MOL zamuja z izvedbo evropskih projektov

Evropska sredstva: V igri je več deset milijonov evrov, brez katerih bo gradnja kanalizacije in čistilne naprave ogrožena.

Objavljeno
05. julij 2013 17.56
SLOVENIJA LJUBLJANA 17.09.2012 CISTILNA NAPRAVA V ZALOGU FOTO:ROMAN SIPIC/DELO
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Do konca junija bi morale občine, ki kandidirajo za kohezijski denar na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in preskrbe s pitno vodo, izbrati izvajalce del in z njimi podpisati pogodbe. A številne tega niso storile, med njimi tudi MOL, ki ima trenutno odprta dva razpisa s tega področja v skupni vrednosti dobrih 85 milijonov evrov.

Javni holding Ljubljana (JHL) je sredi aprila objavil dve javni naročili: po pooblastilu občin Ljubljana, Medvode in Vodice naročilo za izpopolnitev sistema odvajanja komunalne in odpadne vode v Medvodah in Vodicah ter gradnjo povezovalnega kanala C0 v Ljubljani, po pooblastilu MOL pa naročilo za gradnjo tretje faze centralne čistilne naprave v Zalogu.

Nobeno od naročil – rok za oddajo ponudb se je iztekel konec maja oziroma na začetku junija – še ni končano. In to čeprav je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) kot skrajni rok za začetek del oziroma podpis gradbene pogodbe z izvajalcem del določilo 30. junij. Z MGRT so sporočili, da so o tem občine, ki pripravljajo projekte na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter preskrbe s pitno vodo, obvestili konec januarja letos. »Ta rok je bil določen ob upoštevanju povprečnega časa trajanja izvedbe projektov in dejstva, da se sredstva kohezijske politike lahko dodelijo le do konca leta 2013 in počrpajo do konca leta 2015 ter z namenom pospešitve črpanja leta 2013,« so pojasnili na ministrstvu.

A zamuda, kot kaže, za pridobitev evropskih sredstev še ne bo nujno usodna, čeprav so po podatkih ministrstva razporožljiva sredstva iz finančne perspektive 2007–2013 po operavitivnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture na razvojni prioriteti Varstvo okolja – področje voda skoraj v celoti dodeljena. Z MGRT so sporočili, da bodo tudi po 30. juniju nadaljevali z dodeljevanjem sredstev – v skladu s sklepom vlade iz oktobra lani, ki dovoljuje preseganje razpoložljivih pravic porabe na tem področju za do 20 odstotkov, ter s prerazporejanjem sredstev iz že odobrenih projektov, ki jih ne bo mogoče zaključiti v programskem obdobju 2007–2013. »Pri tem bo MGRT posebej upošteval stopnjo pripravljenosti projekta oziroma stanje izvedbe postopkov javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbenih del in nujnost izpolnitve zakonskih obveznosti RS na posameznih področjih,« so še dodali na MGRT.

Izvajalci še niso izbrani

Niti pri naročilu za povezovalni kanal C0 niti pri naročilu za centralno čistilno napravo odločitev o izbiri izvajalca še ni sprejeta, so sporočili z JHL. »Postopek je v fazi pregledovanja in ocenjevanja oddanih ponudb za obe javni naročili.« Pri prvem naročilu naj bi bila sicer odločitev sprejeta v kratkem, a potem bodo imeli neizbrani izvajalci še možnost za pritožbe, kar postopek lahko dodatno zavleče. Gre namreč za velik posel, za katerega se potegujejo trije kandidati. Ponudbe so oddali Hidrotehnik skupaj s podjetji Prenova gradbenik, Komunalne gradnje in GVO, ki bi dela izvedli za 26,3 milijona evrov, Granol skupaj s podjetjem Godina, ki bi dela izvedli za 28,5 milijona evrov, ter Javna razsvetljava v partnerstvu z Gradis skupino G, ki so oddali najnižjo ponudbo v višini 24 milijonov evrov (vsi zneski so brez DDV).

Osnovni namen gradnje desnobrežnega savskega zbiralnika C0 je gravitacijsko odvajanje odpadnih vod iz naselij ob Savi od Medvod do Zaloga (predvidoma 145 sosesk s približno 60.000 prebivalci) na centralno čistilno napravo v Zalogu. Prav tako se bo na zbiralnik C0 odvajala tudi odpadna voda iz naselij v občini Vodice prek sedanjega zbiralnika ob avtocesti Ljubljana–Kranj. Predvidena je tudi gradnja kanalizacijskega omrežja v vseh treh občinah v skupni dolžini približno 45 kilometrov. Projekt je v proračunu MOL ocenjen na 35,6 milijona evrov (z DDV), računajo pa na približno 25 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev.

Ocena vrednosti s 25 na 50 milijonov evrov

Še bolj pa se bo, kot kaže, zapletlo z drugim javnim naročilom, za nadgradnjo čistilne naprave v Zalogu. Na razpis je sicer prispela le ena ponudba, dal jo je Riko skupaj s partnerjem OTV iz Francije in podizvajalci Strabag, Hidroinženiring in Aqua consult Ingenieur GmbH. A ponudbena cena bistveno presega ocenjeno vrednost nadgradnje. Na MOL so namreč projekt ocenjevali na 25 milijonov evrov (z DDV), ponudba Rika pa znaša skoraj 41 milijonov evrov brez DDV.

Ker pridobljena ponudba predega zagotovljena sredstva in je tako nesprejemljiva, je predviden postopek s pogajanji brez predhodne objave, pravijo v JHL, medtem ko so v rebalansu MOL (svetniki ga bodo obravnavali v ponedeljek) zapisali, da bo treba postopek javnega naročila ponoviti. Hkrati z rebalansom zagotavljajo dodatna sredstva, ocenjeno vrednost projekta pa so podvojili in zdaj znaša 50,8 milijona evrov.

Kljub zapletom in zamudam v JHL in na MOL še vedno računajo na evropsko sofinanciranje iz trenutne finančne perspektive. Na vprašanje, zakaj izvajalcev niso izbrali do konca junija, kot je bilo naročeno, so v JHL odgovorili, da je postopek javnega naročila zahteven in dolgotrajen, da so postopki v zaključni fazi in da so »pri vseh fazah ravnali optimalno«. »Na sredstva finančne perspektive 2007–2013 računamo, saj sta projekta zelo pomembna za varstvo okolja MOL in drugih primestnih občin.«

Izvedba omenjenih projektov je sicer nujna za izpolnjevanje zahtev Evropske unije, a če bodo neuspešni pri kandidaturi za evropska sredstva, se bodo projekt najbrž zamaknili v prihodnjo finančno perspektivo, saj bodo občine same težko zagotovile financiranje. Tudi na informativnem sestanku za javno naročilo za povezovali kanal C0, je naročnik na vprašanje enega od ponudnikov, ki ga je zanimalo, ali bo investicija izvedena tudi, če odločba o dodelitvi sredstev iz kohezijskega sklada ne bo izdana, odgovoril: »Dokler in če ne bo izdana odločba o dodelitvi sredstev iz kohezijskega sklada, si naročnik pridržuje pravico, da pogodbe z izvajalcem razpisanih del ne bo podpisal, in dela se ne bodo začela izvajati.«