Na MOL danes o električnih avtomobilih in socialnem varstvu

V strategiji MOL navaja tudi načrte, med katerimi je med drugim širjenje mreže dnevnih centrov aktivnosti za starejše.

Objavljeno
13. maj 2013 12.27
sipic/MESTNI SVET
S. P., Delo.si/STA
S. P., Delo.si/STA
Ljubljana - Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji seji mestnega sveta obravnavali strategijo elektromobilnosti v Mestni občini Ljubljana (MOL), ki predvideva polnilnice za električna vozila in uporabo teh vozil v voznem parku MOL. Svetnike med drugim čaka tudi predlog strategije razvoja socialnega varstva za obdobje od 2013 do 2020.

Predlog načrta trajnostne mobilnosti - strategije elektromobilnosti v MOL je izhodišče za vodenje razvoja elektromobilnosti, med drugim pa predstavlja tudi izhodišče za pripravo ukrepov na tem področju, je zapisano v gradivu za sejo. V strategiji je predlagana postavitev polnilnih postaj za električna vozila, ki bi jih postavili na novih in obstoječih parkiriščih MOL, še pred tem pa izdelava končnega načrta razvoja polnilne infrastrukture. Načrt bi po predvidevanjih MOL lahko izdelali do konca leta 2014.

Na občini med drugim razmišljajo še, da bi uporabnikom električnih vozil dovolili vožnjo po rumenih pasovih, ki so sicer rezervirani za mestne avtobuse in taksiste. Ob povečevanju števila električnih vozil pa bi vožnjo na teh pasovih kasneje omejili, piše v strategiji.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog strategije razvoja socialnega varstva za obdobje od letošnjega leta do leta 2020. V strategiji MOL obravnava dosedanje ukrepe na področju različnih skupin, med drugim starejših, mladih, žensk, ki doživljajo nasilje, ter ljudi z različnimi oblikami oviranosti.

Del strategije posveča tudi programu za osebe, ki se srečujejo s težavami oziroma z zasvojenostjo zaradi nenadzorovane uporabe sodobnih elektronskih tehnologij in spleta. Program MOL sofinancira od lanskega leta, udeležujejo pa se ga mladi in odrasli. Po podatkih MOL je največ srednješolcev.

V strategiji MOL navaja tudi načrte, med katerimi je med drugim širjenje mreže dnevnih centrov aktivnosti za starejše s še vsaj tremi novimi do leta 2020. Poleg tega bodo nadaljevali z rednim letnim sofinanciranjem socialnovarstvenih programov ter z obiski izvajalcev sofinanciranih programov. MOL načrtuje tudi širjenje mreže dnevnih centrov za uporabnike nedovoljenih drog. Do leta 2014 načrtuje vsaj tri dnevne centre, je zapisano v strategiji.

Svetniki bodo poleg omenjenih dokumentov obravnavali še predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na dveh nepremičninah v katastrski občini Kašelj ter predlog sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada MOL. Ta je na dnevnem redu, ker želi občina dve stanovanji prenesti s sklada na MOL. Potrebuje ju, ker mora pri rekonstrukciji Zaloške ceste podreti objekt, zaradi česar mora dvema stanovalcema zagotoviti nadomestni stanovanji.