Muzej in restavracija na starem letališču v Mostah

V novem javno-zasebnem partnerstvu bi MOL obnovovila propadajoče objekte nekdanjega letališča v Mostah. Bo partner BTC?

Objavljeno
06. november 2014 15.50
Ostanki nekdanjega letališča na Letališki, Ljubljana, 05.November2014
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Občina išče zasebnega partnerja, ki bo obnovil staro letališče v Mostah in tam med drugim uredil muzej slovenskega letalstva. Za obnovo bo po ocenah potreben dober milijon evrov, sodelovanje v projektu pa zanima družbo BTC.

Da bo občina območje starega letališča poskusila oživiti v okviru javno-zasebnega partnerstva, je bilo odločeno že lani poleti, ko je sklep potrdil mestni svet. Čeprav so na MOL takrat napovedovali, da bodo razpis za izbiro zasebnega vlagatelja objavili že oktobra lani, se je to zgodilo šele prejšnji teden. Razpis določa, da bo vse stroške obnove plačal izbrani zasebni partner, ki mu bo občina podelila koncesijo za obdobje petnajstih let, v tem času pa bo upravljal objekte in od njih imel ekonomsko korist. Kot je razvidno iz javnega naročila in občinskega proračuna, je ocenjena vrednost projekta skupaj z davkom skoraj 1,1 milijona evrov. Občina bi lahko sodelovala le pri sofinanciranju izvajanja posameznih programov, v veljavnem proračunu je za to sicer v prihodnjih letih predvidenih zgolj deset tisočakov. Ali kot so zapisali v zadnjem rebalansu: »Večino tveganja investicije prevzame zasebni partner.«

Ta bo moral obnoviti letališko stavbo, hangar in kontrolni stolp v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem, urediti okolico objektov in zelene površine (vključno z ureditvijo otroškega igrišča, postavitvijo javnih plastik in predstavitvijo letalstva na zunanjih površinah), v kontrolnem stolpu bo moral postaviti muzejsko predstavitev zgodovine moščanskega letališča in slovenskega letalstva ter pripraviti razstavni program tudi v delu hangarja, poleg tega bo v celotnem koncesijskem obdobju upravljal infrastrukturo. Dolžnost zasebnika bo tudi pridobitev vseh potrebnih dovoljenj (gradbenega, uporabnega).

Ekonomske koristi: natančni pogoji še niso določeni

Občina bo nanj prenesla stavbno pravico za čas obnove in trajanja koncesijske pogodbe, zasebnik pa bo v tem obdobju dobil pravico, da ekonomsko uporablja in upravlja celoten projekt. »Natančni pogoji in omejitve ekonomskega koriščenja in upravljanja bodo opredeljeni s koncesijsko pogodbo v skladu z namenom projekta, da je celotno območje namenjeno prezentaciji letalstva tako v programu, ki se bo odvijal v obnovljenih objektih, kot na zunanjih površinah,« je določeno v razpisu. Po izteku koncesijskega obdobja bo javni partner prevzel v last in upravljanje celotno območje skupaj z obnovljenimi objekti, brez kakršnegakoli nadomestila ali dodatnih obveznosti, so še zapisali.

Zasebni partner si bo v petnajstletnem obdobju moral povrniti vložek predvsem z uporabo (ali oddajanjem) gostinskega lokala in trgovsko ponudbo. Za gostinski lokal, ki bo v nekdanji letališki stavbi, je določeno, da bo oblikovan v slogu, ki bo reflektiral letalstvo, temu pa naj bi bila prilagojena tudi gostinska ponudba. Za trgovsko ponudbo je prav tako predvideno, da bo tematsko povezljiva z letenjem, letalstvom, visokimi tehnologijami, raziskovanjem in kreativnostjo.

V BTC se spogledujejo s projektom

Kot smo izvedeli, se je z občino o sodelovanju v projektu že pred časom pogovarjala družba BTC. Da o tem razmišljajo, je potrdila direktorica sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi Maja Oven. »Družba BTC pozdravlja obnovo Starega letališča Ljubljana, saj si tovrstna znamenitost zasluži lepšo prihodnost. Vsekakor si želimo, da bi javno-zasebno partnerstvo obrodilo sadove ter da bi se projektu pridružil močan zasebni partner. BTC se tudi spogleduje z možnostjo kandidiranja na razpisu. Smo v procesu preučevanja možnosti in posledične ekonomske upravičenosti pristopa k projektu.«

Ali bodo ponudbo oddali in ali bodo imeli pri tem konkurenco, bo znano 4. decembra, ko se izteče rok. Velja omeniti, da je BTC letos že uspešno sodeloval z MOL in poleti postavil svoj minisistem Biciklja, čeprav občina in Europlakat nista poskrbela za vmesne postaje, ki bi nakupovalno središče bolj povezale z drugimi postajami. Predsednik uprave Jože Mermal pa je na letošnjih volitvah simbolično (na zadnjem mestu) kandidiral na Listi Zorana Jankovića za mestni svet.

Izvedba obnove časovno še ni določena, saj bo terminski načrt dogovorjen s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Postopki bi lahko trajali več mesecev, saj gre za spomeniško območje – območje letališča je bilo leta 2011 razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena – in bo zasebni investitor moral pridobiti soglasja kulturovarstvenikov.

Izbor zasebnega partnerja bo potekal v treh fazah. Občina ponudbe zainteresiranih investitorjev zbira do 4. decembra, nato bo najprej preverila, ali izpolnjujejo vse pogoje (kandidat bo moral med drugim izkazati, da ima v času oddaje ponudbe dostop do najmanj 300.000 evrov sredstev za projekt Staro letališče Ljubljana). V drugi fazi bo občina s ponudniki, ki jim bo priznana usposobljenost, usklajevala podrobnosti projekta, tudi glede ekonomskih koristi zasebnika, tretja faza pa bo oddaja končne ponudbe. Če jih bo več, jih bo MOL ocenjevala po merilih, ki bodo podrobneje določena v drugi fazi.