MOL odlaša s podpisom aneksa in plačilom kotizacije

Eurobasket 2013: MOL še ni plačala aneksa o sofinanciranju prvenstva, kaj bo s kotizacijo Celja tudi še ni znano.

Objavljeno
18. oktober 2013 16.47
Eurobasket 2013 Slovenija - Italija
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Košarkarska zveza Slovenije in Mestna občina Ljubljana sta že 22. avgusta uskladili aneks k pogodbi o organizaciji evropskega prvenstva v košarki, v katerem so določili višino kotizacije, a ga občina še vedno ni podpisala niti ni plačala še niti evra kotizacije. Na KZS že od 24. septembra čakajo na odgovor MOL, kdaj bodo aneks podpisali.

S KZS so potrdili, da žal drži, da od ljubljanske občine še niso prejeli ne podpisanega aneksa niti izvedenega nobenega plačila za sofinanciranje Eurobasketa. »KZS je ustrezni aneks, ki določa plačilo sofinanciranja Eurobasketa s strani MOL v višini 568 tisoč evrov, z MOL uskladila 22. avgusta, da je bil pripravljen za potrditev na seji mestnega sveta MOL 16. septembra. Po tem ko je bil na seji MS o tem sprejet ustrezen sklep, smo 24. septembra vprašali MOL, kdaj lahko pričakujemo podpisan aneks, a na ta odgovor še vedno čakamo,« so sporočili.

V zvezi se strinjajo, da je dejstvo, da aneks še vedno ni podpisan, nenavadno in zaskrbljujoče, a razlogov MOL za to ne poznajo. »KZS je še dodatno zaskrbljena zato, ker moramo do konca leta pripraviti in javno objaviti bilanco Eurobasketa, v kateri je postavka sofinanciranja občin izjemno pomembna, saj je eden od treh stebrov prihodkov za organizacijo prvenstva. Kot smo že rekli po prvenstvu: kot kaže, bo bilanca Eurobasketa verjetno pozitivna, če bodo uresničeni vsi dogovori, sklenjeni pred prvenstvom, kar v veliki meri zajema tudi dogovore in pogodbe z občinami o sofinanciranju; če tega ne bo, je bilanca Eurobasketa vsekakor vprašljiva.«

MOL: Podpisali bomo predvidoma prihodnji teden

Za pojasnila o tem, zakaj župan še ni podpisal aneksa k pogodbi s KZS, kdaj ga namerava in kdaj bodo poravnali svoj del obveznosti do organizatorjev prvenstva, smo se obrnili tudi na občino. O razlogih za odlašanje s podpisom niso spregovorili, so pa zagotovili, da so sredstva v proračunu za sofinanciranje prvenstva zagotvoljena in da bo aneks »podpisan predvidoma prihodnji teden«. Kot pravijo na KZS, je v aneksu, ki sledi septembrskemu sklepu mestnega sveta o sofinanciranju prvenstva v višini 567.833 evrov, določen tudi rok za plačilo, in sicer 15 dni po prejemu zahtevka za plačilo. Dokler aneks ni podpisan, pa zahtevek za plačilo seveda ne more biti podan.

Tudi tu je mogoče iskati enega od razlogov za zavlačevanje MOL, saj je znano, da ima Ljubljana letos precej težav z uresničevanjem proračuna, predvsem na prihodkovni ravni. Tako ji dobra dva meseca pred zaključkom proračunskega leta ni uspela še nobena večja prodaja nepremičnega premoženja, prav tako je že jasno, da bo zaradi nerealnega načrtovanja izplen pri evropskih sredstvih za več milijonov evrov manjši od načrtovanega. Na obeh postavkah skupaj to pomeni izpad v višini nekaj deset milijonov evrov, kar posledično pomeni, da bo morala MOL vrsto načrtovanih izdatkov prenesti v prihodnja leta.

Še brez dogovora o deležu Celja

Občini Koper in Jesenice sta KZS doslej plačali skupaj 700 tisoč evrov, preostanek bosta poravnali v letih 2014 in 2015. Še vedno pa ni jasno, kaj bo s celjskim deležem sofinanciranja. V Celju so namreč že ob prevzemu organizacije, leto dni pred prvenstvom, povedali, da 600 tisoč evrov, kolikor bi morali plačati, nimajo. Zato je bil dogovor, da njihov delež prevzamejo ostale tri občine. Nato so glede na prejeta evropska sredstva za obnovo dvoran izračunali, da bi MOL plačala slabih 600 tisoč evrov, Koper dobrih 600 tisoč evrov, Jesenice pa kar 1,6 milijona. A ta izračun nikoli ni bil pisno potrjen in na Jesenicah so že večkrat zavrnili plačilo tolikšnega zneska.

Kot pravijo na KZS, dogovori v zvezi s tem s Koprom in Jesenicami še niso končani: »KZS je pred dnevi obema občinama poslala dopis s prošnjo o čimprejšnjem zaključku teh dogovorov in podpisu ustreznih pogodb do konca tega meseca, vendar na odgovore še vedno čakamo.« Na zvezi sicer pričakujejo, da bodo dogovori podpisani do konca oktobra. A če bodo v Kopru in na Jesenicah vztrajali pri višini sofinanciranja, za katerega so že podpisali pogodbo (1,2 milijona evrov), bo to za KZS pomenilo, da bo od občin dobila kar milijon manj od načrtovanih treh milijonov evrov.