MOL ostala brez evropskega denarja za Cankarjevo nabrežje

Za Cankarjevo nabrežje so pričakovali dober milijon evropskih evrov, dobili niso nič, za pristane na Špici pridobili 2,2 milijona.

Objavljeno
16. september 2014 19.44
Motiv iz Stare Ljubljane, Slovenija 22.avgusta 2014.
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana – Več kot milijon evrov vredna prenova tlakov na Cankarjevem nabežju ne bo sofinancirana z evropskimi sredstvi, kot so načrtovali na občini. Ministrstvo je njihovo vlogo za sofinanciranje zavrglo, ker je bila nepopolna.

Delavci končujejo dela na Cankarjevem nabrežju in Ribji brvi. Uradno odprtje so na MOL prejšnji teden napovedali za to soboto, a so včeraj povedali, da ga še ne bo, saj dela do takrat ne bodo končana. Tehnični pregled Ribje brvi bo jutri, na Cankarjevem nabrežju pa naj bi bila dela končana v začetku prihodnjega tedna, je dejal župan Zoran Janković. Menjavo brvi je za 663.188 evrov z davkom izvedlo podjetje Makro 5 gradnje, obnovo Cankarjevega nabrežja pa za 1.167.210 evrov (z DDV) koncesionar KPL. Ali bodo ti zneski obveljali, bo znano, ko bo narejen končni obračun.

Občina si kljub drugačnim načrtom ne bo povrnila vsaj dela stroškov, saj je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) avgusta njeno vlogo za evropska sredstva za prenovo Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga (zaprosili so za 1.018.607 evrov) zavrglo. Iz sklepa ministrstva je razvidno, da zato, ker je bila formalno nepopolna. MOL ji namreč ni priložila pravnomočnega sklepa o izbiri izvajalca gradbenih del.

Predložitev pravnomočnega sklepa je bila eden izmed splošnih pogojev javnega razpisa. MGRT je občino sicer pozvalo, naj vlogo dopolni, ta pa je predložila sklep, ki takrat še ni bil pravnomočen niti ne bi bil pravnomočen do izteka roka za dopolnitev vloge, to je do 6. junija, so na MGRT zapisali v obrazložitvi. Občina je odločitev o izbiri KPL za izvajalca izdala šele 30. maja, pravnomočna pa bi lahko bila najprej 11. junija. MOL je postopek javnega naročila torej začela prepozno, da bi se lahko potegovala za evropsko sofinanciranje.

Z gradnjo se je pred volitvami zelo mudilo

Sklep ministrstva o zavrnitvi vloge razkriva še nekaj zanimivih podrobnosti. Znano je, da je KPL začel delati na Cankarjevem nabrežju v ponedeljek, 2. junija, torej takoj po oddaji naročila v petek, 30. maja. KPL je torej začel izvajati dela, še preden je odločitev o oddaji milijonskega posla bila pravnomočna in v času, ko bi se drugi ponudnik, Makro 5 gradnje, še lahko pritožil na odločitev MOL.

Občina je torej morala imeti trdna zagotovila, da pritožbe tega koprskega gradbenega podjetja ne bo. Začetek izvajanja del pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji posla je namreč izjemno neobičajna praksa. Znano je, da je lani prav zato padla v vodo obnova Hale Tivoli pred evropskim košarkarskim prvenstvom. Izbrani izvajalec je, ko je moral pred uvedbo v delo osem delovnih dni čakati na pravnomočnost odločitve o oddaji posla, ocenil, da časa za pravočasno izvedbo del ni dovolj.

Velja omeniti, da je podjetje Makro 5 gradnje poleti na javnih razpisih dobilo vsaj štiri javna naročila ljubljanske občine in njenih zavodov v skupni vrednosti 2,1 milijona evrov (z davkom). Za občino je oziroma še bo to koprsko podjetje obnovilo Plečnikovo hišo, energetsko saniralo vrtec Črnuče (enoto Gmajna) ter obnovilo prostore na OŠ Livada in OŠ Franceta Bevka.

Da se je občini nenavadno mudilo z izvedbo tega projekta, smo na teh straneh že pisali. Pri večini investicij, ki so upravičene do evropskega sofinanciranja, namreč običajno čakajo na dodelitev sredstev na javnih razpisih, v nekaterih primerih (obnova Špice) tudi po več let. V tem primeru je bila, kot kaže, izvedba obnove pred volitvami pomembnejša.

Ker je bilo tudi v veljavnem proračunu predvideno, da bo obnova Cankarjevega nabrežja sofinancirana s sredstvi EU, bodo morali zdaj v mestni upravi v proračunu prerazporediti manjkajoča sredstva z drugih proračunskih postavk. Katerim projektom bodo vzeli, še ni znano, ne bo pa o tem odločal mestni svet, saj so svetniki z julijskim rebalansom županu dali dodatna pooblastila, da lahko tudi v takih primerih odloča samostojno.