MOL: Šole presežkov ne morejo dati za plače

Ljubljanska občina šolam ne bo dala soglasja, da presežke namenijo za odpravo plačnih nesorazmerij, podobnno stališče imajo tudi druge mestne občine.

Objavljeno
27. februar 2014 19.18
Pouk latinščine na osnovni šoli Prežihov Voranc v Ljubljani 6. novembra 2013.
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Mestna občina osnovnim in glasbenim šolam ter vrtcu Vodmat ne bo dala soglasja, da bi presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let namenili za morebitni primanjkljaj sredstev za izplačilo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah za zaposlene.

Sklep o tem, ki ga bodo mestni svetniki sprejemali 10. marca, je ta teden mestni odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje že soglasno podprl, občina pa je o tem že obvestila ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, notranje ministrstvo, predsednico vlade in Sviz. Po zakonu bi morala biti tretja četrtina nesorazmerij za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 javnim uslužbencem izplačana v največ dveh obrokih: najpozneje konec letošnjega februarja in konec januarja 2015.

V predlogu sklepa občina poziva šolsko ministrstvo, naj spoštuje zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter o vrtcih tako, da šolam ter vrtcu Vodmat (delu v sklopu bolnišnične šole), katerih ustanoviteljica je občina, zagotovi vsa sredstva za to v osnovnih plačah za zaposlene, ki se izplačujejo iz državnega proračuna. Podobno stališče imajo vse mestne občine. Združenje mestnih občin Slovenije je celo napisalo protestno pismo, ker se ne strinjajo, da se država izogiba plačilu obveznosti, ki ji ga je naložilo sodišče.

Šole dobile različna izplačila

Ob zadnji informaciji, da bo ministrstvo zagotovilo denar za izplačilo prvega obroka v zavodih, kjer bi to lahko vplivalo na izvajanje osnovne dejavnosti, vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič pravi, da je ministrstvo šolam nakazalo različne vsote; nekatere so dobile samo polovico potrebnega denarja ali pa dve tretjini. Podatke o tem na MOL še zbirajo, znani bodo sredi prihodnjega tedna.

Na ministrstvu pravijo, da šole, ki so obrok že plačale, ne bodo upravičene do povrnitve denarja. Po besedah Fabčičeve je nesprejemljivo, da ministrstvo šolam ne izplača denarja, ki jim ga je dolžno po zakonu. Presežek prihodkov nad odhodki 48 ljubljanskih osnovnih šol, štiri glasbene šole in vrtec Vodmat ustvarjajo predvsem z oddajanjem prostorov in kuhanjem kosil, kar pa po njenem ne more biti vir za zagotavljanje plač. Po zakonu o zavodih se lahko presežek nameni samo za materialni standard in investicije v šolstvu, za plače pa ne oziroma samo s soglasjem ustanovitelja, v tem primeru občine.

Že sredi januarja, ko je ministrstvo od šol zahtevalo, da uskladijo AOP obrazce, tako da ne bodo izkazale terjatev v bilanci do ministrstva za izplačilo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij, jim je občina priporočila, naj tega ne delajo, in napovedala, da jim ne bo dala soglasja za kritje teh stroškov iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let in iz razpoložljivih sredstev za izvajanje dejavnosti v letošnjem letu. Vse to pa ravnatelje spravlja v težak položaj, ker nimajo denarja, da bi šolskim delavcem pokrili razliko do tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ki jim jih je dolžna izplačati država.

Obveznosti do vrtcev občina že poravnala

Fabčičeva je poudarila, da je ljubljanska občina te obveznosti vrtcem, katerih ustanoviteljica je, že poravnala 10. februarja; iz mestne blagajne je za to šlo več kot poldrugi milijon evrov: »MOL je svoje obveznosti izpolnila, zdaj to pričakujemo še od ministrstva.« Meni, da je to dolžno šolam poravnati vsa sredstva, ne glede na to, ali so prvi obrok že plačale ali ne; navsezadnje so tiste, ki so to storile, ministrstvu znižale obresti.

V razlagi sklepa, o katerem bo odločal mestni svet, piše, da njegovo sprejetje sicer ne bo imelo finančnih posledic, če pa ne bo sprejet, bi morala MOL, ker šole in vrtec Vodmat tega denarja nimajo, zagotoviti tri do štiri milijone za izplačilo samo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij. Fabčičeva pravi, da bodo dogajanje spremljali, bili v stiku s šolami in po potrebi tudi ukrepali.