MOL vztraja pri štiripasovni Zaloški

Projektant Zaloške in Janković nista podprla alternativne tripasovnice, vprašanje semaforiziranih križišč ali krožišč pa pustila odprto.

Objavljeno
15. oktober 2013 22.28
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana - Brez odkupljenih zemljišč družine Govednik med izvozom z avtoceste in križiščem za Pot v Slape, se bo načrtovana štiripasovna Zaloška cesta končala v tamkajšnjem dvopasovnem ovinku in nastajali bodo veliki prometni čepi.

To je bil eden pomembnejših pomislekov k večerni predstavitvi projekta širitve Zaloške ceste iz dvopasovnice v štiripasovnico na odseku med križiščem s Potjo v Slape in križiščem z Zadobrovško cesto, ki ga je pripravilo podjetje LUZ. S tem se je strinjal tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki se je na izrednem sestanku Četrtne skupnosti Polje soočil tudi z nasprotnimi oziroma alternativnimi rešitvami sedmih civilnih iniciativ. A s pomembno razliko. Zanj projekta, ki še ni pripravljen od avtocestnega izvoza do križišča s Kašeljsko cesto, ni treba ustavljati, temveč razdeliti na tri etape. V osrednjem delu bi ga po njegovem mnenju lahko izvedli takoj (letos računa na gradbeno dovoljenje, prihodnje leto pa bi stekla gradbena dela), na zahodnem po rešitvi problema družine Govednik (meni, da ga bo tako ali drugače rešilo sodišče, kjer teče postopek za razlastitev nepremičnin v lasti Govednikovih), na vzhodni pa prav tako v bližnji prihodnosti. Tomaž Blaž, projektant Zaloške ceste iz podjetja LUZ je dejal, da je ta del projekta v pripravi.

Križišča ali krožišča

Janković je prepričan, da je nerešeno le vprašanje ali na Zaloški urediti semaforizirana križišča ali krožišča, vendar meni, da je to stvar stroke in ne laične javnosti. Primož Juvan, eden glavnih pobudnikov za tripasovno Zaloško cesto s krožišči, je menil, da gre v primeru štiripasovne ceste za skoraj 20 let starega »okostnjaka«. Prepričan je, da gre za vsiljevanje rešitve, ki je draga in manj ekološka, saj ima križišča in ne krožišč, četudi so druga prometno bolj pretočna in ekološka, pa tudi cenejša, saj ni vzdrževanja semaforjev in stroškov za elektriko.

Boris Doltar pa je prepričan, da bi morala MOL zaradi sprememb projekta izvesti novo razgrnitev, saj je prejšnje krožišče Zaloške s z Zadobrovško spremenila v trikrako semaforizirano križišče. Zanj je ta projekt invaliden in ne pomeni nobenega izboljšanja. Ko je Tomaž Blaž povedal, da so se krožišču odrekli, ker niso mogli odkupiti nekaterih zemljišč za predvideni četrti krak ceste proti jugu, mu je Marko Dimnik povedal, da se je to zgodilo le zato, ker občina ni bila sposobna odkupiti dela hiše, ki je v tako slabem stanju, da je primerna le še za rušenje. Meni, da je vsiljevanje križišč politični diktat in ne strokovna odločitev, saj prav zdaj v Kopru na veliko spreminjajo križišča v krožišča. Tudi Aleš Babnik je dejal, da so prometni strokovnjaki pred 10 leti zagovarjali krožišča, zdaj pa so svoja mnenja prilagodili odločitvi za križišča.

Zgovorni pomisleki

Med zagovorniki krožišč je bil še najbolj slikovit krajan, ki je 40 let živel v križišču Zadobrovške in Zaloške ceste. Povedal je, da zvečer skozi to semaforizirano križišče mnogi vozijo z 80 kilometri na uro in da je bilo nešteto nesreč, ko so lovili rumeno luč in se zaletavali v njegovo ograjo pred hišo. Prepričan je, da bi lahko tam promet umirilo le dvignjeno krožišče.

Mnogi so zahtevali še, da bi morala MOL nemudoma zgraditi tudi Industrijsko cesto v Zalogu in nanjo preusmeriti ves tamkajšnji tovorni promet, saj bi le tako razbremenili Zaloško cesto. Župan jim je cesto obljubil, a le, če bodo vsi lastniki zemljišč, kjer naj bi cesto speljali, sprejeli ceno 60 evrov za kvadratni meter. Če ne, bo tudi tam rešitev le razlastitev, ki pa bi se lahko vlekla več let.

Problem Govednikovih nerešen

Ljuba Govednik pa zdajšnji širitvi Zaloške ceste nasprotuje zato, ker nobena od rešitev ne rešuje dostopa do njene hiše, avtomehanične delavnice in parkirišča pred njo. Dostop bi dobili le v primeru, če bi na štiripasovnici v zdajšnjem križišču s Potjo v Slape uredili krožišče, ali pa jih preselili na novo lokacijo.

Župan ji je očital, da se v 20 letih ni mogla zmeniti z nobenim od županov ali županj in da ima nerealne zahteve za preselitev. Obtožil jo je, da je edina, ki v kraju zadržuje gradnjo štiripasovnice na zahodnem delu Zaloške. Ta mu je sicer skušala dopovedati, da nadomestna lokacija ob Litijski cesti, ki jim jo je ponujal, ni bila zazidljiva in da tam ne bi mogli postaviti nove hiše in nadaljevati svoje dejavnosti v novi delavnici, a zaman. Glede pretiranih zahtev pa nam je po koncu sestanka povedala, da so hoteli le 650 tisočakov sodno ocenjene vrednosti svojih nepremičnin in zazidljivo lokacijo za postavitev novih.