Na razpis se prijavlja samo Sezam

Cena subvencioniranega varovanja otrok na domu ne sme presegati štirih evrov na uro.

Objavljeno
28. november 2012 18.09
imo*dete
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana

Ljubljana – Tudi prihodnje leto bo občina s 40.000 evri sofinancirala občasno varovanje osnovnošolskih in predšolskih otrok na domu, ki vključuje popoldansko in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo. Že več let se na razpis javlja le društvo Sezam.

Vlagatelji morajo vloge oddati do 3. decembra, rezultati pa bodo znani predvidoma na začetku marca. Vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič pravi, da je sofinancirana ponudba dopoldanskega varstva tudi eden od ukrepov občine za pomoč družinam, v katerih otroci niso dobili prostega mesta v vrtcu. V razpisu piše, da cena občasnega varovanja otrok na domu ne sme presegati štirih evrov na uro in je med letom ni mogoče spreminjati.

Mestna občina je Sezamu, ki ima status društva v javnem interesu, do zdaj kot edinemu prijavitelju sofinancirala varstvo otrok z 79-odstotnim deležem. Razliko je društvo pridobilo iz drugih virov, kot so lastna sredstva, sponzorji in ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Vse te podatke morajo prijavitelji navesti že ob prijavi, kajti le tako je zagotovljeno, da ima prijavitelj dovolj sredstev za izvedbo dejavnosti in jih ne bo zahteval tudi od staršev, pravijo na MOL.

Društvo Sezam je doslej izvajalo varstvo otrok vse leto, glede na potrebe staršev. V zadnjih štirih letih so bile potrebe po popoldanskem, večernem in dopoldanskem varstvu enakomerno razporejene, lani in letos pa so zaznali za desetino manj klicev staršev. Sicer vsako leto pomagajo vsaj tristo družinam in varujejo najmanj 360 otrok, starih od enega meseca do šest let.

Na vprašanje, kako je zagotovljena varnost otrok, na občini odgovarjajo, da je za to odgovoren izključno prijavitelj na razpis oziroma izvajalec sofinancirane aktivnosti. Poskrbeti mora za varnost otrok in skrbno izbrati svoje sodelavce. »Letos smo v pogodbo o sofinanciranju dodali člen, po katerem mora izvajalec projekta zagotoviti, da nobena od oseb, ki so povezane z izvajanjem projekta, ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, in to dokazati z ustreznimi dokazili. To pogodbeno klavzulo smo letos preverjali tudi pri Sezamu, ki nam je že poslal vsa ustrezna dokazila,« pravi Fabčičeva.

V razpisu piše, da mora biti varovanje na domu dostopno vsem otrokom pod enakimi pogoji. Članstvo v organizaciji, ki izvaja občasno varovanje, ali plačilo kakršnegakoli prispevka za organiziranje pa ne sme biti pogoj za izvedbo storitve. Organizator mora zagotoviti, da otroke varujejo polnoletne osebe z najmanj srednjo izobrazbo ali pa imajo najmanj pet let izkušenj pri vzgojno-izobraževalnem delu. Poskrbeti mora za vsaj 24-urni brezplačen tečaj o varovanju otrok. Če tisti, ki varujejo otroke na domu, povzročijo škodo, je odgovoren organizator.

»Starši se lahko vedno obrnejo tudi na MOL«

Organizator varstva in osebe, ki občasno varujejo otroke na domu, so dolžni varovati zaupnost vseh podatkov o družini in njihovih članih. Na vprašanje, kdo preverja, ali izvajalci varstva otrok izpolnjujejo te pogoje, na MOL odgovarjajo, da prvo preverjanje opravijo že ob prijavi na razpis. Skrbnik pogodbe na strani občine lahko tudi preveri, ali se sofinancirana dejavnost izvaja tako, kot zahtevajo pogoji in je bilo opisano v prijavi.

Izvajalec mora pri svojih aktivnosti, promocijah in obvestilih jasno navesti, da program sofinancira MOL. Uporabniki, ki se pritožijo pri izvajalcu, pa pritožba ni ustrezno rešena, se lahko obrnejo tudi na MOL. Starši se lahko pritožijo še na druge institucije, »vsekakor pa za nasvet in pomoč ob kršitvah lahko vedno pokličejo na MOL, neodvisno od tega, ali neko dejavnost financiramo ali ne,« pravi Fabčičeva.