Na obvoznico mimo Škofljice se je očitno »spravila« še kobilica

Župani napovedujejo zapore cest. Včeraj so zaman čakali ministrico Majcnovo. Zahtevajo sestanek s Cerarjem.

Objavljeno
13. september 2016 22.13
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek
Škofljica, Ljubljana – Vse kaže, da se je vlada odločila končati postopek sprejemanja državnega prostorska načrta za škofljiško obvoznico, ne da bi sprejela rešitev, ki bi omogočila gradnjo. Župani bi se morali včeraj o tej temi za zaprtimi vrati sestati z okoljsko ministrico Ireno Majcen, a brez pojasnila in opravičila na sestanek na ministrstvu ni prišla. Župani zdaj spet grozijo s protestnimi zaporami cest.

Ribniški župan Jože Levstek je prepričan, da bi ministrstvo moralo pripraviti državni prostorski načrt (DPN), pa čeprav bi traso obvoznice umestilo na Ljubljansko barje. »Župani vendarle delamo za ljudi in smo bili zelo poparjeni, ko sklicateljice sestanka z obetavnim naslovom DPN za škofljiško obvoznico ni bilo od nikoder,« je rekel Levstek. Z MOP so za Delo sporočili, da se je ministrica Irena Majcen udeležila usklajevalnega sestanka o osnutku nove prostorske in gradbene zakonodaje na ministrstvu za javno upravo in ga zaradi razčiščevanja vsebine ni mogla predčasno zapustiti. Zakaj o tem niso pravočasno obvestili županov, ki so prišli na sestanek, na ministrstvu niso pojasnili.

Ustrezno različico obvoznice »iščejo« že deset let

V dosedanjem postopku priprave DPN niso bile najdene variante obvoznice, ki ne bi posegale v območje Ljubljanskega barja in ki bi bile sprejemljive s prostorskega, ekonomskega, funkcionalnega in okoljskega vidika, je glavno sporočilo vlade poslancu Jožetu Tanku, ki je nedavno postavil vprašanje, kako poteka umestitev škofljiške obvoznice v prostor. Pri tem je treba povedati, da okoljsko ministrstvo obvoznico v prostor neuspešno umešča že od leta 2005.

Nekdanje ministrstvo za infrastrukturo in prostor oziroma direktorat za prostor je že leta 2012 od številnih različic mogočega poteka 5,5 kilometra dolge škofljiške obvoznice izluščil varianto 2A kot najbolj primerno za izvedbo. Ker pa bi tudi ta potekala po Barju, ki je zaščiteno z Naturo 2000, je vlada prepričana, da je tudi s stališča porabe javnega denarja nadaljnje proučevanje takšne variante »neustrezno«. Zato je ministrstvo v poročilu o problematiki in dinamiki priprave DPN od julija 2014 do marca letos vladi predlagalo, da bi bilo treba prometno problematiko najprej reševati z izvedbo drugih ukrepov za zagotovitev nemotene pretočnosti in prometne razbremenitve: gradnjo štiripasovnice v obstoječem koridorju Dolenjske ceste skozi Lavrico in Škofljico, rekonstrukcijo železniške proge Ljubljana–Kočevje, dograditvijo avtocestnega priključka Šmarje - Sap, drugimi »negradbenimi ukrepi«, ki lahko razbremenijo sedanje prometnice, in uvedbo javnega prevoza v povezavi s sistemom P+R (parkiraj in se odpelji). V istem poročilu je tudi predlog, da se po izvedbi vseh teh ukrepov vnovič preverijo prometne razmere in kasneje morda nadaljuje priprava DPN. Skratka, škofljiška obvoznica je po številnih, tudi razburljivih sestankih med predstavniki raznih ministrstev s 13 župani z območja razvojne osi 3a postala mrtva črka na papirju. Na zavodu za varstvo narave so za Delo povedali, da sicer sodelujejo v postopkih priprave prostorskih aktov in umeščanja objektov na območjih, zavarovanih z Naturo 2000. Toda kot pravijo, pri škofljiški obvoznici vse od leta 2013 niso dobili nobenega poziva za izdelavo strokovnega mnenja, ali da bi se o čemerkoli opredeljevali. Potrdili so našo informacijo, da so na območju Ljubljanskega barja naleteli na zelo redko vrsto kobilice temna šaševka, za katero so znanstveniki domnevali, da je že izumrla. Doslej je veljalo, da obvoznice po Barju ni mogoče graditi zaradi metuljčka okarčka in zaščitenih ptic.

»Na MOP pravijo, da se ne da nič narediti«

Kočevski župan Vladimir Prebilič je za Delo dejal, da so župani razočarani in ogorčeni, ker sestanka z Majcnovo ni bilo in ker se je vlada odločila za dejanje, ki ni v interesu nikogar. Županom je uspelo pridobiti pravno mnenje evropske komisije, v katerem je jasno navedeno, da je v primerih javnega interesa pri varstvu narave mogoče narediti izjemo. To pomeni, da bi del Nature 2000 lahko namenili za realizacijo programov, kot je obvoznica, saj bi s tem preprečili dolgoročno obremenjevanje okolja in hkrati omogočili gospodarsko rast. Prebilič pravi, da se na MOP ves čas sklicujejo, da se ne da nič narediti, kar pa po njegovem prepričanju ni res. Obstaja tudi strokovno mnenje, ki opozarja na škodljive posledice stoječega prometa za lokalno prebivalstvo in s tem na zaščiteno območje Nature 2000. Ko promet stoji, kot se to na Lavrici in Škofljici že več kot petnajst let dogaja ob vsaki jutranji in popoldanski prometni konici, je okolje petkrat bolj obremenjeno z nevarnimi izpusti plinov, kot če bi bil promet tekoč. »Evropska komisija je rekla, da je mogoče izvzeti iz Nature 2000 del območja. Res pa je, da mora vlada začeti postopek za spremembo takega območja, saj župani tega ne moremo storiti,« je poudaril Prebilič. Župani in predstavniki občin Ljubljana, Škofljica, Grosuplje, Bloke, Dobrepolje, Ribnica, Sodražica, Kočevje in Kostel so se odločili, da bodo najverjetneje že danes zahtevali nujen sestanek s predsednikom vlade Mirom Cerarjem. »Če iz vsega tega ne bo nič, gremo v zaporo ceste,« je napovedal Prebilič.