Na Rakovi jelši korak bliže kanalizaciji, v Hrušici še ne

Očitki o diskriminatornih zahtevah za reference gradbincev za šestmilijonsko investicijo na območju Litijske ceste in Hrušice. 

Objavljeno
27. oktober 2014 19.24
bakal kanalizacija
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana – Do roka za oddajo ponudb so tako za javno naročilo za gradnjo komunalne infrastrukture na Rakovi jelši kot za komunalno infrastrukturo na območju Litijske ceste in Hrušice prispele po štiri ponudbe zainteresiranih gradbincev. A pri drugem javnem naročilu se je zapletlo, saj je eden od ponudnikov vložil zahtevek za revizijo.

Čeprav bi po časovnem načrtu, ki sta ga lani spomladi javnosti predstavila župan Zoran Janković in direktor javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija Krištof Mlakar, morali biti kanalizacija na območju Rakove jelše ter na območju Litijske ceste in Hrušice že zdavnaj končani, MOL in Vo-Ka šele izbirata izvajalca za obe investiciji. Včeraj se je za obe javni naročili iztekel rok za prijavo. Zapletlo se je pri javnem naročilu za ureditev komunalne in prometne infrastrukture na območju Hrušice in Litijske ceste, saj je podjetje Strabag pred iztekom roka vložilo zahtevek za revizijo.

Občina favorizira svojega gradbinca?

Zato so na včerajšnjem odpiranju ponudb vse štiri prispele ponudbe (poleg Strabaga so jo oddali še podjetja Komunalne gradnje, KPL in GP Krk) ostale zaprte. Zahtevek za revizijo sicer ni presenečenje, saj so razpisni pogoji oziroma zahtevane reference povzročile veliko razburjenja že takoj po objavi javnega naročila. Iz portala javnih naročil je razvidno, da so zainteresirani ponudniki občini očitali pretirane zahteve po referencah (za gradnjo javne ceste, fekalne in meteorne kanalizacije, razsvetljave, kabelske kanalizacije, plinovoda in vročevoda). Naročniku so očitali, da je pogoje določil tako, da jih lahko izpolnjujejo le podjetja, ki so za MOL že gradila, očitali so mu tudi kršitve temeljnih načel zakona o javnem naročanju, zagotavljanje konkurence in enakopravne obravnave ponudnikov ter da favorizira že izbranega ponudnika.

Na MOL so zahteve sicer naknadno omilili in omogočili, da ponudniki predložijo zahtevane reference z različnih projektov, niso pa omilili zahteve, da morajo ponudniku predložiti kar šest (in ne tri kot pri drugih pogojih) referenčnih objektov kabelske kanalizacije. V Strabagu so za Delo potrdili, da so zahtevek za revizijo vložili zaradi spornih zahtev v razpisni dokumentaciji. »Naročnik je s postavljenimi pogoji nezakonito omejeval konkurenco in večkrat kršil zakon o javnem naročanju,« so prepričani v Strabagu.

Še dolga pot do gradbenega dovoljenja

Ali bo zahtevek za revizijo le upočasnil ali kar ustavil izvedbo javnega naročila, ni mogoče napovedati. Mestna služba za javna naročila bo morala najprej proučiti ali Strabagov zahtevek izpolnjuje zakonske pogoje: ali bodo morali o njem odločati in ga bodisi zavrniti (v tem primeru bo o zahtevku odločala državna revizijska komisija, kar bo zadevo podaljšalo za več tednov) bodisi mu ugoditi in delno ali v celoti delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja. Gre sicer za eno večjih javnih naročil MOL v zadnjem času, po besedah župana Zorana Jankovića je celotna investicija vredna 6,2 milijona evrov.

Tudi če revizije ne bi bilo, se gradnja, na katero Hrušičani čakajo že desetletja, še ne bi začela prav kmalu. MOL je namreč zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja na Upravno enoto Ljubljana vložila šele 7. oktobra. Vodja izpostave Moste-Polje Ladislav Košiček je pojasnil, da je bila zahteva nepopolna, zato so investitorja pozvali, naj jo ustrezno dopolni. Do izdaje gradbenega dovoljenja tako lahko preteče še več mesecev.

Rakova jelša čaka na proračun MOL

Bolj gladko je šlo pri javnem naročilu za Rakovo jelšo. Na Vo-Ko so prispele štiri ponudbe. Najcenejša je bila ponudba CPV Inženiringa, ki je znašala 2,15 milijona evrov (brez DDV). Le nekoliko dražji je bila ponudba Hidrotehnike (2,17 milijona evrov) medtem ko ponudbi Prenove – Gradbenika in KPL nekoliko presegata 2,4 milijona evrov. Gre za gradnjo komunalne infrastrukture skupaj z obnovo vodovoda na štirih ulicah: Marentičevi, Srebrničevi, Strmeckijevi in Ulici Dušana Kraigherja. To pomeni, da gre za prvo etapo druge faze urejanja komunalne infrastrukture na območju Rakove jelše. Prva faza je bila končana pred dvema letoma, ko so opremili glavni dve ulici, kjer pa je na omrežje priključenih le 29 uporabnikov. Ko bo končana gradnja v omenjenih štirih stranskih ulicah bo imelo možnost, da se priključi še približno sto hiš. Kdaj se bo gradilo v drugih stranskih ulicah, na Vo-Ki ne napovedujejo, saj šele pridobivajo zemljišča, potrebna za gradnjo.

Tudi začetka gradnje v prvih štirih stranskih ulicah še ni mogoče pričakovati v kratkem. Ne le, da Vo-Ka še nima gradbenega dovoljenja (vlogo na upravno enoto so sicer dali že julija), prej bo treba namreč še zagotoviti denar. V Javnem holdingu Ljubljana, ki za MOL in Vo-Ko vodi javno naročilo, poudarjajo, da bo pogodba z izbranim izvajalcem sklenjena šele po sprejetju proračuna MOL za leto 2015. Ker do zdaj ni bil obravnavan še niti osnutek, je mogoče pričakovati, da bo proračun potrjen šele v prvih mesecih leta 2015. Pogodba sicer določa, da bo imel izvajalec za gradnjo na voljo deset mesecev oziroma da bodo dela izvedena najpozneje do 30. oktobra prihodnje leto.