MOL s prodajo zemljišč daleč za načrti

Občina je imela v prvih šestih mesecih za 106,5 milijona evrov prihodkov in za 105,3 milijona evrov odhodkov.

Objavljeno
15. september 2013 10.35
mpi_Pokrajinska zakonodaja
S. P., Delo.si/STA
S. P., Delo.si/STA
Ljubljana, 15. septembra - Mestna občina Ljubljana (MOL) je v prvem polletju letos s prodajo stavbnih zemljišč zaslužila slabih 113.000 evrov, kar je precej manj od letos načrtovanih 26,8 milijona evrov. Na odhodkovni strani mestnega proračuna je ob polletju glede na veljavni proračun najmanjša realizacija na področju investicijskih odhodkov, in sicer 8,34-odstotna.

Poročilo o izvrševanju proračuna ljubljanske občine v prvem polletju letošnjega leta, ki ga bodo mestni svetniki obravnavali v ponedeljek, kaže, da je imela občina v prvih šestih mesecih za 106,5 milijona evrov prihodkov in za 105,3 milijona evrov odhodkov. Proračunski presežek tako znaša dober milijon evrov. V julija potrjenem rebalansu občinskega proračuna za letos so prihodki določeni v višini 312,3 milijona evrov, odhodki pa v rebalansu znašajo 310,2 milijona evrov.

Zadolževanje je predvideno v višini šest milijonov evrov, v prvem polletju pa je MOL na tej postavki dosegla 2,3 milijona evrov.

Skromno črpanje sredstev EU

Poleg nizkega izkupička od prodaje stavbnih zemljišč MOL v prvem letošnjem polletju beleži tudi precej nižje prihodke od prodaje zgradb in prostorov glede na letni načrt v sprejetem proračunu. S proračunom predvidena sredstva na tej postavki znašajo nekaj več kot šest milijonov evrov, realizacija v prvih šestih mesecih pa znaša manj kot milijon evrov.

Nižja od polovice za letos načrtovanih so tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna, ki po prvem letošnjem polletju znašajo nekaj več kot 767.000 evrov. Za letošnje leto sicer MOL načrtuje prejem okoli šestih milijonov evrov s tega naslova.

Daleč od načrta v sprejetem proračunu ter realizacije konec leta so tudi do konca junija prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Glede na sprejeti proračun jih MOL do konca leta načrtuje v višini 27,9 milijona evrov, realizacija v prvi polovici leta pa je slabih 106.000 evrov. Kot pojasnjujejo v gradivu za sejo, je bilo realiziranih le slabih 98.000 evrov za urejanje javne razsvetljave na Celovški cesti in dobrih 8000 evrov za projekt regijskega centra za ravnanje z odpadki RCERO. Skupno je letos za ta projekt predviden prejem nekaj manj kot 10,9 milijona evrov.

Medtem pa so prejeta sredstva iz EU glede na sprejeti proračun v prvih šestih mesecih blizu načrta. Znašajo namreč nekaj več kot 562.000 evrov, MOL pa je v sprejetem proračunu načrtovala za nekaj več kot 693.000 evrov. Z globami in denarnimi kaznimi namerava ljubljanska občina do konca leta zaslužiti 3,4 milijona evrov, do konca junija pa je iz tega naslova prejela 1,6 milijona evrov.

Načrtovanih 13 milijonov, realizirano še nič

Na odhodkovni strani je MOL ob polletju glede na veljavni proračun beležila najnižjo realizacijo na področju investicijskih odhodkov, in sicer so v prvih šestih mesecih za investicije namenili slabih 8,1 milijona evrov, po tedaj veljavnem proračunu so jih načrtovali za slabih 96,6 milijona evrov, z julijskim rebalansom pa znižali na slabih 90 milijonov evrov.

V okviru investicijskih odhodkov je bilo največ, in sicer več kot 64 milijonov evrov, načrtovanih za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije, pri čemer pa so v prvem polletju realizirali le slabih 3,3 milijona evrov sredstev. V okviru oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je bilo na postavki novogradenj okoli 13 milijonov evrov načrtovanih za projekt RCERO, a v prvih šestih mesecih ni bilo realiziranega še nič. Nerealiziranih v prvi polovici leta ostaja tudi več kot 18 milijonov evrov načrtovanih sredstev za mestno kanalizacijsko infrastrukturo.