Ljubljanski mostovi in brvi še naprej brez zgodb

Molis, novi sistem označevanja znamenitosti in usmerjanja obiskovalcev, bo zaživel v nekaj mesecih.

Objavljeno
30. januar 2013 14.37
Posodobljeno
31. januar 2013 11.00
mpi/PANORAMA - MOSTOVI HIDAK
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – »V glavnem mestu je veliko mostov in brvi, tudi takšnih z zanimivo zgodovino. Glede na to, da se večkrat zgledujemo po Dunaju in podobnih mestih, me preseneča, da vsaj v središču na primer Zmajski in Mesarski most, Tromostovje, Čevljarski most ... nimajo razlagalnih tabel.«

Tako je med pobudami meščanov na spletni strani ljubljanske mestne občine zapisal neki občan. Njegovo mnenje verjetno ni osamljeno. Prav gotovo bi bile zgodbe mestnih mostov in brvi dodatna zanimivost, tako za meščane kot tudi za obiskovalce in turiste, predvsem pa za mlajše prebivalce mesta, otroke in mladostnike. Omenjeni občan je občini predlagal, naj za to poskrbi še letos.

Na MOL nismo dobili odgovora na vprašanje, ali bodo to storili in kdaj. S službe za razvojne projekte in investicije so odgovorili, da je v mestu 150 mostov in brvi, daljših od petih metrov, za katere skrbi občina. Po njihovi oceni bi postavitev ene table, kar vključuje napis, izdelavo table in postavitev temeljev, stala približno 700 evrov. Skupaj bi to naneslo sto tisočakov, prišteti pa je treba še stroške letnega vzdrževanja.

V prestolnici je zdaj več sistemov označevanja

Podžupan Janez Koželj je pojasnil, da je v Ljubljani predvidenih več sistemov označevanja mestnih znamenitosti. Mestni spomeniki imajo napis na pleksi steklu po zasnovi prof. dr. Vladimirja Pezdirca. Izdelana je zasnova za označevanje literarnih poti, in sicer z oznakami pod hišnimi tablicami in zemljevidom. Deloma so že označene arheološke poti, z oznakami na uličnih svetilkah in zemljevidom. V novem sistemu pa je predvideno še označevanje arhitekturnih poti, prav tako z oznakami pod hišnimi tablicami in zemljevidom.

Na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet namreč postavljajo nov sistem Molis, s katerim bodo poenotili način označevanja in usmerjanja na celotnem območju ljubljanske občine. Ugotavljajo, da je sedanje stanje na področju usmerjevalnih tabel večinoma v nasprotju s spremembami in dopolnitvami odloka o občinskih cestah, ki predpisuje način prometne signalizacije. Prav tako so neorganizirane in nepregledne usmerjevalne table raznih podjetij, kar povzroča zastoje v prometu, onesnaževanje in nezadovoljstvo uporabnikov, ki ne najdejo želene lokacije. Ocene stroškov postavitve novega sistema za zdaj še nimajo.

Trenutno urejajo podatkovno bazo

Novi sistem označevanja Molis bodo začeli postavljati takoj, ko bo sprejet odlok o občinskih cestah, mestni svetniki ga bodo predvidoma obravnavali na marčevski seji. Trenutno končujejo urejanje podatkovne baze, ki je nujno potrebna za izvedbo del, pravijo na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti. »Pričakujemo, da bodo dela na terenu stekla v nekaj mesecih.«

Najprej bodo postavili usmerjevalne table za ustanove, za katere skrbi mesto, kot so muzeji, galerije, knjižnice, kulturne ustanove in športni objekti. V drugi fazi bodo postavili usmerjevalne table za tako imenovani tržni del; te bodo avtomobiliste usmerjale do podjetij, ki bodo zainteresirana za takšno označevanje.

V glavnem mestu je bilo sicer med letoma 2002 in 2005 postavljenih osemdeset označevalnih tabel. »Vse že postavljene table bomo preverili. Če bodo poškodovane ali neustrezne zaradi spremembe prometnega režima, jih bomo spremenili,« še pravijo na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.