnimi trgovinami, njihovimi parkirnimi ploščadmi, različno prometno infrastrukturo in krajinsko neartikuliranimi odprtimi prostori – ostanki narave. V taki situaciji je podoba tovrstne stavbe izjemno pomembna«. Na lani objavljen natečaj je do roka prispelo 35 elaboratov, prvonagrajeni biro pa je prejel nagrado v znesku 12.000 evrov.

Arhitekturna rešitev Roberta Potokarja in sodelavcev je organizacijsko in konstrukcijsko inovativna, uporablja kombinacijo armiranega betona in lesa, ki je v projektu na splošno precej poudarjen. »Gre za edinstven projekt, ki pod eno streho združi vse programe, s svojo podobo – leseno zunanjostjo, pa pošilja močno sporočilo, saj les v Sloveniji do sedaj še ni bil uporabljen pri gradnji velikega javnega objekta,« je zapisala ocenjevalna komisija.

Višji stroški

Stavbni volumen centra sestavljata ploščat podstavek, ki se na severno stran zviša v blok s pisarnami, in osemnadstropni vadbeni stolp. Pročelje stavbe je obrnjeno na severno stran območja, na tem robu so s trgom povezani pas športnih in vadbenih površin ter otroški gasilski park oziroma igrišče. Zaradi velike prostornine stavbe in zahtevnih lesenih konstrukcij bi bili začetni stroški investicije višji od primerljivih rešitev. Stavba ima urejen in zadržan izraz velike strukture, ki ji dajejo poseben značaj ritmi lesenih konstrukcij in teksture lesenih mrež na fasadi, skozi katere preseva njena notranjost. Oblikovana je enotno, s čimer pridejo do izraza posamezne prostorske oblike. S svojo odprtostjo, z velikim merilom in podobo trajnostne stavbe posreduje močno simbolno sporočilo. To je nekaj od poudarkov o zmagovalni rešitvi iz obrazložitve komisije.

Zapisali so še, da je bil elaborat biroja Ravnikar Potokar ocenjen kot »najbolj učinkovit, zaradi premišljene konstrukcijske zasnove pa tudi trajnostne naravnanosti. Uporaba konstrukcijskih materialov se odraža tudi v enoviti in lepo artikulirani fasadni lupini. Zaradi dobre urbanistične umestitve, kvalitetne arhitekturne zasnove in programske rešitve in ker ponuja najboljši odgovor na natečajne zahteve, je predlagana rešitev po mnenju komisije najprimernejša.«

Projekt za prihodnost

Razstavo natečajnih rešitev v atriju mestne hiše bodo odprli danes ob 18. uri, na ogled bo do 24. julija vsak dan med 9. in 19. uro. Kdaj bi bil lahko ta center zgrajen, pa ni znano. Na tem območju niso povsem urejena še niti zemljiška razmerje, še večja težava bo financiranje. Celotna vrednost projekta je bila pred izvedbo natečaja ocenjena na kar 22 milijonov evrov (brez davka na dodano vrednost), samo gradbena dela bi stala približno 16 milijonov. Glavni vir financiranja naj bi bil mestni proračun, če bo mogoče, pa bodo poskušali pridobiti tudi kohezijska sredstva. Vodja oddelka za zaščito in reševanje Robert Kus je pred časom povedal, da si želijo, da bi se gradnja začela leta 2016. To pa bo odvisno predvsem od denarja, saj gre za enega dražjih mestnih projektov.