MOL hoče prodati delež v fužinskem domu starejših

Okvirna vrednost dveh petin parcele, na kateri stoji dom, je 2,5 milijona evrov. Pogodba pa še ni sklenjena.

Objavljeno
01. december 2015 17.08
Dom starejših občanov Fužine 30.aprila 2014
Andreja Žibret
Andreja Žibret
Ljubljana – Občina bi pred koncem leta rada izboljšala likvidnost tudi s prodajo svojega deleža oziroma dveh petin parcele v izmeri 3981 kvadratnih metrov, na kateri stoji dom starejših občanov Fužine, pri čemer je orientacijska vrednost poltretji milijon evrov.

Kupec naj bi bila država oziroma zanjo kar fužinski dom. Na občini predvidevajo, da bo pogodba podpisana do konca novembra. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so dejali, da pogodba še ni sklenjena, na vprašanje, ali ima država za odkup rezerviran denar, pa nam za zdaj niso odgovorili.

Noče več biti solastnica

Zakaj se je občina sploh odločila prodati svoj delež in zakaj noče biti več solastnica? Na mestnem oddelku za ravnanje z nepremičninami pravijo, da v DSO Fužine izvajajo institucionalno varstvo za starejše, to pa ni v pristojnosti lokalne skupnosti, ki je sofinancirala gradnjo objekta, zato tudi ni potrebe, da bi bila občina solastnica. Za DSO pa pridobitev preostalega deleža pomeni dokončno ureditev premoženjskih pravnih razmerij, tako bo kot edini lastnik imel pravico do razpolaganja, upravljanja in vzdrževanja doma.

V nameri o sklenitvi neposredne pogodbe piše, da bo sklenjena po sprejetem rebalansu občinskega proračuna za leto 2015, odsvojitev so prejšnji teden tudi že odobrili mestni svetniki. V gradivu za sejo mestnega sveta pa v načrtu razpolaganja z zemljišči s stavbo za potrebe MOL, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in javnih skladov nad vrednostjo 200.000 evrov ni bilo druge parcele s številko 1794/2 in v izmeri 5204 kvadratnih metrov (k. o. 1772 Slape). Na mestnem oddelku za ravnanje z nepremičninami pojasnjujejo, da so bila v gradivo vključena zgolj zemljišča, katerih ocenjena vrednost presega 200.000 evrov. Drugo zemljišče je ocenjeno pod to vrednostjo, zato ni bilo vključeno, je pa prav tako predmet prenosa lastništva.

Dom starejših občanov na Fužinah so gradili več let, 40 odstotkov denarja je prispevala mestna občina, preostalo pa država; prvega stanovalca so sprejeli 14. februarja 2005. Direktorica Bojanka Genorio je povedala, da bosta s pogodbo med MOL in vlado urejena neodplačni prenos solastniškega deleža do dveh petin pri zemljišču s parcelno številko 1794/2 ter prodaja solastniškega deleža do dveh petin pri zemljišču s številko 1794/1, na katerem stoji zgradba doma. Ustanoviteljica tega javnega zavoda je Republika Slovenija. Zaradi skupnega lastništva je moral upravljavec, to je dom, iskati soglasja in pooblastila od občine, tako je bilo tudi pri načrtovani investiciji za izboljšanje bivalnega standarda in razširitev prostorskih zmogljivosti doma ter rekonstrukcijo podstrešja.

Dom bi dobil v upravljanje celotno nepremičnino

Kot pojasnjuje direktorica, bodo z odkupom dveh petin nepremičnine, ki je v občinski lasti, dokončno uredili pravnopremoženjske zadeve med ljubljansko občino in ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki sta bila soinvestitorja pri gradnji. Za dom pa to pomeni, da bo dobil v upravljanje celotno nepremičnino; do danes je namreč prenos nepremičnine v upravljanje izvedlo samo ministrstvo, in sicer v višini lastnega vložka v gradnjo. To pa tudi pomeni, da bo lahko dom v prihodnje kot upravljavec izvajal posege in investicije, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, kajti po zakonu o gradnji objektov sme biti investitor samo lastnik zemljišča.

V sklopu fužinskega doma od marca 2010 deluje tudi dnevni center – središče druženja in aktivnosti za starejše, ki je edini v okviru doma za ostarele; še pet podobnih dnevnih centrov v Ljubljani (v Mostah, za Bežigradom, v Centru, na Viču in v Dravljah) deluje pod okriljem mestne zveze upokojencev.

Z rekonstrukcijo podstrešja do prostorov za Caf

Po besedah Bojanke Genorio bodo z načrtovano rekonstrukcijo podstrešja, ki ob končani gradnji doma ni bilo dokončano, uredili prostore za Caf, center aktivnosti Fužine. V njem starejšim prebivalcem ožjega in širšega lokalnega območja, ki živijo doma, za deset evrov mesečne članarine ponujajo možnost druženja ter ohranjanja in postavljanja nove socialne mreže. Center z raznimi dejavnostmi posameznikom in družinam omogoča, da se pripravijo na starost, pa tudi, da preprečijo izključenost in osamljenost ter da po upokojitvi ostanejo aktivni in ustvarjalni ter samostojni v domačem okolju.

Prostore in vsebino zagotavlja fužinski dom starejših občanov, projekt pa že od začetka sofinancira občina v okviru javnih razpisov za Ljubljano kot zdravo mesto. V šestih letih, tudi letos, je dom od občine za to prejel v povprečju 23.416 evrov. Letos je v Cafu registriranih 616 članov, 40 ponujenih tedenskih aktivnosti pa se jih skozi vse leto udeležuje povprečno 350 na mesec.