MOL: Manj priložnosti za zaslužek zunanjih sodelavcev

Največ pogodb za avtorsko delo na ljubljanski občini sklenejo za potrebe glasila Ljubljana.

Objavljeno
08. oktober 2012 14.19
Posodobljeno
09. oktober 2012 12.00
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana – Naročanje zunanjih izvajalcev za opravljanje dela se je na mestni upravi v obdobju krize precej zmanjšalo. Medtem ko so leta 2008 za avtorske honorarje, podjemne pogodbe in študentsko delo porabili več kot 1,2 milijona evrov, so lani za ta dela plačali 462 tisoč evrov, letos v prvem polletju pa 140 tisoč.

Največji znesek za opravljanje dela, ki ga iz takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo opraviti zaposleni v mestni upravi (MU), je vsa leta porabljen za avtorska dela. Ob spomladanski prepovedi sklepanja avtorskih in svetovalnih pogodb v javnem sektorju je vlada občinam priporočila, naj preverijo upravičenost sklepanja teh pogodb oziroma jih omejijo.

Na sekretariatu MU pojasnjujejo, da zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je začel veljati konec maja, dovoljuje sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb v javnem sektorju na podlagi izrecne zakonske podlage ali pa soglasja pristojnega organa. »Za sklepanje tovrstnih pogodb v občinah in organizacijah, katerih ustanoviteljica je občina, izdaja soglasje župan. MOL navedeno zakonsko omejitev spoštuje in izvaja restriktiven pristop pri sklepanju navedenih pogodb. Pogodb, sklenjenih pred uvedbo ZUJF, pa MOL ni odpovedala, saj zakon velja le za razmerja, ki nastanejo po njegovi uveljavitvi.«

Kot kažejo podatki, ki so nam jih poslali z MOL, se sredstva za avtorske honorarje, podjemne pogodbe in študentsko delo z leti zmanjšujejo. Lani so za te izdatke namenili približno pol manj kot prejšnji dve leti ter skoraj trikrat manj kot leta 2008.

V prvi polovici tega leta je bilo pogodb za avtorsko delo s tako visokimi zneskih manj. Med 94 avtorskimi pogodbami je najvišjo, za 7650 evrov, občina sklenila s Tanjo Skornšek Pleš, in sicer za strokovne podlage za pripravo strategije razvoja socialnega varstva v MOL za leto 2020.

Največ avtorskih pogodb za glasilo Ljubljana

Največ je lani z avtorskimi honorarji zaslužila Nada Šumi, urednica glasila Ljubljana, s katero je občina sklenila dve avtorski pogodbi v skupni vrednosti skoraj 40.000 evrov. Tudi sicer je največ avtorskih pogodb podpisanih prav za prispevke in fotografsko delo v tem glasilu. Med 191 avtorskimi pogodbami, ki jih je lani sklenila občina, po vrednosti izstopajo še pogodba za dodatna dela na spomeniku Ivana Hribarja v znesku 35.000 evrov, pa pogodba z umetnikom Zmagom Modicem v znesku dobrih 18.000 evrov ter z Dušanom Rogljem, piscem županovih govorov, ki je za avtorska dela lani prejel 14.000 evrov.

Letos bodo stroški za podjemne pogodbe najverjetneje večji, saj je za dodatno delo pri izvedbi nadomestnih županskih volitev občina sklenila 21 podjemnih pogodb v skupni vsoti približno 27 tisočakov. Med tistimi, ki so opravljali ta dela, so tudi nekateri zaposleni na MOL. Najvišjo podjemno pogodbo (3385 evrov) je občina podpisala z Alenko Petkovšek, sicer vodjo odseka za splošne zadeve na mestnem sekretariatu.

Sicer pa na občini podjemne pogodbe sklepajo predvsem s strokovnimi sodelavci svetniških klubov, pa tudi za nekatere posamezne projekte. Lani tako po vrednosti izstopajo podjemna pogodba z Lilijano Meze v vrednosti skoraj 12 tisoč evrov za pripravo urbanističnih podatkov za potrebe zahtevka občine glede prenosa kmetijskih zemljišč z Republike Slovenije na MOL. Dve podjemni pogodbi v vrednosti dobrih osem tisočakov je občina sklenila z Vido Levstek za vnos podatkov v nov finančno-računovodski sistem, prav toliko je odštela tudi Margaret Godec za moderiranje protokolarnih dogodkov.

Več denarja za plače

Ob zmanjševanju plačil zunanjim sodelavcem pa je treba omeniti, da so se v tem času precej povečala sredstva za zaposlene. Kot je znano, so na občini predvsem v letih 2009 in 2010 zaposlili precej novih delavcev, temu ustrezno je v proračunu zagotovljenih tudi več sredstev. Leta 2008 so tako za plače zaposlenih namenili 12,4 milijona evrov, lani pa 14,2 milijona.