MOL z milijonsko tožbo nad obrambno ministrstvo

Zaradi domnevno neupravičene obogatitve je občina proti obrambnemu ministrstvu sprožila milijonsko tožbo.

Objavljeno
23. marec 2018 12.17
tlo*magistrat
Manja Pušnik
Manja Pušnik
Ljubljana - Na okrožnem sodišču bo danes glavna obravnava v sporu med Mestno občino Ljubljana (MOL) in ministrstvom za obrambo. Pred dobrim letom in pol je MOL vložila tožbo proti ministrstvu v višini okoli 1,1 milijona evrov. Gre za škodo, ki jo je občina utrpela ob vračilu domnevno (pre)plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Zgodba sega v leto 2016, ko so na MOL sprožili tožbo zaradi neupravičene obogatitve države oziroma ministrstva za obrambo in plačila škode, ki je občini nastala zaradi vračila domnevno preveč plačanega nadomestila za stavbno zemljišče (NUSZ) ministrstva. Kot zatrjujejo na občini, je obrambno ministrstvo v letih od 2005 do 2012 davek plačevalo za zemljišča na Vojkovi, Kranjčevi in Dimičevi. Občina od ministrstva tako terja plačilo davka v višini slabih 1,1 milijona evrov.

»Obrambno ministrstvo je na podlagi odločbe ministrstva za finance 16. decembra 2013 prejelo povrnjenih 1,08 milijona evrov preveč plačanega NUSZ za obdobje 2004–2013. Gre za obdobje, ko se je ministrstvo pritožilo na izdane odločbe za plačilo davka,« pravijo na ministrstvu. Odločbe po njihovem mnenju niso bile v skladu z zakonom o stavbnih zemljiščih, ki ureja izjeme za plačilo tega davka, saj so zemljišča za potrebe obrambe izvzeta.

»Ne glede na pritožbe je finančna uprava obrambnemu ministrstvu s sklepom o izvršbi z računa odtegnila znesek za plačilo davka in ga prenakazala MOL,« pravijo na ministrstvu. Kasneje pa so bila na podlagi odločbe finančnega ministrstva sredstva vrnjena v državni proračun. Po mnenju občine pa objekti obrambnega ministrstva niso neposredno namenjeni obrambi, ampak administraciji. »Takšnih objektov ni mogoče izvzeti iz obveznosti plačila davka,« še zatrjujejo na MOL.