MOL ignorira mnenje AVK

Zunanje oglaševanje: Javnega razpisa za oddajo mest za oglaševanje občina ne namerava izvesti vsaj do leta 2015.

Objavljeno
24. julij 2013 15.08
Plakatiranje
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Mnenje agencije za varstvo konkurence, da ljubljanska mestna občina povzroča omejevanje konkurence pri zunanjem oglaševanju, pristojnih na občini ni spodbudilo k drugačnemu ravnanju. Celo več, razpisa za oddajo javnih površin za oglaševanje ne bo še dve leti.

Naj spomnimo, agencija za varstvo konkurence (AVK) je na podlagi prijave nekaterih podjetij, ki se ukvarjajo z zunanjim oglaševanjem v Ljubljani, obravnavala trg zunanjega oglaševanja in ugotovila, da MOL s svojim ravnanjem omejuje pravilno delovanje trga. Razloga: občina ne izvede javnega razpisa za oddajo lokacij za oglaševanje, obenem pa dopušča podaljšanje dovoljenj (ki so bila že tako podeljena brez javnega razpisa) za dodatnih pet oziroma deset let, kar omogoča »arbitrarno ravnanje« in »zaradi spleta abstraktnih določb in dejanskih ravnanj MOL ter dejanskega stanja na trgu zunanjega oglaševanja omejuje konkurenco«.

AVK je občini zato predlagala, da za vse lokacije, ki so bile v preteklosti oddane brez razpisa, objavi javni razpis ter da spremeni določbo odloka o neposrednem podaljšanju najema, tako da bo postopek bolj odprt in pregleden. Agencija je mnenje izdala februarja letos, pri čemer je opozorila, da po zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence lahko le poda mnenje in predlaga ukrepe, drugih pristojnosti pa nima.

Do odgovorov prek informacijskega pooblaščenca

So torej ugotovitve in priporočila varuhov konkurence v zadnjih petih mesecih padli na plodna tla? Kot kaže, ne. Očitno je to za občino precej neljuba tema, kar dokazuje tudi izmikanje odgovorom oziroma ignoriranje naših vprašanj, kako bodo ukrepali v zvezi z ugotovitvami in predlogi AVK. Vprašanja smo na občino naslovili že na začetku maja, a odziva več tednov – razen izmikanja, da odgovore še pripravljajo, da morajo prej odgovoriti agenciji in podobno – ni bilo. Zato smo se obrnili na urad informacijskega pooblaščenca, ki je nato občino pozval, naj v skladu z zakonom odgovori na vprašanja, in zagrozil z globo, če tega ne bo storila. Po tem pozivu so nam z MOL le poslali odgovore, ki pa niso skoraj v ničemer vsebinsko odgovarjali na naša konkretna vprašanja. Šele po vnovičnem pozivu – in po več kot dveh mesecih, odkar so prejeli vprašanja – smo dobili odgovore.

Z mestne uprave so najprej sporočili, da sicer spoštujejo mnenje AVK, a da se ne strinjajo z navedbo, da mesto omejuje konkurenco pri oglaševanju. Pravijo, da vidijo dejansko stanje drugače (ne pojasnijo pa, kako), in dodajajo, da je težava tudi v »nedorečenosti zakonodaje glede javnih in zasebnih površin«. Na koncu so zagotovili, da bodo v zvezi z mnenjem AVK sprejeli »ustrezne aktivnosti«.

Vendar z ničimer niso pojasnili, ali in kdaj bodo objavili javni razpis, s katerim bi omogočili enakovreden dostop do mestnih lokacij za oglaševanje vsem ponudnikom zunanjega oglaševanja. MOL namreč, kot ugotavlja tudi AVK, javnega razpisa za oddajo oglaševalskih prostorov ni nikoli izvedla. Družbe, ki oglašujejo na mestnih površinah, so dovoljenja dobile že pred letom 1999, nato pa jih je občina v letih 2007 in 2008 podaljšala, pri čemer je bilo v pogodbah določeno, da bodo te s sprejetjem novega občinskega prostorskega odloka (OPN) in odloka o oglaševanju prenehale veljati.

Do mestnih lokacij za četrt stoletja

Toda nova odloka, ki sta začela veljati v letih 2010 in 2011, sta predvidela, da bo občina obstoječim najemnikom izdala nove pogodbe za pet let, ki bodo lahko podaljšane za dodatnih pet let, javni razpis pa da bo izveden le za proste lokacije, to je za drogove javne razsvetljave, medtem ko razpisa za tržno bolj zanimiva oglaševalska mesta (jumbo plakate, svetlobne vitrine ...) ne bo. »Z javnim razpisom bi se preverila resnična tržna vrednost javne dobrine, poleg tega bi vsi ponudniki imeli dostop do lokacij, s čimer bi omogočili enake pogoje, s tem pa večjo konkurenco,« je ugotovila AVK in dodala, da bi z neizvedbo javnega razpisa ista podjetja bila najemniki javne dobrine zelo dolgo obdobje (od leta 1999 do 2023).

Kljub temu so na MOL na naš drugi poziv prek informacijskega pooblaščenca odgovorili, da razpisa v bližnji prihodnosti ne nameravajo izvesti. Pravijo, da bodo »vsi postopki v zvezi z javnimi lokacijami za oglaševanje mogoči šele po sprejetju dopolnjenega OPN«, da bodo postopek sprememb in dopolnitev OPN začeli to jesen in predvidoma zaključili leta 2015. Dodajajo, da izvajajo popis oglaševalskih objektov, ki bo strokovna podlaga za spremembe OPN. Naj spomnimo, da so OPN nazadnje spremenili januarja letos in da so popis oglaševalskih objektov naročili lani poleti, pripravljen pa bi moral biti do konca leta 2012. Prav tako so konec lanskega leta napovedovali, da bodo na podlagi rezultatov popisa že na začetku letošnjega začeli odstranjevati oglaševalske objekte brez dovoljenj. Zdaj pravijo, da popis še vedno ni končan.

Sprenevedanje glede javnih razpisov

Na občini se tudi ne strinjajo z mnenjem oglaševalcev in AVK, da nikoli niso izvedli javnega razpisa. Pravijo, da so bile lokacije oddane na javnem razpisu za avtobusne nadstrešnice in v javno-zasebnem partnerstvu za postavitev in upravljanje sistema izposoje koles (Bicikelj). Na obeh razpisih je bil izbran Europlakat, podjetje, ki ima prevladujoč položaj na trgu zunanjega oglaševanja tako v Sloveniji kot v Ljubljani, k čemur veliko prispeva tudi MOL. Po izračunu AVK ima Europlakat na občinskih oglaševalskih površinah (za katere se plačuje taksa oziroma so oddane v okviru javno-zasebnega partnerstva) 69-odstotni delež.

Enačenje javnega razpisa za oddajo lokacij z razpisom za postavitev sistema izposoje koles je, milo rečeno, sprenevedanje občine. V tem razpisu za javno-zasebno partnerstvo namreč oddaja lokacij za oglaševanje sploh ni bila omenjena, pač pa si je 360 mest za jumbo plakate in velike svetlobne vitrine Europlakat kot edini interesent za partnerstvo izpogajal v konkurenčnem dialogu. Pri tem velja omeniti, da so razpisni pogoji MOL omogočali sodelovanje na razpisu le dvema podjetjema na svetu in le enemu v Sloveniji, Europlakatu, ki je lastniško povezan s francosko družbo JCDecaux in je tako lahko izpolnil stroge pogoje.