Na MOL danes o parkirninah in programu športa

Če bodo svetniki tako odločili, bo treba parkirnino odslej plačevati od 8. do 20. ure, v soboto pa od 8. do 15. ure.

Objavljeno
11. november 2013 11.36
Seja Mestnega sveta MOL
S. P., Delo.si/STA
S. P., Delo.si/STA
Ljubljana - Ljubljanski mestni svetniki bodo danes odločali o predlogu za podaljšanje časa za plačevanje parkirnine v ožjem mestnem središču, o letnem programu športa za 2014 ter o zamenjavi na direktorskem mestu družbe Bežigrajski športni park. Na dnevnem redu je tudi poročilo nadzornega odbora, ki je med drugim obravnaval sredstva za svetniške skupine.

Nadzorni odbor Mestne občine Ljubljana (MOL) je opravil nadzor nad razpolaganjem s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev ter finančnega poslovanja uporabnikov teh sredstev za lani. Odbor je pri sredstvih za svetniške skupine ugotovil, da so evidence o tem, ali so izpolnjeni pogoji za porabo sredstev reprezentance skladni s pravilnikom, skope.

Za novo direktorico Bežigrajskega športnega parka predlagana Štefulova

V poročilu je zapisano tudi, da se veliko računov nanaša na nabavo blaga po izbiri v trgovini Mercator, pri gostinskih storitvah pa so ugotovili, da je bila večina sredstev uporabljena za srečanja članov svetniških klubov in ne skladno s pravilnikom za protokolarne namene.

Svetniki bodo danes odločali tudi o predlogu ljubljanske občine, da bi se parkirnina v ožjem mestnem središču na območju časovno omejenega parkiranja s parkomati plačevala dve uri dlje. Če bodo mestni svetniki predlog odredbe potrdili, bo treba parkirnino od ponedeljka do petka plačevati od 8. do 20. ure, v soboto pa od 8. do 15. ure.

Na dnevnem redu je tudi predlog sklepa o spremembi družbene pogodbe in razrešitvi direktorja družbe Bežigrajski športni park. Kot je zapisano v predlogu sklepa, dosedanji direktor Joc Pečečnik zaradi poslovnih obveznosti večino leta preživi v ZDA, v interesu zagotavljanja ustreznega vodenja družbe pa ne želi več biti njen direktor. Za novo direktorico bo na skupščini družbe predlagana Maja Štefula, ki od avgusta leta 2009 vodi projekt obnove Plečnikovega stadiona.

Mestni svet bo pri tej točki glasoval tudi o pooblastilu ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, da na skupščini družbe glasuje za razrešitev Pečečnika in imenovanje Štefule.

Na seji tudi odlok o vrtičkarstvu

Iz Koordinacijskega odbora stanovalcev Fondovih hiš pa so v zvezi s tem sporočili, da je Janković na skupščini družbenikov 17. septembra že glasoval za razrešitev Pečečnika in za s tem povezano spremembo družbene pogodbe. »Župan in uprava MOL s predlogom sklepa in njegovo obrazložitvijo mestnemu svetu lažno prikazujeta, da mora župan šele pridobiti pooblastilo za glasovanje, ki pa je bilo v resnici opravljeno že pred dvema mesecema,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Poleg tega bodo na današnji seji še predlog letnega programa športa za prihodnje leto, odlok o vrtičkarstvu, soglasje javnemu zavodu Lekarna Ljubljana za nakup poslovnih prostorov za lekarno v Bežigrajskem dvoru ter predlog sprememb in dopolnitev podr