Ljubljanski grad moti antena na Šancah

V javnem zavodu bi želeli RTV oddajnik, ki stoji na območju Plečnikove dediščine, odstraniti in tam urediti igrišče.

Objavljeno
18. september 2012 15.50
jsu/LJUBLJANSKI GRAD
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana – Oddajnik RTV Slovenija na Šancah kazi podobo Gradu in bi ga bilo treba odstraniti, so prepričani na javnem zavodu Ljubljanski grad. Na tem mestu, ki je tudi del Plečnikove dediščine, bi radi uredili otroško igrišče. Pogovore z vodstvom RTV v zvezi s tem so že začeli.

»Na Šancah bi radi uredili nekaj za domačine, Ljubljančane, ki se tu, kjer je precej bolj mirno kot na Gradu, radi sprehajajo,« je povedala direktorica javnega zavoda Mateja Avbelj Valentan. Na travniku, kjer zdaj stoji oddajnik, bi radi postavili otroški park z lesenimi gradovi.
V zvezi z anteno na Šancah se je Avbelj Valentanova konec avgusta sestala z direktorjem Oddajnikov in zvez pri RTV Slovenija Miranom Dolencem. Kot je sporočila vodja službe za odnose z javnostmi na Ljubljanskem gradu Janja Rozman Raubar, so se dogovorili, da bodo na RTV Slovenija v enem mesecu pripravili študijo o možnosti prestavitve antene na novo lokacijo oziroma celo na dve. Kot možne se omenjajo Rožnik, Golovec, Severna vrata in Kristalna palača.

Za eno anteno dvesto tisočakov

»Na RTV Slovenija sicer ne nasprotujejo predstavljeni pobudi, vendar so nas obvestili, da je strošek postavitve ene antene ocenjen na približno dvesto tisoč evrov in da teh sredstev RTV Slovenija žal ne more zagotoviti,« je povedala Rozman Raubarjeva. Dodala je, da bodo počakali na rezultate študije, ki jih bodo nato posredovali tudi županu ter ustreznim mestnim službam v pregled in proučitev.

Na mestni občini, ki je ustanoviteljica javnega zavoda Ljubljanski grad, pravijo, da podpirajo željo vodstva Gradu o prestavitvi oddajnika, saj ta prostor potrebujejo za otroška igrišča. Če bo ugotovljeno, da je anteno dejansko mogoče prestaviti, bo zanimivo, ali bodo prizadevanja javnega zavoda tudi finančno podprli, saj bo Ljubljanski grad, ki je imel lani približno dva milijona evrov prihodkov, investicijo sam težko pokril.

Gre sicer za zemljišče v lasti občine. Z MOL so sporočili, da z dokumentacijo, povezano z oddajnikom RTV, ne razpolagajo, »ker je na navedeni lokaciji postavljen že dalj časa«. Po podatkih RTV pa je bil oddajnik, ki obratuje od leta 1954, zgrajen »na podlagi gradbenega dovoljenja in soglasij, ki so bila takrat potrebna«.

Nevarnost slabšega signala

O možnostih prestavitve oddajnika na RTV pravijo: »Na tem oddajnem stolpu so nameščene naprave za pokrivanje Ljubljane in širše okolice z radijskimi in televizijskimi signali. Stolp pa uporabljajo še nekatere druge službe za svoje komunikacijske naprave. Za zagotovitev enakovrednega pokrivanja bi potrebovali najmanj dve nadomestni lokaciji in dodatne frekvence za radijsko pokrivanje. Ker pa je nemogoče v prenatrpanem radijskem spektru zagotoviti toliko dodatnih frekvenc, bi prestavitev stolpa imela za posledico slabše pokrivanje Ljubljane z radijskimi programi ali pa okrnjeno ponudbo teh.«

Plečnikova dediščina

»Šance so edino Plečnikovo delo na Gradu, in očitno je zavodu za varstvo kulturne dediščine v tem primeru vseeno za Plečnikovo dediščino,« kulturni pomen območja poudarja Avbelj Valentanova. Šance kot del svojih projektov za Ljubljanski grad je arhitekt Jože Plečnik med letoma 1932 in 1935 obnovil ter preoblikoval ostanke utrdbe in okopov mestnega obrambnega sistema. Utrdbo je na več mestih prevotlil in povezal različne višinske nivoje v mrežo obhodnih poti in razgledišč ter počivališč. Na eni od Plečnikovih risb je v središču Šanc, kjer danes stoji antena, narisan podstavek s skulpturo svetnika, pa so povedali na zavodu za varstvo kulturne dediščine.

Dodali so, da bi s stališča varstva kulturne dediščine odstranitev antene vsekakor prispevala k avtentičnosti Plečnikove zasnove, ki je vpisana v register kulturne dediščine in zavarovana z odlokom o razglasitvi Plečnikovih del v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena. »Zavod seveda podpira predlog za prestavitev oddajnika. Na pobude v preteklosti smo žal večkrat dobili odgovor, da trenutno ni drugih tehničnih možnosti postavitve,« pravijo in dodajajo, da bi bilo v primeru prestavitve prav tako treba razmisliti o novi lokaciji, »saj bi bila postavitev oddajnika z vidika dediščine lahko moteča tudi kje drugje«.